רוטשטיין: הסכם מכר מותנה לרכישת קרקע באזור השרון, תמורת 24 מיליון שקל

הקרקע כולה משתרעת על פני 30 דונם, ועליה מתוכנן לקום פרויקט מסחר, תעסוקה ואחסנה בשטח בנוי של 40,000 מ"ר

אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין (יח"צ)
אבישי בן חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין (יח"צ)

יש גם עסקאות בצל הקורונה: חברת רוטשטיין נדל"ן מעדכנת היום (א') כי התקשרה עם חברה פרטית בהסכם מכר מותנה לרכישת מחצית ממקרקעין בשטח של כ-30 דונם באזור השרון. מדובר בקרקע בייעוד מסחר, תעסוקה ואחסנה, שעליה תשלם החברה – אם ההסכם אכן יתממש - כ-24 מיליון שקל.

נוסף על כך, התקשרה החברה בהסכם להקמת עסקה משותפת אשר תחזיק במקרקעין בחלקים שווים (50%-50%) על ידי החברה והחברה המוכרת. ברוטשטיין מעדכנים כי על המקרקעין מתוכנן לקום פרויקט בשטח כולל של כ-40 אלף מ"ר.

"הצדדים יממנו את הפרויקט באמצעות אשראי ממוסד בנקאי, וכן באמצעות העמדת הלוואות בעלים", נכתב בהודעת רוטשטיין לרשות לניירות ערך. "החברה תממן 75% מההון העצמי הכולל בפרויקט, והמוכרת תממן 25% ממנו (אך לא יותר מ-9 מיליון שקל), בחלוקה לשלבים. יובהר כי החברה התחייבה להעמיד כל סכום הון עצמי אשר יידרש בגין חלקה של המוכרת העולה על הסכום כאמור, בהתאם למפורט בהסכם.

כל צד יהיה זכאי למחצית מהרווחים של העסקה המשותפת, בכפוף לסדר קדימויות המפורט בהסכם. עוד נקבע בהסכם כי אם הרווחים בפרויקט ביחס לעלויות יעלו על שיעור של 20%, המוכרת תהיה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 40% מהרווחים שמעל הרווחיות הקובעת"

כל צד יהיה זכאי למחצית מהרווחים של העסקה המשותפת, בכפוף לסדר קדימויות המפורט בהסכם וזאת לאחר השבת מלוא הלוואות הבעלים שהועמדו על ידי הצדדים. עוד נקבע בהסכם כי אם הרווחים בפרויקט ביחס לעלויות יעלו על שיעור של 20%, המוכרת תהיה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 40% מהרווחים שמעל הרווחיות הקובעת".

עוד הוסכם במסגרת ההסכם על ביטחונות ושעבודים כמקובל בעסקאות מסוג זה. כמו כן, נקבעו מגבלות על העברת זכויות בפרויקט, ובין היתר הוסכם על זכות סירוב ראשונה ועל מנגנון היפרדות במקרה של מחלוקות. "החברה צופה כי סך העלויות לצורך הקמת הפרויקט, כולל עלות המקרקעין, יסתכמו בכ-250 מיליון שקל".

ברוטשטיין מבהירים כי השלמת העסקה כפופה להתקיימות שלושה תנאים מתלים: הראשון - השלמת רכישת זכויות החכירה במקרקעין מרשות מקרקעי ישראל על ידי המוכרת; השני - קבלת אישור רמ"י להעברת הזכויות במקרקעין לחברה; השלישי - קבלת אישור מהבנק המלווה להעמדת אשראי לטובת רכישת המקרקעין.

נזכיר כי לאחרונה, לקראת סוף החודש שעבר, נחתם סוף-סוף ההסכם בין רוטשטיין לבין רמ"י בפרויקט אחר, פרויקט מתחם החותרים שליד טירת הכרמל. אישור רמ"י לעסקה התעכב במשך זמן רב, וזאת בשל מחלוקת בין הצדדים באשר לגובה דמי ההיוון שתשלם רוטשטיין בגין רכישת הקרקע. לאחר משא ומתן ממושך הושגו ההסכמות הנדרשות. העסקה החדשה בשרון תלויה גם היא באישורה של רמ"י, כאמור, וברוטשטיין בוודאי ישמחו שאישור זה יתקבל מהר הרבה יותר.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search