חולון: תוכנית המתאר תשונה; אושרה תוכנית להתחדשות עירונית

תוכנית ח/2030 תעודכן בשל "שינויים תכנוניים ותחבורתיים כבדי משקל" • תוכנית ההתחדשות הכוללת מגדירה מוקדים עירוניים שבהם תקודם והנחיות ליישום תמ"א 38

חולון: תוכנית המתאר תשונה
חולון: תוכנית המתאר תשונה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון אישרה אתמול (שני) בישיבתה שני מהלכים תכנונייים חשובים: הראשון – עדכון תוכנית המתאר העירונית ח/2030, בעקבות שינויים משמעותיים שחלו בעיר מאז הוכנה התוכנית; השני – אישור תוכנית כוללת להתחדשות עירונית, אשר מגדירה את המוקדים העירוניים שבהם תיושם וקובעת הנחיות ברורות לביצוע פרויקטים מסוג תמ"א 38.

תוכנית המתאר במתכונתה המקורית, שפורסמה ביוני 2018, כללה כמה מטרות: התחדשות של המרקם הבנוי, פיתוח מזרח העיר כאזור תעסוקה חשוב במטרופולין תל אביב וכן יצירת עירוניות אינטנסיבית יותר באמצעות חיבור שלד עירוני בעל עירוב שימושי קרקע. התוכנית מקדמת פיתוח תעסוקה חדשה באזור התעסוקה במזרח העיר ולאורך רחובות ראשיים ובגלעין העיר, והקמת מוקד תעסוקה חדש בדרום-מערב העיר, בעקבות פינוי מתקני הספורט העירוניים.

עוד מייעדת התוכנית שטח לטובת הקמת מסוף תחבורה גדול – תחנה מרכזית, תחנת רכבת קלה, בית נתיבות וכדומה, וכן תחנות רכבת בין-עירוניות עבור תחנת הרכבת הפרברית העוברת בעיר. כמו כן כוללת התוכנית סלילה של שבילי אופניים ברחבי העיר.

כעת, כאמור, נדרשת העירייה לעדכון ולשינוי התוכנית, בעקבות מה שהיא מגדירה "שינויים תכנוניים ותחבורתיים כבדי משקל שחלו ממועד הכנת התוכנית ועד היום". השינויים הללו מתייחסים, בין השאר, לפרסום התוכנית האסטרטגית של מנהל התכנון לשנת 2040, אשר מעריכה כי אוכלוסיית העיר תגדל בשיעור גבוה יותר מזה שצוין בתוכנית המתאר העירונית; לשינויים במרחב המטרופוליני של חולון, כולל הקמת קווי הרכבת הקלה וקווי המטרו של גוש דן; ולתוכניות משמעותיות שאושרו לאחרונה בעיר, ביניהן תוכנית ח/500 לפיתוח דרום העיר והתוכנית הכוללת להתחדשות עירונית.

מהעירייה נמסר כי "הוועדה המקומית קיבלה את המלצת הגורמים המקצועיים, לפיה יש צורך לעדכן את תוכנית ח/2030". באשר להתנגדויות רבות שהוגשו לאחר פרסום התוכנית נמסר מהעירייה כי "בנסיבות אלו, שבהן הוחלט ממילא לעדכן את התוכנית, לא היה מקום לקיים דיון בהתנגדויות שהוגשו".

תוכנית ח/619: "להתחדשות המרקם הוותיק בעיר"

לצד ההחלטה על עריכת שינויים בתוכנית המתאר העירונית, אישרה להפקדה הוועדה המקומית חולון את תוכנית ח/619 -"תוכנית כוללת להתחדשות עירונית ולחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה". המטרה, כך על פי העירייה, היא "לעודד את התחדשות המרקם הוותיק ולאפשר מגוון מסלולים להתחדשות המבנים בעיר באופן אחראי ומבוקר".

הדיון הראשון בתוכנית זו התקיים בוועדה לפני קצת יותר משנה, במאי 2018, וכעת הוחלט להביאה לדיון נוסף ולהציג את עיקריה להרכב החדש של הוועדה המקומית חולון, שהמליצה בפני הוועדה המחוזית לאשר את התוכנית.

מהעירייה נמסר כי התוכנית אינה עוסקת רק בתוספת זכויות למבני מגורים, אלא אף קובעת הנחיות והוראות להגדלת השטחים הציבוריים, המבונים והפתוחים, כמענה לתוספת יחידות הדיור הצפויות. "מטרתן של הוראות אלה היא לשמור על איכות החיים העירונית לצד הגידול באוכלוסייה, וכן לחזק ולהרחיב את המרחב הציבורי", נמסר מהעירייה. "התוכנית מתווה באופן ברור ו-ודאי את אופיים של הרחובות העירוניים, שכונות המגורים ומערך השטחים הציבוריים בכללותו".

התכנית כוללת התייחסות לשני נושאים עיקריים: האחד - הגדרת מוקדים עירוניים, מתחמים לקידום תוכניות מפורטות אשר אישורן הינו בסמכות הוועדה המקומית, בתנאים הללו: קביעת מספר הקומות המקסימלי; קביעת השימושים בכל מתחם; קביעת מנגנון להקצאת קרקע ושטחים מבונים לצורכי ציבור; קביעת הנחיות להקצאת שטחים פתוחים לציבור.

הנושא השני שאליו מתייחסת התוכנית הוא קביעת הנחיות ליישום תמ"א 38 במסלול של חיזוק ותוספות או הריסה ובנייה, כל זאת על ידי מתן העדפה ברורה להריסה ולבנייה על פני חיזוק ותוספות ברוב חלקי העיר, התאמת ההוראות לתנאים המיוחדים של העיר וחלוקת שטח התוכנית למתחמי תכנון על פי אופיו העירוני של כל אזור.
 
מימושה של התוכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה, והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתיבחן מעת לעת. התוכנית קודמה באגף אדריכלות ותכנון עיר, בשיתוף אגף הרישוי שבמנהל ההנדסה, וכללה צוות היגוי רב-תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים רונאל-לוי.

ראש העיר מוטי ששון: "מטבע הדברים, מימושה של תוכנית מעין זו תלוי בהתארגנות וולונטרית של התושבים, אולם מרגע שהופכת המדיניות העירונית לתוכנית מסודרת, היא מייצרת שקיפות ו-ודאות ומקלה על התארגנות זו ועל היוזמות הפרטיות".

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search