להורדת אפליקציה

מגדלי הים התיכון מעלה את תקרת השכר לבכירים: עד 220,000 שקל ליו"ר הדירקטוריון, עד 110,000 שקל למנכ"ל

אספת בעלי המניות של החברה אישרה את מדיניות התגמול החדשה, ברוב של 82.2% • המדיניות החדשה מעלה גם את תקרות השכר של המשנה למנכ"ל ושל הסמנכ"ל

יו"ר דירקטוריון מגדלי הים התיכון, מוטי קירשנבאום (יח"צ)
יו"ר דירקטוריון מגדלי הים התיכון, מוטי קירשנבאום (יח"צ)

חברת מגדלי הים התיכון מעלה את תקרות השכר של נושאי המשרה הבכירים שלה – כך אושר באספת בעלי המניות המיוחדת שנערכה אתמול (ד'), ושבה הושג רוב של 82.2% לעדכון מדיניות התגמול לבכירי החברה. שיעור המתנגדים בהצבעה עמד על 7.77%.

מדיניות התגמול כוללת כמה וכמה סעיפים, ועדכונה נעשה כחלק מהעדכון התקופתי, שבפעם האחרונה התבצע בשנת 2018: "מדובר באישור מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה, אשר לפי הוראות חוק החברות טעונה אישור אחת לשלוש שנים ולכן כעת מובאת לאישור מחדש", נכתב בדברי ההסבר לאישור ההצעה.

מדובר באישור מדיניות התגמול הקיימת לנושאי המשרה בחברה, אשר לפי הוראות חוק החברות טעונה אישור אחת לשלוש שנים ולכן כעת מובאת לאישור מחדש", נכתב בדברי ההסבר לאישור ההצעה

הסעיף המרכזי הכלול במדיניות התגמול המעודכנת נוגע לתקרת השכר החודשי (ברוטו, ללא הוצאות נלוות וזכויות סוציאליות) של בכירי החברה, ואלו פרטיה: תקרת השכר ליו"ר הדירקטוריון תועלה מ-198,000 שקל בחודש ל-220,000 שקל בחודש; תקרת השכר למנכ"ל - 110,000 שקל במקום 90,000 שקל; תקרת השכר למשנה למנכ"ל ולסמנכ"ל כספים - 90,000 שקל במקום 78,000 שקל; ותקרת השכר לסמנכ"ל ולמנהל הכפוף במישרין למנכ"ל - 70,000 שקל בחודש במקום 60,000 שקל בחודש.

עוד כוללת המדיניות החדשה הוספת אפשרות לאישור מתן מענק שימור לכל נושא משרה פעם אחת בתקופת המדיניות המעודכנת (כלומר בשלוש השנים הבאות), אשר לא יעלה על סך של שלושה חודשי שכר. נוסף על כך היא כוללת הבהרה בנוגע לתקציב סך המענקים, כך שאם יתברר כי תחשיב התגמול המשתנה לכלל נושאי המשרה מביא את החברה ל-FFO הנמוך מ-30 מיליון שקל, תוכל החברה לחלק אך ורק מענק בשיקול דעת ומענק מיוחד.

קביעת התגמול לנושאי המשרה על פי מדיניות התגמול המעודכנת תאפשר לחברה לשמור על תחרותיות בגיוס ובשימור כוח אדם איכותי לתפקידי ניהול בכירים, ליצירת תמריצים לשיפור ביצועיהם, להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה ותוך התחשבות בתנאי השוק"

"קביעת התגמול לנושאי המשרה על פי מדיניות התגמול המעודכנת תאפשר לחברה לשמור על תחרותיות בגיוס ובשימור כוח אדם איכותי לתפקידי ניהול בכירים, ליצירת תמריצים לשיפור ביצועיהם, להגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה ותוך התחשבות בתנאי השוק", נכתב בנימוקי ההחלטה על עדכון מדיניות התגמול.

"טווח התגמולים לנושאי המשרה על פי מדיניות התגמול המעודכנת סביר והוגן, וזאת בהסתמך, בין היתר, על נתונים השוואתיים שהוצגו בפני אנשי ועדת התגמול. מדיניות התגמול המעודכנת מותירה בידי החברה מתחם שיקול דעת מוגדר וראוי בבואה לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה שלה".

מדיניות התגמול המעודכנת עולה בקנה אחד עם טובת החברה והאסטרטגיה הכלל ארגונית שלה, וכן תאפשר לחברה לגייס ולשמר נושאי משרה בעלי כישורים הולמים וליצור בסיס איתן בדרג הניהולי של החברה"

עוד נכתב בנימוקי ועדת התגמול כי "מדיניות התגמול המעודכנת עולה בקנה אחד עם טובת החברה והאסטרטגיה הכלל ארגונית שלה, וכן תאפשר לחברה לגייס ולשמר נושאי משרה בעלי כישורים הולמים וליצור בסיס איתן בדרג הניהולי של החברה, שמטרתו העיקרית תהיה שיפור, פיתוח וקידום טובת החברה, תוך כדי יצירת איזון בין הגמול הקבוע לבין הגמול בגין הישגים בטווח הקצר ובטווח הארוך".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search