search

למרות הכול: מספר הדירות שנרכשו להשקעה ב-2019 – דומה ל-2018

הישורת האחרונה של השנה החולפת הייתה בסימן ביצועים חלשים של המשקיעים בשוק – אך בסיכומו של דבר המצב נראה רע פחות • בדצמבר עלו רכישות המשקיעים ב-2%

פעילות משקיעי הנדלן ב-2019 - דומה לשנה הקודמת (שאטרסטוק)
פעילות משקיעי הנדלן ב-2019 - דומה לשנה הקודמת (שאטרסטוק)

שפל בפעילות המשקיעים? היקפי המכירות – ובייחוד הרכישות – מצידם הולך ויורד? על פי נתוני אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שפורסמו אתמול (ג'), מספר הדירות שנרכשו ב-2019 לצורכי השקעה נותר דומה לרמה שנרשמה בשנת 2018. זאת לאחר פרסומים רבים, בעיקר לקראת סוף השנה, על שפל היסטורי במשקל המשקיעים מתוך סך העסקאות, ועל הצטמקות של 58% במלאי הדירות שנמצאות בידי המשקיעים.

מצד אחד, אפשר לראות בכך קיפאון בפעילות המשקיעים, ובצדק. מן הצד השני, כאשר מביטים בנתוני השנים הקודמות, אפשר לקבל קצת פרופורציות: בין השנים 2018-2016, כך על פי אגף הכלכלנית הראשית, נרשמו ירידות של 30-20% ברכישת דירות להשקעה. כך, אפשר בהחלט להמשיך ולומר שסקטור המשקיעים בענף הנדל"ן הישראלי נמצא בבעיה – אך ייתכן שהסימנים הרבים שהופיעו לאורך השנה הציגו תמונה חמורה משחשבנו.

בסקירת אגף הכלכלנית הראשית צוין כי אזור תל אביב "היה בין הבודדים שבו נרשם גידול משמעותי ברכישות המשקיעים ב-2019, בעיקר על רקע שיווק פרויקט גדול בעיר". גם שם מסתייגים, ומדגישים כי המספרים "עדיין נמוכים משמעותית מהרמות הגבוהות שאפיינו את אזור זה בתחילת העשור הקודם".

דצמבר: מלאי הדירות ממשיך לרדת;
תזרים המזומנים של הקבלנים – הכי גבוה מיוני 2015

בסיכום הנוגע לחודש דצמבר 2019 בלבד מצביעה הסקירה על 1,500 רכישות משקיעים, עלייה של 2%  בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. בתל אביב הגיע מספר הדירות שנרכשו בחודש דצמבר ל-350, כמעט כפליים בהשוואה לרמת רכישות זו בדצמבר 2018. בהקשר זה נציין כי כ-70 מרכישות אלו נעשו על ידי קרן הריט מגוריט. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 13%, נמוך בנקודת האחוז בהשוואה לדצמבר 2018. 

מכירות המשקיעים בחודש דצמבר הסתכמו באלפיים דירות, ירידה של 7% בהשוואה לדצמבר 2018. בפילוח גאוגרפי נמצא כי הירידה במכירות אלו הקיפה את כל האזורים, למעט אזורי נתניה והמרכז שבהם נרשמה עלייה חדה. 

למרות כל אלו, וחרף הירידה במכירות המשקיעים הוסיף לרדת "מלאי" הדירות המוחזק על ידם: בחודש דצמבר נגרעו ממלאי זה כ-500 דירות, ומאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד סוף 2019 קרוב ל-22 אלף דירות.

לצד נתונים אלו כללה סקירת אגף הכלכלנית הראשית גם את תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים. תזרים זה הגיע שוב לרמה גבוהה – 7.9 מיליארד שקל בדצמבר 2019 ממכירת דירות חדשות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי), הרמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. כזכור, בספטמבר-אוקטובר עמד תזרים המזומנים על ממוצע של 5.2 מיליארד שקל. בהשוואה לדצמבר 2018 זהו גידול ריאלי משמעותי מאוד של 26%. כ-28% מסך תזרים המזומנים נבע ממכירת דירות בסבסוד ממשלתי, נמוך ב-2 נקודות האחוז בהשוואה לדצמבר 2018.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות