הקצאת קרקע למגורים בפטור ממרכז תכלול שומה לכל הזכויות

זאת במטרה לחסוך את הצורך בעריכת שומה חדשה בכל בקשה למימוש זכויות בנייה נוספות .

מנהל רמ"י היוצא, עדיאל שמרון (שלומי יוסף)
מנהל רמ"י היוצא, עדיאל שמרון (שלומי יוסף)

שורה של החלטות חדשות התקבלו היום (ב') על ידי מועצת מקרקעי ישראל, ונראה שהחשובה שביניהם תקצר משמעותית את הרגולציה סביב גיבוש שומות לקרקעות למגורים בפטור ממכרז: המועצה אישרה כי מעתה ואילך תשלום על קרקע כזו יהיה גם על זכויות עתידיות בה, בעת הקצאה, ובמילים אחרות - הקצאת הקרקע תכלול שומה שתקיף את כל הזכויות הקיימות והעתידיות הניתנות למימוש בתוכנית קיימת ועתידית.

עד היום, קרקע שהוקצתה בפטור ממכרז חייבה עריכת שומה חדשה בכל פעם שחוכר הקרקע ביקש לממש בה זכויות בנייה נוספות שבגינן לא שילם. פעולה זו הצריכה זמן רב והייתה כרוכה בבירוקרטיה לא מעטה. מעתה ואילך, בעת הקצאת הקרקע בפטור ממכרז, ישלם החוכר בעת הקצאת הקרקע לרמ"י 91% עבור כל הזכויות בקרקע, לרבות הזכויות העתידיות הנובעות מתוכניות קיימות בנוגע לקרקע. באזורים שבהם יש הנחה, התשלום עבור הזכויות העתידיות יתבצע על פי אחוזי ההנחה המקובלים במקום.

ההחלטה החדשה צפויה לעודד ניצול מיטבי של שטחי ההקצאה, תאיץ את הליכי הבנייה ותפחית את מעורבות רשות מקרקעי ישראל בהליכי רישוי בנייה"

"ההחלטה החדשה צפויה לעודד ניצול מיטבי של שטחי ההקצאה, תאיץ את הליכי הבנייה ותפחית את מעורבות רשות מקרקעי ישראל בהליכי רישוי בנייה", נמסר מרשות מקרקעי ישראל. המועצה אף אישרה הקצאה עם זכויות עתידיות גם של מגרשי מגורים בהרחבות קהילתיות של יישובים חקלאיים, וגם במגרשי מגורים ביישובים קהילתיים.

החלטה מעניינת נוספת היא לאפשר לרכבת ישראל להחכיר שטחים שבאחזקתה בהחכרות משנה לתקופות עד 41 שנה, לרבות שימושים מסחריים. בזאת המועצה אישרה שינוי בהסכמים שנחתמו עם רכבת ישראל בשנים 2004 ו-2014, אשר הגבילו את הרכבת בהשכרת קרקע לצדדים שלישיים לתקופות שעולות על 25 שנים. ההחלטה על שינוי התקופה התבקשה נוכח העובדה שמגבלת 25 שנים פגעה במימוש מיזמים שכדאיותם הכלכלית הוטלה בספק.

עוד אישרה המועצה מתן אפשרות לעירוב שימושים במיזמים בשטחים הסחירים שבמתחמי תחנות הרכבת, באופן שיאפשר לחברת הרכבת לשלב שימוש למגורים במיזמים ולהביא לשימוש יעיל ומיטבי בקרקע"

"שינוי תקופת ההרשאה לחכירת משנה יקל על מימוש מתחמי הרכבת במסגרת מודל BOT, המתאימים להפעלת מתחמים מסוג זה", נמסר מרמ"י. "עוד אישרה המועצה מתן אפשרות לעירוב שימושים במיזמים בשטחים הסחירים שבמתחמי תחנות הרכבת, באופן שיאפשר לחברת הרכבת לשלב שימוש למגורים במיזמים ולהביא לשימוש יעיל ומיטבי בקרקע, שבמסגרתו מנצלים את כל זכויות התוכנית לרבות תוספת יחידות דיור".

האוניברסיטה העברית תשיב לרמ"י 150 דונם "לצורך פיתוח ושיווק" 

החלטה נוספת שהתקבלה היום היא כי האוניברסיטה העברית בירושלים תשיב לרשות מקרקעי ישראל כ-150 דונם קרקעות לצורך פיתוח ושיווק למגורים, לתעסוקה ולמסחר. מדובר על קרקעות בתחומי הקמפוסים הר הצופים וגבעת רם, אשר נמצאו כבעלות פוטנציאל לשינוי ייעוד ולפיתוח לתועלת הציבור.

האוניברסיטה תעודכן בהתקדמות התכנון ותתחייב שלא להתנגד לו. במסגרת ההסכם ייקבעו לוחות זמנים למימוש ההסכם, לרבות העתקת מעונות הסטודנטים בהר הצופים, לצורך שיווק המתחמים בפרק זמן קצר ככל הניתן"

במסגרת ההסכם תשיב האוניברסיטה לרשות קרקעות הכלולות בהסכמי חכירה שבינה לבין הרשות. האחרונה, בתיאום עם משרד האוצר, תפעל לחתימה על הסכם מפורט עם האוניברסיטה בתוך 90 ימים בהתאם לעקרונות שאושרו, ולאחר מכן תפעל לקידום תכנון קרקעות ההשבה באופן שימצה את מלוא הפוטנציאל בהן. "האוניברסיטה תעודכן בהתקדמות התכנון ותתחייב שלא להתנגד לו", נמסר מרמ"י. "במסגרת ההסכם ייקבעו לוחות זמנים למימוש ההסכם, לרבות העתקת מעונות הסטודנטים בהר הצופים, לצורך שיווק המתחמים בפרק זמן קצר ככל הניתן".

מההכנסות שיתקבלו בפועל משיווק המתחמים תעביר הרשות לאוניברסיטה תמורות בהתאם לשיעורים שיסוכמו בין הצדדים. שיעור התמורה שיועבר לאוניברסיטה יפחת עם גידול בתקבולי השיווק. כתשלום ראשון, תעביר הרשות לאוניברסיטה סך של 400 מיליון שקל. סכום זה ינוכה מחלקה של האוניברסיטה בתמורות העתידיות.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search