הכנסת אישרה בקריאה ראשונה: "היוועדות חזותית"

הצעת החוק החדשה נועדה לאפשר את קיומם של דיונים וישיבות במוסדות התכנון, לרבות עררים והתנגדויות, שלא בהתכנסות פיזית בישיבות הגופים השונים • הצעת החוק המלאה - בכתבה

מליאת הכנסת (שאטרסטוק)
מליאת הכנסת (שאטרסטוק)

על רקע העלייה בקצב התפשטות מגפת הקורונה בישראל - מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה "היוועדות חזותית" בדיונים בנושאי תכנון, אישור של הצעת חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. בקריאה הראשונה תמכו 20 חברי כנסת, אל מול ארבעה מתנגדים.

כזכור, בשיא התפשטות המגפה במרץ הכריז מנהל התכנון כי מוסדות התכנון המחוזיים והארציים יפעלו במתכונת מיוחדת, שתאפשר את המשך הדיונים בנושאים חשובים ודחופים. החוק שאושר בקריאה ראשונה קובע הנחיות ברורות בעניין זה, לגבי כלל מוסדות התכנון בישראל.

"מוצע לתת לשר הפנים סמכות להכריז על תקופת חירום לעניין חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, שלא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם", לשון הצעת החוק. "בתקופת החירום יחולו הוראות מיוחדות אשר יאפשרו את קיומם של ישיבות ודיונים במוסדות התכנון, לרבות עררים והתנגדויות באמצעות היוועדות חזותית. נוסף על כך, במהלך תקופת החירום מוצע להסמיך את השר להאריך תקופות שהוקצבו לפעולות המבוצעות על ידי הציבור הרחב לזמן הקבוע בהצעת החוק. כן מוצע להסמיך את השר לקבוע בצו הוראות לעניין הארכת תקופות שנקבעו בחוק או בהחלטת מוסד תכנון, או השהייתן, הכול כמפורט בהצעת החוק שתוקפה מוצע לתקופה של שנה".

יש צורך להמשיך, ככל הניתן, את פעילות מוסדות התכנון ומתן היתרי בנייה, כדי למנוע נזק מתמשך לשוק התכנון והבנייה, גם לאחר תום מצב החירום, ולאפשר את המשך הליכי התכנון והרישוי שניתן לקיים בנסיבות העניין"

החוק נוסח, כמובן, על רקע התפשטות מגפת הקורונה והניסיונות להילחם בהתפשטות זו – ועל רקע החשש כי המגבלות שהוטלו בעבר על המשק יחזרו, דבר שיפגע בין היתר בפעילות מוסדות התכנון. ההצעה באה להקדים תרופה למכה, ולמנוע עיכובים בדיונים במקרים כאלו.

לעיון בהצעת החוק במלואה - לחצו כאן

"במסגרת המאמץ לצמצום התפשטות מגפת הקורונה בישראל צומצמה בחודשים האחרונים פעילות המשק, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, לרבות פעילות מוסדות התכנון וגופים נוספים הנוגעים לענייני תכנון ובנייה. מגבלות אלה יכול שיחזרו בהתאם להתפרצות מחודשת של המגפה, עד דעיכתה וחוזר חלילה. 

המצב המתואר פוגע פגיעה קשה בהליכי התכנון והרישוי של הבנייה, המצויים בשלבים שונים בתהליך. מכיוון שכך יש צורך להמשיך, ככל הניתן, את פעילות מוסדות התכנון ומתן היתרי בנייה, כדי למנוע נזק מתמשך לשוק התכנון והבנייה, גם לאחר תום מצב החירום, ולאפשר את המשך הליכי התכנון והרישוי שניתן לקיים בנסיבות העניין".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search