חדשות הנדל"ן: מכרז ק. המודיעין מתקדם – ושלל עסקאות בדרך

זכייתה של שיכון ובינוי בפרויקט נותרת על כנה, אך בכפוף לתנאים • ישראל-קנדה תערער על שומת מס בפרויקט ברמה"ש • קבוצת חג'ג' בדרך למכור זכויות בבת ים • וזה לא הכול

שיתוף הכתבה
נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי (שיכון ובינוי)נתי סיידוף, בעל השליטה בשיכון ובינוי (שיכון ובינוי)

• בהמשך להודעתה של ישראל-קנדה כי היא מציעה 120 מיליון שקל על חלקה של אקרו נדל"ן בפרויקט אקרו בסיטי, דווח אתמול (ה') כי העסקה הושלמה, ו-50% מהפרויקט נמכרו למציעה תמורת 220 מיליון שקל ברוטו ו-120 מיליון שקל נטו, לפי שווי של 440 מיליון שקל לנכס כולו. קנדה-ישראל דיווחה כי התקבל אישור הבנק לשינוי השליטה בשותפות המוגבלת ובשותף הכללי, וההסכם נחתם. אל ההסכם הצטרפו מור קופות גמל ומשקיע פרטי נוסף, כך שישראל-קנדה תחזיק ב-81% מהזכויות בפרויקט, מור קופות גמל ב-18% והמשקיע הפרטי ב-1%.

• עוד מחברת ישראל-קנדה: החברה הודיעה השבוע כי חברה בת שלה, המחזיקה ב-81% מתוך שותפות מוגבלת בפרויקט רמת השרון החדשה (מתחם אלקו לשעבר), קיבלה מרשויות המס דרישה לתשלום מס של כ-42 מיליון שקל על מקדמות מלקוחות בפרויקט בשנים 2018-2016, בהיקף של כ-289 מיליון שקל. לסכום זה החברה נדרשת לשלם גם שישה מיליון שקל כריבית. על דרישה זו הגיבה החברה כי טרם הכירה בהכנסות ממכירות בגין יחידות הנמכרות למגורים בפרויקט, "וזאת מאחר שטרם ניתן לזהות באופן ספציפי ומוגדר את הזכויות בהתקשרות מול כל לקוח, שהינן במהותן זכויות עתידיות". עוד כתבה החברה כי "ההכנסה בגין מכירת הזכויות במקרקעין תוכר כאשר תאושר התוכנית המשביחה לקרקע וניתן יהיה לזהות ספציפית ובצורה מוגדרת את הזכויות בהתקשרות מול כל לקוח. יצוין, כי החברה פנתה בפנייה מקדמית לרשות ניירות ערך בנושא, והטיפול החשבונאי בעניין אי-הכרה בהכנסות ממכירת יחידות למגורים בפרויקט נקבע לאחר קבלת עמדת רשות ניירות ערך בעניין. בכוונת החברה, לאחר התייעצות עם יועציה המקצועיים, לערער על השומה האמורה היות שחרף העובדה שהחברה טרם הכירה בהכנסה כאמור לעיל, היא נדרשת לשלם מס בגינה".

• בהמשך לזכייתה של שיכון ובינוי במכרז להקמת קריית המודיעין בנגב, מעדכנת החברה כי על רקע בקשת ועדת המכרזים לקבל התייחסויות שונות בקשר עם סוגיות הנוגעות לחקירת משטרת ישראל נגד החברה, הודיעה הוועדה כי יש להותיר על כנה את הזכייה במכרז, וזאת בכפוף לתנאים להלן: אם תתקבל החלטה על ידי היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגד החברה בכפוף לשימוע, תהיה חייבת החברה למנות בתוך שלושה חודשים בקר חיצוני לפעילותה, לצורך בחינת הטמעת נורמות ציות בנוגע למניעת עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר, וזאת למשך שלוש שנים; במקרה שבו תתקבל החלטה כזו טרם השלמת הסגירה הפיננסית וטרם העמדת רוב ההון העצמי על ידי החברה, גובה ערבות תקופת טרום ההקמה תועלה ב-20 מיליון שקל, ל-110 מיליון שקל. החברה ציינה בהזדמנות זו כי "הפרקליטות הודיעה לוועדת המכרזים שטיוטת כתב אישום שאושרה על ידי המשנה לפרקליט המדינה הועברה ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת שיבחן אותה ויקבל החלטה אם יש מקום להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע".

• הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה ומנהל ההנדסה בעיריית נתניה אישרו בימים אלה את תוכנית הבינוי שהוגשה ע"י אלקטרה בנייה , כקבלן המבצע של פרויקט הקמת קריית הממשלה בעיר. שני הגופים גם העניקו לחברה היתר בנייה ראשוני להקמת הפרויקט. הפרויקט יאפשר, לראשונה, הקמת קריה נפתית (נפת השרון) שתאגד במקום אחד את כלל משרדי הממשלה באזור. הפרויקט יתבצע בשיטת  PFI-Private Funding Investment , ואלקטרה תשקיע בו כ-250 מיליון שקל, ותתפעל את הקריה באמצעות חברת אלקטרה FM לתקופה של 25 שנה. עבודות ההקמה יבוצעו על ידי חברת אלקטרה בנייה. בתמורה, תקבל אלקטרה כ-15 מיליון שקל מדי שנה, וכן מענק הקמה של 33 מיליון שקל. הקמת הפרויקט מתוכננת לתקופה של ארבע שנים.

• הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים אישרה לאחרונה להפקדה בוועדה המחוזית את תוכנית פארק הטבע העירוני בנחל זימרי. התוכנית מתייחסת לחטיבת קרקע בשטח של כ-695 דונם בשוליה המזרחיים של שכונת פסגת זאב, בין הרחובות גל, רחמילביץ ודוכיפת. "תוכנית זו היא שלב נוסף בפיתוח השלד הירוק הצפוני, ותצטרף לפארקים עירוניים נוספים בעיר", מוסרים בעירייה, "אשר הוקמו ויוקמו בשנים הקרובות - כמו הפארקים המטרופוליניים רפאים, עמק ארזים ונחל צופים, עמק הצבאים, פארק האסבסטונים, אגן נחל קדרון במזרח העיר ועוד. פארק זה יהיה מוקד של ספורט ושטח פתוח בצפון העיר".

• עוד המליצה השבוע הוועדה המקומית בירושלים לוועדה המחוזית להפקיד תוכנית שתקל על הוצאת היתרי בנייה בשכונות בית חנינא ושועפט – תוכנית תקנונית שמטרתה האחדה של זכויות והוראות הבנייה במגרשים קטנים למגורים בשכונות אלו. "בשנים האחרונות הוגשו מאות תוכניות נקודתיות על ידי בעלי הקרקע בשכונות אלה, המבקשים תוספות בנייה", כך נמסר מהעירייה. "ביוזמת ראש העיר ירושלים, משה ליאון, קודמה התוכנית התקנונית שמטרתה להקל על התושבים בהליך". התוכנית החדשה תמנע את הצורך באישור תוכניות נקודתיות רבות ותאפשר, בהליך של היתר בלבד, תוספת זכויות. כמו כן היא תאפשר חיסכון בכוח אדם ברשויות ובמוסדות התכנון, קידום התכנון בהליך כפול והקלה לבעלי הקרקע לקדם בנייה - בהיתר בנייה, ללא צורך בהגשת תוכניות. מגישת התוכנית היא עיריית ירושלים, ועורכת התוכנית היא אדריכלית רחל אשר הרוש, מאגף תכנון עיר.

• החלה הקמת פרויקט בזל פארק באזור התעסוקה פארקטק (קריית אריה) בפתח תקווה. מדובר במגדל משרדים חדש בשטח של 40,000 מ"ר, שמקודם על ידי קבוצת רכישה שארגנו קבוצת סופרין וקבוצת וייס. השבוע התקבל היתר בנייה להקמת המגדל - מגדל משרדים ומסחר בן כ-27 קומות, בתכנון משרד האדריכלים ברעלי לויצקי כסיף. את הקרקע רכשה קבוצת רכישה שארגנו החברות בתמורה ל כ-65 מיליון שקל ועלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-350 מיליון שקל. הפרויקט שווק במלואו, באומדן עלות ממוצע של 7,800 שקל למ"ר. מכיוון שמדובר בקבוצת רכישה, האומדן משקף הנחה של כ-19.5% אחוזים ממחיר השוק. משך הבנייה צפוי להיות כשלוש שנים. הפרויקט ממוקם ברחוב בזל, צמוד לקניון הגדול, לבית משפט השלום ולפארק העירוני של פתח תקווה.

• קבוצת חג'ג' דיווחה השבוע כי קיבלה הצעה ראשונית לרכישת זכויות של חברת הבת, מלון רג'נסי ירושלים, ושל שותפיה, בפרויקט בת ים – 187 יחידות דיור, כולל הקלות שבס-כחלון, וכ-250 מ"ר עיקרי למסחר. התמורה המוצעת – 120 מיליון שקל. "הצעת הרוכש תקפה לעשרה ימים וכפופה לאישור דירקטוריון הרוכש, וכן לאישור רג'נסי ושותפיה", מציינת קבוצת חג'ג'.

• חברת אחים דוניץ הודיעה השבוע כי היא מנהלת משא ומתן עם צד שלישי למכירת זכויותיה במקרקעין ברובע המיוחד באשדוד, בתמורה לכ-240 מיליון שקל. מדובר בקרקע ברובע המיוחד של אשדוד, שעליה ניתן לבנות 384 יח"ד. אם תושלם העסקה צפויה החברה לרשום רווח (לפני מס) של כ-100 מיליון שקל.

• חברת שובל מתחמי מגורים הודיעה השבוע כי רכשה בכ-75 מיליון שקל מיזם פרטי - קרקע לבניית 100 יח"ד - ברחוב הסחלב בחיפה. בכוונתה להקים במתחם שנרכש שבעה בניינים בני ארבע ותשע קומות, ולצידם גם חניון אורחים פרטי. לפרויקט יש היתר בתנאים, ובימים אלה משלימה החברה, על פי הדיווח, את תהליך קבלת ההיתר.

• י.ח דמרי ומגוריט עדכנו השבוע כי בהמשך להסכם רכישת 98 יחידות הדיור באשקלון על ידי מגוריט, התקיים התנאי המתלה לעסקה, כך שהסכם המכר והסכם ההקצאה נכנסו לתוקפם. כזכור, סיכמו השתיים כי מגוריט תרכוש את יחידות הדיור בפרויקט "דמרי בברנע" בעיר, תמורת כ-91 מיליון שקל, וכי דמרי עצמה תרכוש מניות של מגוריט בכ-20 מיליון שקל.

קבוצת MORE הודיעה השבוע כי רשת שופרסל תפתח סניף חדש, בשטח 240 מ"ר, בפרויקט המגורים שלה MORE ים בשכונת אור ים שבאור עקיבא. לפני כמה חודשים דווחה הקבוצה כי שופרסל תפתח שני סניפים במתחמי מגורים אחרים שמקימה הקבוצה, בשכונת מורשת במודיעין ובשכונת נרקיסים בראשון לציון. מתחמי המסחר שבהם יוקמו הסניפים של שופרסל יהיו חלק משדרות עסקים ומסחר שמעליהן ייבנו הפרויקטים למגורים של הקבוצה. עוד מדווחת הקבוצה כי חתמה על עסקה נוספת, בקניון חריש, שם יוקם מתחם Play Park בשטח של כ-450 מ"ר.

• חברת אשטרום נכסים עדכנה השבוע את הרשות לניירות ערך כי חברה בת שלה, Ashtrom properties U.K LTD, מנהלת משא ומתן עם צד ג' לרכישת בניין משרדים באנגליה, בשטח של כ-16,300 מ"ר, מתוכם 90% שטחי משרדים והיתרה שטחי מסחר, בתמורה לכ-88 מיליון ליש"ט. לפי דיווח החברה הנכס מושכר נכון להיום בתפוסה של כ-85%, ושכר הדירה הצפוי להתקבל מהנכס הוא כ-4.9 מיליון ליש"ט בשנה. בתוך כך מעדכנת החברה כי יו"ר הדירקטוריון שלה, אברהם (רמי) נוסבאום, קיבל אתמול (ה') הודעה מטעם פרקליטות המדינה על סגירת תיק החקירה שהתנהל בעניינו.

• חברת אספן גרופ הודיעה השבוע כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברה המחזיקה ב-100% מהזכויות בבניין משרדים הממוקם בעיר הרביעית בגודלה בהולנד, אוטרכט. שטח הנכס הינו כ-14,800 מ"ר, והוא מושכר לכמה שוכרים לתקופה ממוצעת של תשע שנים, עם שיעור תפוסה של כ-93%. החברה שילמה תמורת מלוא הון המניות של חברת הנכס כ-55 מיליון שקל, תמורה המשקפת לנכס שווי של כ-104 מיליון שקל.

• חברת ריט 1 הודיעה השבוע, על רקע משבר הקורונה והתנאים המיוחדים שיצר בשוק, כי תכשיר קומה היברידית לשימוש השוכרים בפרויקטים השונים שלה. הקומה תושכר על בסיס יומי לחברות השוכרות שטחים בבניין, ותשמש אותם לימים שבהם ירצו לזמן את כל כוח העבודה שלהם למשרדים, או למקרים שבהם יבוצעו על ידן פרויקטים ספציפיים המחייבים כוח עבודה רב יותר במקום העבודה לזמן מוגבל. עלות ההשקעה בתכנון ובאבזור הקומה ההיברידית עומד על כ-4,500 שקל למ"ר. הקומות ההיברידיות הראשונות יוקמו במגדל פסגות שבשדרות רוטשילד 3 בתל אביב, במגדל אינפיניטי שבפארק אינפינטי שברעננה בבית ספיר שברחוב ספיר בהרצליה. שטח הקומות ההיברידיות בבניינים יהיה בין 500 מ"ר לכ-2,000 מ"ר.

• עוד תחרות אדריכלים ברמת גן הגיעה לסיומה: סטודיו ש.ג.א אדריכלות זכה במקום הראשון בתחרות לגיבוש תוכניות עבור בניית הגשר שיחבר בין קריית החינוך החדשה בעיר, וביה"ס התבוני, לבין בית החולים שיבא בעיר. "תכנון הגשר צמח מתוך הבנת התהליכים העירוניים ההופכים את שיבא מבית חולים מגודר, המוקף שדות וכבישים, למוקד רפואי בלב סביבה עירונית מצטופפת, כחזית חדשה לבית החולים", נמסר מהעירייה. הצעת ש.ג.א אדריכלות נבחרה ברוב קולות, כבעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר להמשך פיתוחה, כמו גם בעלת רמת ישימות סבירה.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:מגוריטשיכון ובינויהרשות לניירות ערךי.ח דמרישכירות ארוכת טווחקבוצת חג'ג'אחים דוניץאשטרוםהקלות שבס-כחלוןאלקטרהמלון רג'נסי ירושליםהוועדה המחוזית לתכנון ובניההוועדה המקומית לתכנון ובנייהאספן גרופקבוצת MOREשופרסלקבוצת סופריןקבוצת וייסריט 1קריית המודיעין בנגבקריית הממשלה בנתניהבזל פארקסטודיו ש.ג.א אדריכלות
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...