סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

זאת על רקע ירידה חדש בהשקעות בבנייה למגורים – בכ-40% ברבעון השני • ירידה של כ-18% במספר העובדים בענף .

בדיקת דופק לענף הבנייה בל הקורונה (שאטרסטוק)
בדיקת דופק לענף הבנייה בל הקורונה (שאטרסטוק)

ירידה בהתחלות הבנייה – שצפויה להימשך; ירידה במספר העובדים בענף, וכירידה חריפה עוד יותר בביקוש להם; ירידה גדולה בשיווק הקרקעות למגורים; התאוששות ברמת הביקוש לדירות חדשות והמשך עלייה במדד מחירי הדירות; ותקווה לשיווק מאסיבי של קרקעות מצד רשות מקרקעי ישראל, שעשוי להביא להתאוששות המיוחלת. זהו, בכמה משפטים, סיכומה של סקירת אגף ניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון באשר להשפעת משבר הקורונה על ענף הבנייה.

הסקירה מטעם אגף ניתוח כלכלי במשרד נוגעת לכמה וכמה היבטים – שכן המשבר פגע או השפיע על כלל התחומים ועל כלל ענפי הבנייה, כך נדמה. הנתונים מצביעים על מגמות שליליות מדאיגות רבות, אך חשוב לציין: ישנם גם נתונים מעודדים, שננסה להצביע גם עליהם כאן בהרחבה.

הסקירה המיוחדת שפורסמה היום (ג') מתייחסת בראש ובראשונה להתחלות הבנייה: בסיכום חצי שנתי, של המחצית הראשונה של 2020, הסתכמו התחלות הבנייה בכ-22,750 דירות - ירידה של כ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה הגדולה באמת נרשמה ברבעון השני של השנה, שהציג כ-9,450 התחלות בנייה בלבד – ירידה של 27% בהשוואה לרבעון השני ב-2019. נתונים אלו נמוכים משמעותית מהרמות שהוצגו לאורך העשור האחרון. עוד מציינים אנשי המשרד כי ברבעון הראשון סך ההתחלות היה דווקא גבוה יחסית לשנתיים הקודמות, עובדה שמעצימה את חולשתו של הרבעון השני.

סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

אך הנתונים הללו מדאיגים לא רק מעצם היותם, אלא משום שישנם נתונים התומכים בהמשך המגמה: "להערכתנו, מגמת הירידה עשויה להימשך גם ברבעונים הבאים, וזאת בהתאם לנתוני ההשקעות בבנייה למגורים, שבהן חלה ירידה של כ-40% בשיעור שנתי ברבעון השני של 2020", נכתב בסקירה. "זאת בהמשך לירידה של כ-20% ברבעון הראשון. מדובר בצמצום השקעות בהיקף כולל של כ-4 מיליארד שקל ברבעון השני, לעומת הרבעון האחרון של 2019, וירידה כוללת של כ-5 מיליארד שקל מתחילת השנה".

מה עוד תומך בהמשך המגמה? בשנה האחרונה חל צמצום בשיווקי הקרקעות, זאת "בשל היעדר תקציב מאושר אשר תומך בשיווקים", כך בסקירה. בין ינואר 2020 לספטמבר 2020, סך עסקאות הקרקע למגורים הסתכמו בכ-17,000 דירות, זאת לעומת ממוצע של כ- 28,000 בתקופה המקבילה בחמש שנים קודמות – ירידה של כ-40%.

סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

"הירידה בעסקאות עלולה להתבטא בצמצום התחלות הבנייה בשנים הקרובות", נכתב בסקירה. "נציין, נוסף על כך, כי מחסור בקרקע מדינה הזמינה לבניית מגורים עשוי להעלות את מחירי הקרקעות הפרטיות, מה שיקשה יותר על יזמות הבנייה של יזמים פרטיים". 

למרות זאת, הסקירה מציגה גם נתון אופטימי מסוים, או תקווה לעתיד. לפי הסקירה, תוכנית העבודה של רשות מקרקעי ישראל מכוונת לשיווקי קרקע בהיקפים גבוהים בחודשים הנותרים עד סוף 2020. "עם הוצאות התוכנית אל הפועל, יש לצַפות להתאוששות הענף".

לעיון בסקירה במלואה - לחצו כאן

"אם צמצום הפעילות בענף יימשך, עלול להיווצר עודף ביקוש"

נתונים חיוביים נוספים נוגעים לביקוש לדירות חדשות. על פי הסקירה, מחודש יוני האחרון חלה התאוששות בנתון זה, וממוצע העסקאות בחודשים יוני-אוגוסט 2020 עמד על 3,900 דירות - גבוה ביחס לנתוני העסקאות החל בינואר 2019 (רק בדצמבר 2019 נרשם היקף עסקאות גבוה יותר). סך העסקאות בינואר-אוגוסט 2020 עמד על כ-23,400 דירות, לעומת 25,600 בתקופה מקבילה אשתקד.

סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

קצב השינוי הריאלי השנתי במדד מחירי הדירות, אשר היה בתחום השלילי במהלך 12 החודשים שבין אפריל 2018 למרץ 2019, ובסוף 2018 העמיק לירידה של 3.3%, שינה מגמה. זה שנה שהוא מצוי בתחום החיובי. נוסף על כך, קצב השינוי במחירי הדירות גבוה מקצב השינוי בשכר הדירה, זאת לאחר שבשנה קודמת מדד שכר הדירה עלה בקצב גבוה יחסית.

"סיכומו של דבר, למרות הירידה במחירי הדירות במדד האחרון, בתקופת משבר הקורונה המשיכה מגמת העלייה במדד מחירי הדירות בכל המחוזות", מסבירים אנשי משרד הבינוי והשיכון, "למעט בדירות החדשות שבהן חלה ירידה במחירים, עד המדד האחרון שבו חלה עלייה. להערכתנו, אם תמונת המצב שתוארה לעיל בדבר צמצום הפעילות בענף הבנייה למגורים תימשך, ומאידך תימשך העלייה בביקוש לדירות מגורים, בטווח הקצר עלול להיווצר עודף ביקוש שעשוי להוביל לעליית מחירים".

ירידה של יותר מ-50% בביקוש לעובדים במקצועות הרטובים

הסקירה נוגעת גם לנושא חשוב אחר – נפח הפעילות בשטח, כלומר רמת הפעילות באתרי הבנייה. כך, הסקירה מלמדת כי ברבעון השני חלה ירידה ניכרת בתעסוקת העובדים בענף הבנייה: סך העובדים בענף, כולל תושבי ישראל, עובדים זרים ופלסטינים, הסתכם בכ-241,000 איש - זאת לעומת כ-292,000 איש ברבעון המקביל אשתקד. זו ירידה של כ-18%. מתוך סך כוח האדם בענף, סך העובדים במקצועות הרטובים הסתכם בכ-89,000 איש, לעומת כ-133,000 איש ברבעון השלישי של 2019 - אשתקד צמצום של שליש.

סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

גם בביקוש לעובדים נרשמה ירידה משמעותית: סך המשרות הפנויות במקצועות הרטובים בענף הבנייה ברבעון השני של השנה עמד בממוצע על כ-2,700 משרות, לעומת ממוצע של כ-5,500 משרות ברבעון הראשון - ירידה של יותר מ-50% בביקוש לעובדים אלו. כותבי הסקירה מציינים כי שיעור הירידה בעובדי המקצועות הרטובים היה גבוה יותר משיעור הירידה בביקוש לסך העובדים בענף.

סקירת משרד הבינוי והשיכון: ירידה בהתחלות בניה-צפוי להימשך.

הפעילות העסקית חוותה אף היא ירידה משמעותית בתקופת הקורונה: אומנם החל בחודש יוני חל שיפור בהערכות של העסקים בענף, הן לגבי הפעילות השוטפת והן בהערכת ציפיותיהם לחודשים הבאים, אך בספטמבר – על רקע הסגר, ככל הנראה - חלה הרעה מסוימת. 

ככלל, עד משבר הקורונה מאזן הנטו של הערכת פעילות העסקים בענף הבנייה היה מעל 20%, כלומר שיעור העסקים שדיווחו על שיפור בפעילות היה גבוה ביותר מ-20% מאלו שדיווחו על הרעה בפעילות. כמו כן, שיעור העסקים שציפו לשיפור בפעילות היה גבוה בכ-3% מאלו שציפו להרעה. מחודש מרץ 2020 חלה ירידה חדה בהערכת הפעילות: שיעור העסקים שדיווחו על שיפור בפעילות בחודש אפריל היה נמוך ב-7% מאלו שדיווחו על הרעה; שיעור העסקים שציפו לשיפור היה נמוך ב-28% מאלו שציפו להרעה. 

"גם היום שיעורי ההערכות והציפיות החיוביות נמוך משמעותית מאלו שנרשמו טרום משבר הקורונה", מסכמים כותבי הסקירה. "מנגד, ניתן לראות כי באופן כללי הציפיות של העסקים בענף נמוכות מההערכות שלהם לפעילות השוטפת. כמו כן, בעוד שלפני המשבר מאזן ההערכות החיוביות בכלל המשק היה גבוה מאלו של ענף הבנייה, מאז החל משבר הקורונה מאזן ההערכות החיוביות בענף הבנייה גבוה יחסית לכלל המשק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search