search

בנק ישראל: ריבית המשכנתאות התכווצה ב-0.5%; "ירידה משמעותית"

נתוני הבנק מראים כי הריבית המשוקללת ירדה מתחילת השנה – למרות העלייה הנמשכת בהיקף ההלוואות • "נובעת מהירידה המשמעותית בריביות הארוכות במשק"

היקף ההלוואות לדיור בשיא של יותר מארבע שנים, מדדים נוספים מצביעים על שיאי כל הזמנים (בהמשך לחודשים קודמים) – אך דווקא הריבית המשוקללת על המשכנתאות ירדה, בשיעור של 0.5%. כך עולה מסקירת בנק ישראל שפורסמה היום (ה') באשר למשכנתאות שניטלו על ידי הציבור בחודש יולי 2019.

"על אף העלייה בביקוש להלוואות לדיור, אנו רואים ירידה משמעותית בריבית על הלוואות אלו - כ-0.5 נקודות אחוז בריבית המשוקללת מתחילת השנה, ירידה שמקילה על נוטלי ההלוואות וניכרת על פני כל מסלולי הריביות", נכתב בסקירת הבנק. "על אף הירידה בריבית, הרווחיות ממגזר האשראי לדיור מוסיפה לעלות - כפי שעולה ממרווח הפעילות ממתן אשראי (1.15% ברבעון הראשון של 2019 לעומת 1.11% בסוף שנת 2018). עם זאת, ייתכן שהעלייה במרווחי האשראי נובעת מעלייה מסוימת בסיכון תיק האשראי לדיור, בין השאר על רקע העלייה בשיעורי המינוף".

בבנק ישראל מסבירים כי הירידה בשיעור הריבית על המשכנתאות נובעת מהירידה המשמעותית שחלה בריביות הארוכות במשק, שמשפיעות על עלות גיוס המקורות של הבנקים לטווח הבינוני-ארוך. את הירידה בעלות גיוס המקורות מובילה הירידה בתשואה על אגרות החוב הממשלתיות – כ-0.8% מתחילת 2019.

ככלל, כמעט בכל הקטגוריות הנוגעות לריבית ניתן להבחין במגמת ירידה בהיקפי המשכנתאות, אשר נמשכת כבר כמה חודשים – הן במשכנתאות שאינן צמודות מדד והן במשכנתאות צמודות מדד, כמו גם בבדיקת הקטגוריות השונות: היקף המשכנתאות לפי שיעור ההחזר מההכנסה, היקפן לפי שיעור המימון והיקפן לפי התקופה לפירעון. 

נתונים מעניינים נוספים מסקירת היקפי המשכנתאות ביולי 2019

הסקירה החודשית של בנק ישראל באשר להיקפי המשכנתאות העלתה עוד כמה נתונים מעניינים: ראשית, ההיקף הממוצע למשכנתה ביולי החולף עמד על כ-717 אלף שקל, עלייה של כ-3% ביחס לחודש יוני 2019, אז עמד ההיקף הממוצע על כ-691 אלף שקל. הממוצע ביולי הוא מהגבוהים שנרשמו מאז 2011, למעט קיץ אשתקד אז המשכנתה הממוצעת עמדה אף על 723 אלף שקל בממוצע. 

נתון נוסף שעולה מסקירת בנק ישראל, מעודד למדי, נוגע להיקף ההלוואות למטרות מגורים שנמצאות בפיגור של יותר מ-90 יום: נתון זה עמד ביולי האחרון על 2.601 מיליארד שקל, ומבטא ירידה חודשית שלישית ברציפות. לשם השוואה, בחודש אפריל האחרון עמד נתון זה על 2.714 מיליארד שקל.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות