מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"

כך על פי המועצה הלאומית לכלכלה - לעומת הערכות קודמות שדיברו על כ-200,000 יח"ד עד 2035 • הקמת ערים חרדיות חדשות וקידום שכונות חרדיות בערים מעורבות

בני ברק. גם היא נכללת במסמך, כמובן (שאטרסטוק)
בני ברק. גם היא נכללת במסמך, כמובן (שאטרסטוק)

התחזיות מתעדכנות - ועולות כלפי מעלה: במסמך שפרסם לאחרונה משרד הבינוי והשיכון, במסגרת ניתוח של אגף חרדים במנהל אוכלוסיות מיוחדות ומרקם ותיק, מצוין כי הצפי הוא לצורך בכ-305,000 יחידות דיור עבור המגזר החרדי בתקופה שהחלה ב-2016 ותסתיים ב-2040. כך על פי אומדן חדש שבוצע ב-2019 על ידי המועצה הלאומית לכלכלה.

מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"

עד כה, בפרסומים שונים שניתחו את צורכי המגזר החרדי בעתיד, דובר על כמות של כ-200,000 יחידות דיור. אומדנים אלו התייחסו ברובם לתקופה שבין 2016 ל-2035, כלומר חמש שנים פחות מהאומדן החדש, שלפיו בחמש השנים הללו (2036 עד 2040) יידרשו עוד כ-88,000 יחידות דיור חדשות עבור המגזר החרדי לבדו.

עד כה דובר על כמות של כ-200,000 יחידות דיור. אומדנים אלו התייחסו ברובם לתקופה שבין 2016 ל-2035, כלומר חמש שנים פחות מהאומדן החדש, שלפיו בחמש השנים הללו יידרשו עוד כ-88,000 יחידות דיור חדשות עבור המגזר

במסמך נכתב כי "למשבר הדיור במגזר החרדי סיבות ומאפיינים ייחודיים. משבר זה קשור בקצב גידול אוכלוסין גבוה במיוחד, אל מול היצע מוגבל של דירות, כוח קנייה נמוך, הכנסה נמוכה לנפש וצורך בסיוע כלכלי של הורים לילדים מרובים, ומבנה חברתי-תרבותי שגורם למשקי בית לבכר בפועל מגורים במרחב המקובל על הקהילה מעל כל שיקול אחר בבואם להחליט היכן לגור".

מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"

עוד מציג המסמך את נתוני הפרויקטים הקיימים והמתוכננים כיום למגזר החרדי. על פי נתונים אלו, מקודמות בשכונות חרדיות (בין אם ביישובים חרדיים ובין אם ביישובים מעורבים) כ-92,090 יחידות דיור עבור בני המגזר החרדי; 14,975 יח"ד למגזר שווקו בהצלחה אך טרם אוכלסו; ו-9,832 יחידות דיור טרם שווקו בהצלחה.

מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"
 
המסמך מפרט גם לגבי מצב הפרויקטים בערים וביישובים ספציפיים כמו ירושלים, בני ברק, אלעד, רכסים, בית שמש, בית"ר עילית ועוד, ובאותה נשימה הוא כולל גם שתי המלצות אשר יסייעו להתמודדות עם המשבר הפוקד את המגזר החרדי בנוגע לדיור: האחת – קידום הקמת שכונות חדשות לחדרים בערים מעורבות. השנייה – הקמת ערים חרדיות חדשות.

"לאור ההיצע המוגבל של יח"ד חדשות, ישנה חשיבות בהאצת קידומן של ערים חדשות", נכתב במסמך. "גופי המקצוע במשרד ממליצים על קידום החלטת ממשלה ראשונה להקמת עיר בעלת צביון חרדי, על בסיס תוכנית 'קריית גת מערב'. במקביל, גופי המקצוע במשרד ממליצים על קידום החלטת הממשלה השלישית סביב הקמת העיר כסיף (עיר המתוכננת לקום בנגב, ושבה יוקמו כ-25,000 יחידות דיור חדשות).

הקמת שכונות חרדיות בערים מעורבות הינה יעד שהוגדר בהחלטת ממשלה. לפי התוכנית האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 'פתרון זה עשוי להיות הפתרון המיטבי עבור חוסנה של החברה הישראלית', וזאת כי הוא מאפשר מגורים קהילתיים לצד אפשרויות השתלבות בתעסוקה ובכלכלה"

קבלת החלטה שלישית, שהינה חלק מרצף הפעולות הנדרש להקמת היישוב, חיונית ודחופה על מנת להסיר את החסמים ולקבל את אישורים הסטטוטוריים בוועדות התכנון. אגף התכנון השלים תכנית מפורטת, הכוללת כ-5,000 יח"ד, שתוכל להוות בסיס לעיר".

"הקמת שכונות חרדיות בערים מעורבות הינה יעד שהוגדר בהחלטת הממשלה 1823", המשיך פרק הפתרונות. "לפי התוכנית האסטרטגית לדיור לאוכלוסייה החרדית 'פתרון זה עשוי להיות הפתרון המיטבי עבור חוסנה של החברה הישראלית', וזאת כי הוא מאפשר מגורים קהילתיים לצד אפשרויות השתלבות בתעסוקה ובכלכלה".

מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"

המגזר החרדי כולל כיום מעט יותר ממיליון איש, וכ-5.3 נפשות במשפחה (לעומת 3.8 נפשות בציבור הכללי). הצפי הוא כי עד שנת 2040 המגזר יצמח ליותר משני מיליון איש, וב-2065 לכשישה וחצי מיליון איש. כיום שיעור החרדים מכלל האוכלוסייה עומד על 12%, וב-2045, כך על פי ההערכות, יגיע שיעורם לכ-20%. העיר שבה המספר הגבוה ביותר של תושבים חרדים היא ירושלים, כמובן, עם 68,049 איש, ולאחריה בני ברק עם 42,526 איש.

מעדכנים תחזיות: "צורכי הדיור במגזר החרדי עד 2040 – 305,000 יח"ד"

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search