search

ביה"ח וולפסון ישלם היטל השבחה על דירה

ועדת הערר המחוזית קבעה כי המוסד אינו זכאי לפטור, משום שהדירה הייתה "בבעלות פרטית ולא שימשה למטרות בריאות" • עם זאת, פטרה הוועדה את בית החולים מתשלום ריבית

בית החולים וולפסון בחולון (שאטרסטוק)
בית החולים וולפסון בחולון (שאטרסטוק)

האם דירה בבעלות בית חולים, שמכירתה אפשרה רכישת ציוד רפואי חיוני עבור המוסד הרפואי, מזכה את אותו מוסד בפטור מהיטל השבחה? ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב קבעה שלא – אך פטרה את בית החולים מתשלום ריבית על הסכום שחויבה להעביר לרשות המקומית.

המקרה המדובר נוגע לבית החולים וולפסון בחולון, שבבעלותו הייתה דירה פרטית באור יהודה. ראשי בית החולים הגישו ערר לוועדה המחוזית לענייני פיצויים והיטלי השבחה, כנגד החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור יהודה לחיוב בית החולים בהיטל השבחה, בעקבות מכירת דירה שהחזיק בבעלותו. 

בערר מצוין כי מדובר במוסד ללא כוונות רווח, שרואה לנגד עיניו חשיבות עליונה למימוש מרבי של התמורות ממכירת הזכויות בנכס למטרות רפואיות לטובת הציבור. אנשי בית החולים אף ציינו בערר כי התקבולים ממימוש הנכס סייעו לרכישת מכשיר MRI למוסד הרפואי. עוד מצוין בערר כי באוקטובר 2015 אישרה הוועדה המקומית כי בית החולים אכן זכאי לפטור, אך בינואר העוקב חזרה בה הוועדה המקומית מהחלטתה והודיעה כי קיים חיוב בהיטל השבחה. 

הוועדה המקומית טענה כי דחיית הפטור נובעת מכך שהמועד לבחינת הזכאות לפטור הינו מועד תחולתה של התוכנית המשביחה. "בהתאם להוראות הדין שחלו באותו מועד, הרי שהעורר אינו עומד בתנאים שנקבעו לקבלת הפטור", נכתב בתשובתה. "התוכניות נשוא שומת הוועדה המקומית פורסמו למתן תוקף בתאריכים 24.10.1996 ו-27.08.2002. במועדים אלה הייתה הדירה בבעלות פרטית, לא שימשה למטרות בריאות ואף לא הייתה מיועדת לשמש למטרות בריאות. בנסיבות אלה אין העורר זכאי לפטור המבוקש".

במועד תחילתן של התוכניות הרלוונטיות לא היה מדובר במקרקעין של מוסד, כי אם במקרקעין בבעלות פרטית, והם לא שימשו ולא נועדו לשמש לאחת המטרות שנמנו בהוראת הפטור. טענות העורר בדבר זכאותו לפטור נדחות אפוא"

ועדת הערר, בראשותו של עו"ד אייל גילת קיבלה את טענותיה של הוועדה וקבעה כי אכן במועדים המדוברים הייתה הדירה בבעלות פרטית. "במקרה זה לא התמלאו אפוא תנאי הפטור, שכן במועד תחילתן של התוכניות הרלוונטיות לא היה מדובר במקרקעין של מוסד, כי אם במקרקעין בבעלות פרטית, והם לא שימשו ולא נועדו לשמש לאחת המטרות שנמנו בהוראת הפטור. טענות העורר בדבר זכאותו לפטור נדחות אפוא".

עם זאת קיבלה ועדת הערר את טענות בית החולים באשר לחיובו בריבית: "הוועדה המקומית שינתה את עמדתה באשר לזכאות העורר לפטור, בעניין שמעורר שאלה משפטית", נכתב בהחלטת ועדת הערר, "ובנסיבות אלו התקיימו לטעמנו טעמים מיוחדים לפטור את העורר מתשלום ריבית בגין התקופה שמיום הוצאת החיוב ועד להגשת הערר".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search