לאחר כמעט חמש שנים שהייתה "תקועה" בצנרת: יינתן תוקף לתוכנית תא/3388ב בצפון הגוש הגדול בת"א

זאת בעקבות פסיקת ועדת הערר המחוזית, שהתנתה את מתן התוקף בתיקון נוסף של טבלאות ההקצאה והאיזון בתוכנית • מדובר בשטח של כ-190 דונם שעליו מתוכננות 1,530 יח"ד – ובו כ-800 בעלי קרקע פרטיים

עו"ד מרים דונין-שוב, שותפה במשרד עו"ד המבורגר, עברון ושות' (סמדר כפרי)
עו"ד מרים דונין-שוב, שותפה במשרד עו"ד המבורגר, עברון ושות' (סמדר כפרי)

יוצאת מהקיפאון התכנוני: לאחר כמעט חמש שנים שבהן נותרה "תקועה" בצנרת התכנונית, תוכנית תא/3388ב, היא תוכנית ההמשך לגוש הגדול, עומדת לעלות שלב ולקבל תוקף. כך החליטה ועדת הערר המחוזית במחוז תל אביב, זאת בתנאי אחד חשוב: תיקון טבלאות ההקצאה והאיזון בתוכנית על ידי הוועדה המקומית, וזאת בהמשך לעררים והתנגדויות רבות שהוגשו לתוכנית.

תא/3388ב מציעה, בין היתר, הקמה של 1,530 יחידות דיור מצפון לשכונת נופי ים בתל אביב, ומציעה שינויים כלפי תוכנית תא/3388א, לרבות הגדלת הצפיפות ומספר יחידות הדיור ב-30% ושינוי שטח עיקרי ממוצע לדירה מ-120 מ"ר ל-95 מ"ר

תא/3388ב מציעה, בין היתר, הקמה של 1,530 יחידות דיור מצפון לשכונת נופי ים בתל אביב, ומציעה שינויים כלפי תוכנית תא/3388א, לרבות הגדלת הצפיפות ומספר יחידות הדיור ב-30%, שינוי שטח עיקרי ממוצע לדירה מ-120 מ"ר ל-95 מ"ר, הגדלת שטח עיקרי למשרדים וביטול דרכים ללא מוצא.

התוכנית פורסמה להפקדה ברשומות כבר בספטמבר 2016, אך כמו קודמותיה – תוכנית תא/3388 (שלה הוגשו 59 התנגדויות) ותוכנית תא/3388א – עוררה התנגדות רבה והביאה להגשת שישה עררים שונים, שבהם דנה ועדת הערר המחוזית. יש לציין כי אחת הסיבות לכך היא ריבוי בעלי הקרקעות בשטח: כ-800 בעלים פרטיים, על פי הנאמר בדיון הוועדה, זאת לצד קרקעות בבעלות עיריית תל אביב וקרקעות בבעלות המדינה.

כאמור, התוכנית עוררה התנגדויות רבות. מימושה, והוצאת היתרי בנייה בפועל, הותנו באישור תוכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה, אשר תחלק את הזכויות בה בין הבעלים הרבים - אלא שהגרסה הראשונה שהכינה העירייה גררה אחריה טענות לגבי שגיאות שנפלו בטבלאות. בעקבות זאת, ובהתאם להחלטות ועדת הערר בעבר, תוקנו הטבלאות כבר שלוש פעמים.

בהחלטתה האחרונה, מלפני ימים אחדים, של ועדת הערר בראשות היו"ר עו"ד הילה סירוטה-ליבנה, החליטה הוועדה כי "הוועדה המקומית תתקן את טבלאות ההקצאה והאיזון בתוך 90 ימים. לאחר אישור שמאי התוכנית כי הטבלאות תוקנו בהתאם לאמור בהחלטתנו, התוכנית תפורסם לתוקף כנדרש על פי דין". בין היתר דרשה ועדת הערר לבצע תיקון טכני לטבלאות כך שמבנה ההקצאות במצב החדש יובהר; תיקון טכני להבהרת ההקצאות "במצב החדש", והפרדה בין ההקצאות שקיבלה עיריית תל אביב-יפו ורמ"י כך שכל אחד יקבל מגרשים נפרדים ככל האפשר; ביצוע הצרחה בין הבעלים במגרשים השונים לפי בקשות שיוגשו לשמאי הוועדה, בתוך 30 יום, על ידי עורכי הדין המאגדים קבוצות בעלי הקרקע.

שמאי הוועדה איזן באופן סביר את השיקולים והרצונות השונים של בעלי הזכויות הרבים מאוד בתחום התוכנית, ושמר על עיקרון הקרבה מחד, ועל עיקרון ריכוז הבעלויות מאידך, תוך הימנעות מתשלומי איזון"

עו"ד מרים דונין-שוב, שותפה במשרד עו"ד המבורגר, עברון ושות', אשר הגישה רבים מהעררים בתוכנית, ציינה – לאחר שעיינה בטבלאות ההקצאה והאיזון המתוקנות - כי לדעתה שמאי הוועדה "איזן באופן סביר את השיקולים והרצונות השונים של בעלי הזכויות הרבים מאוד בתחום התוכנית, ושמר על עיקרון הקרבה מחד, ועל עיקרון ריכוז הבעלויות מאידך, תוך הימנעות מתשלומי איזון".

במכתב שכתבה עו"ד דונין-שוב לבעלי הזכויות במתחם, היא כותבת כי "בשיתוף פעולה עם השמאי שאול רוזנברג, המלווה את קבוצת הבעלים המיוצגת על ידי משרדנו, נפעל בלוח הזמנים שנקבע אל מול הקבוצות הנוספות במתחם והשמאים מטעמן, במטרה לבצע את ההחלפות המתבקשות בקשר עם הקצאת זכויות לבעלים, שלהם הוקצו זכויות מחוץ למגרשי הקבוצה, הכול במידת האפשר, וככל שניתן יהיה להגיע לזהות אינטרסים ולהבנות הדדיות עם הקבוצות הנוספות. הסכמות בדבר ההצרחה יוגשו לאישור שמאי הוועדה".

בשיתוף פעולה עם השמאי שאול רוזנברג, המלווה את קבוצת הבעלים המיוצגת על ידי משרדנו, נפעל בלוח הזמנים שנקבע אל מול הקבוצות הנוספות במתחם והשמאים מטעמן, במטרה לבצע את ההחלפות המתבקשות בקשר עם הקצאת זכויות לבעלים"

כאמור, תוכנית תא/3388ב מייעדת את השטח לקמת 1,530 יחידות דיור, במבנים בני שש עד 17 קומות. היא כוללת גם 20,049 מ"ר שחטים עבור מבני ציבור, 3,929 מ"ר שטחית עסוקה ועוד 3,860 מ"ר שטחי מסחר. לעיון במסמכי התוכנית לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search