search

מחירי הדירות עלו ברבעון הראשון של 2020 ב-0.3%

כך על פי הסקירה הרבעונית של השמאי אוהד דנוס • העלייה במחירי הדירות אפיינה שבע מתוך 16 הערים שנסקרו • מחיר דירה ממוצע בתל אביב נושק ל-3 מיליון שקל

השמאי אוהד דנוס (שחר שירזי)
השמאי אוהד דנוס (שחר שירזי)

למרות משבר הקורונה, שפרץ לקראת סופו של הרבעון הראשון של 2020, מחירי הדיור עלו בהשוואה לרבעון האחרון של 2019 – כך על פי סקירתו של השמאי אוהד דנוס. ממצאי הסקירה מראים כי המחירים עלו ברבעון זה ב-0.3%, וכאשר משווים את המחירים לרבעון המקביל אשתקד, העלייה היא של 2.1%. 

הסקירה של דנוס כוללת, כתמיד, גם פילוח לפי ערים. הממצאים מראים כי בשבע ערים מתוך 16 הערים שנבדקו, נרשמה עלייה במחירי הדירות הממוצעים, ביחס לרבעון הקודם, ואילו בתשע ערים נצפתה דווקא ירידת מחירים. המפתיעה בתוצאות אלו היא אילת, שבה נרשמה עלייה של 6% בהשוואה לרבעון האחרון של 2019, ועלייה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בתל אביב עלו מחירי הדירות ברבעון הראשון של 2020 ב-4% לעומת הרבעון שקדם לו. תל אביב, שבה המחירים הממוצעים הם, כידוע, הגבוהים בארץ, הגיעה לרמה הנושקת לשלושה מיליון שקל מבחינה זו – מחיר של 2.97 מיליון שקל בממוצע לדירה. על פי דנוס, זוהי הפעם הראשונה זה שנה וחצי – מאז הרבעון השלישי של שנת 2018 – שהמחירים בעיר מגיעים לרמה זו.

דנוס מנתח בסקירתו את התוצאות, ומתייחס כמובן גם להתפרצות מגפת הקורונה ועל השפעתה: "אין כל ספק כי שהמשבר הבריאותי שנגרם בעטיה של מגפת הקורונה העולמית טרף את הקלפים בכל הקשור לשוק הדיור הישראלי, ואת ההשלכות קצרות הטווח וארוכות הטווח עדיין קשה לאפיין. יש לקחת בחשבון כי מימושים באילוץ בשוק הדיור, אשר שיעורם עשוי לגדול כתוצאה מהמשבר הכלכלי החריף שממנו סובל חלק נכבד מהציבור הישראלי, לא מתרחשים בתקופת זמן קצרה ולעיתים עוברת יותר משנה עד שמתחילים לראותם בשוק.    

כשמצרפים לעובדה זו את הנתונים בדבר הפגיעה הקשה בהליכי תכנון ובנייה, אשר יביאו בהכרח להקטנת היצעים בעתיד הקרוב, ובדבר הסכנה הכמעט ודאית בייקור עלויות הבנייה, לצד העובדה כי קיימים ביקושים ברמות שונות באזורי המדינה השונים, ניתן להטיל ספק סביר באשר לירידות מחירים, אם בכלל.

ברבעון הנסקר השפעת משבר הקורונה החלה במחצית השנייה של חודש מרץ ועל כן, הינה מוגבלת. עם זאת, ניתן לציין כי היקף העסקאות במחצית זו פחת בכ-40%, לקראת עצירה כמעט מוחלטת שהביאו הסגר והחגים ומועדי ישראל במהלך חודש אפריל".
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות