search

היזם ניצח את הוועדה המקומית - ופרויקט תמ"א 38/2 ברמלה יקודם

ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה קיבלה את ערעורה של חברת סמיח אלשמאלי נגד החלטת הוועדה המקומית, סביב מחלוקת בדבר מספר מקומות החניה הנדרשים בפרויקט

עו"ד מורן גור משרד עורכי דין רייסמן-גור ושות'
עו"ד מורן גור משרד עורכי דין רייסמן-גור ושות'

פרויקט התחדשות עירונית בהרצל 39 ברמלה יקודם – למרות התנגדות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: הוועדה קבעה כי הפרויקט, מסוג הריסה ובנייה (תמ"א 38/2), יקודם רק אם הקבלן יחתום על "הסכם כופר חניה", ובפועל - יתחייב לתוספת מקומות חניה בפרויקט, כך שיהיו בו 18 חניות (ל-18 יחידות הדיור המתוכננות בפרויקט) ולא 9 כפי שהציע היזם שאמור להקים את הפרויקט, חברת סמיח אלשמאלי הנדסת בניין וגמר. 

הוועדה טענה כי קביעה זו מסתמכת על ההוראות הכלולות בתוכנית המתאר היישובית של רמלה (לה/1000) המחייבת לטענתה מקום חניה אחד לכל דירת מגורים. יש לציין עוד כי להחלטה זו קדמה החלטה אחרת של הוועדה, לפיה הפרויקט אינו עומד בדרישות תמ"א 38, אך זו חזרה בה לאחר מכן מקביעה זו.

 

אלשמאלי, בעלי החברה האמונה על הקמת הפרויקט, הגיש ערעור על החלטת הוועדה המקומית לוועדת הערר המחוזית שבמחוז מרכז, באמצעות עו"ד מורן גור ממשרד עורכי דין רייסמן-גור ושות', וטען כי על פי התוכניות וההוראות הנוגעות לפרויקט, תקן החניה המקובל הוא בין 0 ל-1 מקומות חניה לכל דירה, ומאחר שבתוכנית שהציע תקן החניה הוא 0.5, אין כל סיבה להתנות את ביצוע הפרויקט באותו הסכם כופר חניה. עוד ציין המערער כי הוועדה לא נימקה את החלטתה טרם פנייתו לוועדת הערר.

ועדת הערר המחוזית קבעה כי מאחר שמדובר בבקשה להיתר לפי תמ"א 38, יש לפעול לפי תוכנית זו – תוכנית מתאר ארצית שנתפסת כחקיקה ראשית שנועדה להסיר חסמים ליישום פרויקטים של חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה. "כפי שנקבע במפורש, ההסדר שנקבע בחקיקה ראשית בכל הנוגע לתקן החניה גובר על כל דין, לרבות תקנות החניה". 

עוד נכתב בפסיקת הוועדה כי "נראה שהמחוקק הראשי נדרש לעניין וקבע הסדר מפורש ומיוחד בנושא תקן החניה וכופר החניה במסגרת חיזוק הבניינים לפי תמ"א 38, באופן שנועד לאפשר חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה גם במקרים של היעדר מספיק מקומות חניה בתחום הנכס".

בהתאם לכך קבעה ועדת הערר כי לא ניתן לשלול את מתן ההיתר לפרויקט בשל היעדר חניות, אך קיימת לוועדה המקומית "סמכות שבשיקול דעת" לחייב את היזם להשתתף בהתקנתם של מקומות חניה נוספים בחניון ציבורי באזור הנכס. 

בהתאם לכל אלו, קיבלה הוועדה את הערעור של היזם ואפשרה את המשך קידום הפרויקט בצינורות המקובלים. פרויקט הרצל 39 ברמלה הוא, כאמור, פרויקט להריסה ובנייה של מבנה קיים, בן קומה אחת, והקמה של בניין מגורים בן 5 קומות במקומו, שבו יהיו 18 יחידות דיור וכן קומת מסחר ומגורים בקומת הקרקע וקומת גג.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות