להורדת אפליקציה

שלושה מיליון שקל יקוזזו משכרו של בעלי חברת צרפתי צבי ובניו, צבי צרפתי

זאת במסגרת הסכם הפשרה שהושג סביב תביעה נגזרת שהגישו בעלי מניות בחברה, בטענה לתשלום שכר לבעלים, שלא אושר כדין • את הסכום המקוזז היה אמור, על פי הסכם הפשרה, להשיב צרפתי לחברה

חברי הנהלת חברת צרפתי צבי ובניו - צבי צרפתי עומד משמאל (צרפתי צבי ובניו)
חברי הנהלת חברת צרפתי צבי ובניו - צבי צרפתי עומד משמאל (צרפתי צבי ובניו)

שלושה מיליון שקל יקוזזו משכרו של צבי צרפתי, מבעלי חברת צרפתי צבי ובניו, יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה – כך בהתאם להסכם פשרה שגובש סביב תביעה נגזרת שהוגשה נגד החברה מצד בעלי מניות בה. "החברה מודיעה בזאת כי צבי הודיע לחברה, בהתאם להסכם הפשרה, כי שכר עבודה בסך של שלושה מיליון שקל ברוטו, שעליו להחזיר לחברה, יקוזז מסך שכר העבודה אשר מגיע לצבי", כך בהודעת החברה היום (א') לרשות לניירות ערך, "כך שבהתייחס לסכום הנ"ל, החברה לא תשלם לצבי כשכר עבודה סך של שלושה מיליון שקל, ומאידך צבי לא יחזיר לחברה את הסך שנקבע בהסכם הפשרה".

שכר עבודה בסך של שלושה מיליון שקל ברוטו שעל צרפתי להחזיר לחברה, יקוזז מסך שכר העבודה אשר מגיע לו, כך שבהתייחס לסכום הנ"ל, החברה לא תשלם לצבי כשכר עבודה סך של שלושה מיליון שקל, ומאידך צבי לא יחזיר לחברה את הסך שנקבע בהסכם הפשרה"

תחילת העניין בתביעה שהוגשה נגד החברה, כאמור, מצד בעלי מניות בה. בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביולי 2016, טענו התובעים כי על צרפתי עצמו להשיב כ-13 מיליון שקל לחברה, בגין תשלום שכר לבעלים שלטענת מגישי התביעה "לא אושר כדין וחרג מהמקובל". בתשובה לבית המשפט טענו ראשי החברה כי תשלומי השכר ששולמו לצרפתי בתקופה שאליה מתייחסת התביעה, שולמו כדין. 

בהמשך פנו הצדדים להליך גישור בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל, שעליו פירטה החברה בדו"ח התקופתי לשנת 2019, שהוגש באפריל 2020: "במסגרת הליכי הגישור ובמסגרת משא ומתן נוסף בין הצדדים, הועלתה בפני הצדדים הצעת פשרה בעניין בקשת האישור, אשר הן הצדדים והן המגשרת סברו כי היא הצעה ראויה.

במהלך הליכי הגישור הגיעו באי כוח הצדדים להסכמה, והכול מבלי שצרפתי והחברה מודים בטענות שנטענו. ביום 9.1.2019 חתמו הצדדים על הסכם פשרה ביניהם, וביום 21.2.2019 אישרה האספה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את הסכם הפשרה".

במהלך הליכי הגישור הגיעו באי כוח הצדדים להסכמה, והכול מבלי שצרפתי והחברה מודים בטענות שנטענו. ביום 9.1.2019 חתמו הצדדים על הסכם פשרה ביניהם, וביום 21.2.2019 אישרה האספה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את הסכם הפשרה"

בנובמבר האחרון עדכנה החברה כי השופטת רות רונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה בפסק דינה את הסכם הפשרה האמור, "בכפוף להגשת תצהיר על ידי המבקש (התובע) לפיו הוא לא קיבל ואינו צפוי לקבל כל טובת הנאה מצבי צרפתי, וכי אין לו כל התחייבויות נוספות כלפיו, כלפי החברה או כלפי מי מטעמם. יצוין כי לפי ידיעת החברה וכפי שנמסר לה גם מצרפתי, המבקש לא קיבל ואינו צפוי לקבל כל טובת הנאה ואין לו התחייבויות נוספות כאמור". עוד הדגישה החברה בהודעה זו כי "אישור הסכם הפשרה התקבל לאחר שבית המשפט סבר כי סכום הפשרה הינו סכום סביר והוגן".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search