איש העסקים גבי מגנזי מואשם בקבלת רישיון קבלן במרמה

באמצעות רישיון הקבלן שקיבל זכה מגנזי במכרזים בהיקף של 495 מיליון שקל – כך על פי כתב האישום הכולל 18 נאשמים, ביניהם גם מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינצבורג

איש העסקים גבי מגנזי
איש העסקים גבי מגנזי

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור – אלו רק חלק מהעבירות שבהן מואשם איש העסקים גבי (גבריאל) מגנזי, בעליה של קבוצת מגנזי, לצד 17 נאשמים נוספים וביניהם גם מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינצבורג. 

כתב האישום, שהוגש היום (ד') לבית המשפט המחוזי מרכז על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות התחרות, מתמקד בשורה של עבירות מרמה שביצע מגנזי לטענת הפרקליטות כלפי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון וכלפי שורה של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, וכן עבירות הלבנת הון בקשר לכספים שהתקבלו כתוצאה מפעילות זו.

[quote]

על פי כתב האישום מגנזי סיכם במהלך שנת 2005 עם גיל שולדנפריי, מהנדס אזרחי בעל ותק וניסיון רבים בתחומי התשתיות והבנייה, כי האחרון יירשם באופן פיקטיבי, ולמראית עין בלבד, כבעלים באחד מתאגידי קבוצת מגנזי, העוסקת בעיקר בתחומי הנדל"ן בישראל, ויוצג בפני רשם הקבלנים כמנהל באותו תאגיד וכמהנדס המפקח על ביצוע עבודותיו. המטרה במהלך זה הייתה, לטענת הפרקליטות, קבלה במרמה של רישיון קבלן וזכייה בסיווגים קבלניים גבוהים, המאפשרים להתמודד במכרזים ציבוריים בהיקפים כספיים גבוהים. 

שולדנפריי אכן נרשם והוצג במרמה בפני רשם הקבלנים כבעל מניות, כמנהל וכמהנדס של חברת מגנזי תשתיות בע"מ, חברה אשר הצטרפה לקבוצת מגנזי זמן קצר קודם לכן. בעקבות כך הגיש מגנזי הצעות במכרזים של רשויות מקומיות תאגידים עירוניים שונים, וזכה בהם – בעוד שולדנפריי לא ממלא כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא מנהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות שאותן היא ביצעה. על פי כתב האישום, בדרך זו מגנזי זכה במכרזים בהיקף כספי כולל של לפחות 495,526,371 שקל.

"התקבולים בגין ביצוע העבודות, שאותם גבה מגנזי במרמה, רוכזו בחשבונות בנק של מגנזי תשתיות בע"מ ומשם הועברו לחשבונות הבנק של התאגידים האחרים בקבוצת מגנזי ונטמעו במחזור הכספי של הקבוצה", נכתב בכתב האישום. "פעולות אלה הביאו לכך שלא ניתן היה עוד להתחקות אחר מקור התקבולים, מקומם ובעלי הזכויות בהם, תוך שהעברות התקבולים שהושגו במרמה בין התאגידים השונים נחזו כהעברות כשרות בין חברות קשורות".

באשר לחלקו של שולדנפריי בעבירות כתבה פרקליטות מיסוי וכלכלה כי "במעשיו המתוארים לעיל, קיבל הנאשם במרמה בנסיבות מחמירות את הנחת דעתו של רשם הקבלנים באשר לרישומה של חברת מגנזי ובאשר לסיווגה, ורשם, לצד מגנזי ומגנזי תשתיות, פרט כוזב במסמכיה של מגנזי תשתיות, בכוונה לרמות. הנסיבות המחמירות את המרמה הן תחכומה, היקפה והיותה כרוכה בעבירות אחרות".

לא רק קבלת רישיון במרמה – גם תיאום הצעות ועבירות מס

מדובר בכתב אישום ארוך למדי, אשר כולל 18 אישומים שונים ונוגע לכמה פרשיות. כך לדוגמה, הוא שוטח סדרת עבירות של הסדרים כובלים שביצע גבריאל מגנזי, לטענת הפרקליטות, בקשר לשלושה מכרזים ציבוריים בתחום התשתיות: מכרז של החברה הכלכלית לשוהם, מכרז של תאגיד המים "מי חדרה" ומכרז של תאגיד המים "פלגי השרון". על פי כתב האישום, מגנזי תיאם בין הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרזים אלה, במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה ולקבל לכיסו את כספי המכרזים, בין כזוכה ובין כקבלן משנה של הזוכה. 

[quote]

מאחר שהתיאום נעשה, על פי כתב האישום, בין מגנזי לבין כמה וכמה חברות וראשיהן, האישומים כוללים גם את החברות והמנהלים שהתמודדו מול מגנזי במכרזים אלה, והשתתפו בתיאום ההצעות: חברת דניה סיבוס והמנכ"ל שלה, רונן גינצבורג; חברת רולידר והמנכ"ל שלה לשעבר, ניר עפרוני; חברת אולניק והמנכ"ל המשותף שלה דוד אולניק; חברת זלמן בראשי ואחיו והמנכ"ל שלה, מיכאל בראשי; חברת י.ע.ז חברה לבנייה ופיתוח והמנכ"ל שלה, אברהם יקואל.

כך לדוגמה נטען בכתב האישום לגבי המעשים שבהם מואשמות קבוצת מגנזי וקבוצת דניה סיבוס, והעומדים בראשן: "לקראת הגשת ההצעות במכרז, סיכמו מגנזי וגינצבורג כי מגנזי תשתיות תקבע את המחיר שתגיש דניה במכרז ותשמש כקבלנית משנה של דניה, זאת בשעה שהיה ידוע לגינצבורג כי מגנזי תשתיות מתחרה במקביל במכרז כקבלן ראשי.

מגנזי תשתיות ודניה הציגו מצג כוזב בפני חכ"ל שוהם, לפיו הצעותיהן הוגשו באופן עצמאי ללא התייעצות, תיאום או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ומכל מקום לא גילו את עובדת התיאום ביניהן כמפורט לעיל".

[quote]

גם לילך הירש, ששימשה בתקופה הרלוונטית כמזכירת החברה הכלכלית לשוהם, נכללת בכתב האישום, משום שלטענת הפרקליטות סיפקה למגנזי מידע וביצעה עבורו פעולות שסייעו לו לתאם בין ההצעות של המתמודדים במכרז. הירש נאשמת במרמה ובהפרת אמונים ובעבירות נוספות.
 
בכך לא מסתכם כתב האישום. הוא כולל גם בעבירות מס בהיקפים גבוהים שבוצעו לכאורה לאורך תקופה ארוכה בקבוצת מגנזי, ובכלל זה תשלום שכר עבודה במזומן, ללא דיווח לרשויות וללא ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי או ביטוח בריאות ממלכתי, בהיקף של יותר מ-29 מיליון שקל; והוצאת חשבוניות כוזבות, התחמקות מתשלום מע"מ, ודרישת הוצאות כוזבות בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל. באישומים אלה נאשמים לצד מגנזי, גם חברת מגנזי תשתיות והמנכ"ל שלה, ניר עפרוני; יעקב מגנזי, אחיו של הנאשם הראשי; ניר מליחי, חשב השכר של קבוצת מגנזי; אריאנה דוד, פקידה בקבוצת מגנזי ואשת אמונו של גבי מגנזי; וכן חברת מגנזי בטון.

בשל כל אלו, מבקשת הפרקליטות מבית המשפט המחוזי להטיל עונשים על הנאשמים, אשר עשויים להגיע עד לכדי מאסר בפועל. כמו כן כולל כתב האישום דרישה לחילוט רכוש רב של הנאשמים, ובין היתר יותר מ-20 מיליון שקלים, נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, רכבים וכלי הנדסיים, כלי שיט, ניירות ערך, קופות גמל ועוד.
 
התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות התחרות, ופקיד שומה חקירות מרכז של רשות המיסים, בליווי של פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) והמחלקה המשפטית של רשות התחרות ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון. הוא הוגש על ידי עוה"ד אורי פרייסמן, צחי הבדלי ולנא עואדיה מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), עם עו"ד עדי גנוט מרשות התחרות.

תגובת דניה סיבוס לכתב האישום: "צר לנו על כך שהמדינה בחרה להגיש כתב אישום מופרך על מכרז שמעולם לא תואם, שהחברה כלל לא זכתה בו ואשר התרחש לפני כמעט עשור. התנהלות הרשות לתחרות בכל הקשור בעניין זה חמורה, במיוחד לאור העובדה כי החזיקה בידיה חומרי חקירה במשך 4.5 שנים (!!) עד שהחליטה להזמין את אנשי דניה סיבוס למסור את עדותם בעניין, ובכך פגעה קשות ביכולתם של הנחקרים והעדים לשחזר אירועים באופן מהימן, וגרמה לנזק חמור ביכולתם להתגונן מול הטענות ההזויות.

כל מי שהדמוקרטיה היא נר לרגליו חייב לחוש באי-נוחות נוכח התנהלות פוגענית זו של אחת מהרשויות המשפיעות במדינה, ונוכח רמיסה כה גסה של זכויותיו של אדם וחברה להליך הוגן, נקי כפיים ומהימן. דניה סיבוס משוכנעת כי לא נפל פגם בהתנהלותה ובהתנהלותם של מנהליה במכרז המדובר ועומדת מאחוריהם. החברה ומנהליה ידאגו להציג את הדברים כהווייתם בבית המשפט".

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - http://bit.ly/2KkfFZA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search