search

מרכז כפר סבא: תוכנית אב להתחדשות עירונית בהיקף 3,900 יח"ד

התוכנית, המקודמת במסגרת קול קורא של הרשות להתחדשות עירונית, משתרעת על פני 695.5 דונם לאורך רחוב ויצמן • כיום המתחם כולל 4,243 יחידות דיור

כפר סבא
כפר סבא

תוכנית התחדשות עירונית גדולה למרכז העיר כפר סבא: העירייה הודיעה לאחרונה כי היא מקדמת תוכנית אב בלב העיר, אשר תכלול תוספת של 3,900 יחידות דיור לבניינים קיימים במתחם המצוי לאורך רחוב ויצמן המרכזי בעיר. התוכנית משתרעת על פני 695.5 דונם, במתחם שבו ישנן כיום 4,243 יחידות דיור, ובמסגרתה יתווספו למתחם המתחדש גם שטחי מסחר ותעסוקה.

התוכנית תקודם על ידי העירייה באמצעות מנהל ההנדסה העירוני. קידומה התאפשר לאחר זכיית העירייה בקול קורא שפרסמה הרשות להתחדשות עירונית, ועל פי העירייה היא תאפשר התחדשות עירונית תוך הסתכלות כוללת על הצרכים שנובעים מגידול האוכלוסייה ומהצורך בשיקום מבנים ישנים, תוך מתן דגש על ציר רחוב ויצמן ועל סביבתו.

[quote]

"התוכנית מייצרת הזדמנות לחדש ולחזק את מרכז העיר, תוך כדי חידוש מבני המגורים הישנים", נכתב בהודעת העירייה. "קידומה נעשה במסגרת המדיניות שהתווה ראש העיר רפי סער מייד עם כניסתו לתפקיד, לביצוע התחדשות עירונית מושכלת ומיטבית, הלוקחת בחשבון את כל צורכי הסביבה, המרחב הציבורי והתושבים.

נוסף על כך, תוכנית האב תייצר ודאות ובהירות בנוגע להליך התכנוני הנכון עבור כל חלקה וחלקה במרכז העיר, תציע פתרונות במקומות המורכבים והנחיות תכנוניות ברורות, כך שכל תושב יוכל להבין בדיוק מה הן האפשרויות העומדות בפניו בנוגע להתחדשות הבניין שבו הוא גר. התוכנית תאפשר קיצור בלוחות הזמנים בקידום תוכניות התחדשות או בקשות להיתר במרכז העיר, לצד הגברת השקיפות בהליך התכנוני המורכב, כך שגם הדיירים וגם היזמים יוכלו לדעת כיצד לקדם תוכניות במגרש הפרטי".

על פי נתוני התוכנית, בשטח שבו תיושם התוכנית מתגוררים כיום כ-9,000 תושבים - מתחם המהווה את הליבה ההיסטורית של העיר. "התחדשות בלב העיר תהווה זרז להתחדשות העיר כולה, מאחר שמדובר באזור פעיל, רב שימושים, הכולל מבני ציבור, משרדים ומסחר ומבוקש למגורים", נכתב שם. גם המנהלת להתחדשות עירונית, שהוקמה ב-2018, שותפה לקידום ולתכנון תוכנית האב. לאחרונה הועברו משרדיה למשכן החדש ברחוב יוחנן הסנדלר בעיר.

[quote]

ראש העיר, רפי סער: "אחרי שנים ארוכות שבהן התקבלו החלטות פזיזות ונמהרות, ללא איוש תפקידי המפתח בתכנון עירוני כגון מהנדסת העיר ואדריכלית העיר, אנו מקדמים בימים אלו מדיניות מושכלת להתחדשות העיר, במטרה להפוך את כפר סבא לעיר מתקדמת. יצאנו לדרך חדשה, וטובת כלל הציבור עומדת לנגד עינינו, במטרה לתת מענה לכלל הצרכים של העיר ותושביה. המנהלת תפעל בשקיפות ותוך שיתוף הציבור, ותיתן מענה הולם לתשתיות שהוזנחו במשך שנים".

ראש מנהל ההנדסה, אדריכלית עליזה זיידלר גרנות: "אני שמחה על ההזדמנות שניתנה לנו לקדם תוכנית אב להתחדשות מרכז העיר, באופן שתייצר ודאות ושקיפות תכנונית. תוכנית זו תצטרף לתוכנית המתאר העירונית שאנו משנים בימים אלה בשיתוף התושבים, וכן לתוכניות אב נוספות באזורי העיר השונים, כגון יוספטל, כיסופים, אלי כהן, ההסתדרות, התפוז ועוד. בכך תתאפשר התחדשות עירונית מושכלת בכל העיר, הצופה את פני העתיד להתרחש ב-50 השנים הבאות".

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות