התחרות על דסק"ש מתחממת: מגה אור הגישה הצעה לרכישה

ההצעה היא לרכישת כ-82% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפי שווי של 1.27 מיליארד שקל .

בעלי מגה אור, צחי נחמיאס (מגה אור)
בעלי מגה אור, צחי נחמיאס (מגה אור)

גם חברת מגה אור מצטרפת למרוץ הרכישה של חברת השקעות דיסקונט, היא דסק"ש: החברה הודיעה היום (ד') לרשות לניירות ערך כי הגישה, לצד קבוצת משקיעים שהיא עומדת בראשה, הצעה מחייבת ובלתי חוזרת לרכישת כ-82% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש, תמורת 891 מיליון שקל ולפי שווי של כ-1.27 מיליארד שקל.

"ההצעה הוגשה לנאמן של אי.די.בי ולכונסי הנכסים הזמניים למניות דסק"ש שמונו על ידי בית המשפט", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. "בתמורה לרכישה ולפדיון של המניות המשועבדות לאג"ח י"ד, בשיעור של 35% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש בדילול מלא על ידי המציעים, ישלמו המציעים 50% מהחוב למחזיקי אג"ח י"ד, במחיר הערך ההתחייבותי של אג"ח י"ד נכון למועד התשלום.

לנושים האחרים של אי.די.בי, בהתאם להחלטת בית המשפט לפי סדר הנשייה (ולאחר פירעון מלא של אג"ח י"ד), יוצע בתמורה לרכישה ולפדיון של המניות המשועבדות לאי.די.בי בשיעור של כ-12% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש, תשלום באחת מהחלופות הללו: (א) מזומן בהתאם לשווי דסק"ש כפי שינבע מהשווי שלפיו יתבצע התשלום למחזיקי אג"ח י"ד; העברה של מניות דסק"ש המשועבדות לאי.די.בי בשיעור התואם לשווי דסק"ש כהגדרתו לעיל".

אם תתקבל ההצעה, ובכפוף להתקיימות התנאים הנדרשים לכניסתה לתוקף, בכוונת המציעים לעשות שימוש ביתרת המזומנים בדסק"ש לצורך הקטנת המינוף של דסק"ש, תוך התמקדותה בתחום הנדל"ן"

חברת מגה אור מציינת כי חלקה במסגרת ההצעה, בכל מקרה וללא כל קשר לחלופות שפורטו, ישקף שיעור החזקה מקסימלי של 24.99% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש, תמורת סך כולל מקסימלי במזומן בסך של 320 מיליון שקל. עוד היא מציינת כי נכון למועד הגשת ההצעה, היא מחזיקה ב-6.6% מהיקף סדרה י"ד שצוינה בהודעתה.

"אם תתקבל ההצעה, ובכפוף להתקיימות התנאים הנדרשים לכניסתה לתוקף כפי שפורטו לעיל", מוסיפה מגה אור, "בכוונת המציעים לעשות שימוש ביתרת המזומנים בדסק"ש לצורך הקטנת המינוף של דסק"ש, תוך התמקדות דסק"ש בתחום הנדל"ן במקביל למימוש פעילויות שאינן בתחום פעילות זה".

נזכיר כי לאחרונה הוגשה בקשה לפרסום מכרז למכירת מניות השליטה בדסק"ש, בהמשך להליך כינוס הנכסים שאליו נכנסה. בעקבות כך הוזכרו שמות רבים של מועמדים לרכישת החברה, שלה שווי נכסי נקי של יותר ממיליארד שקל. דסק"ש היא חברת החזקות הפועלת בכמה וכמה סקטורים בשוק הישראלי, ותחתיה פועלות בין היתר חברת כור תעשיות וחברת נכסים ובנין.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search