search

התחדשות עירונית

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

האם יש תחליף למחיר הגבוה של דירה בפרויקט חדש? אלו הדרכים ליהנות מדירה איכותית בפרויקט תמ"א 38 במחיר משתלם

תמ"א 38 לא רק הגדילה את היצע הדירות באזורי ביקוש: היא מאפשרת גם ליהנות מדירה איכותית בבניין מחודש ובמחיר משתלם. כיצד תוכלו לוודא שאתם מקבלים דירה באיכות גבוהה? ומהי הדרך לחסוך עד 100,000 שקלים נוספים ברכישת דירה מפרויקט תמ"א 38?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

תגובות לדו"ח הסרת החסמים: "ההנחיות המסתמנות יעשו טוב לתחום ההתחדשות העירונית"; "יש להיזהר ממעורבות יתר"

תגובות לדו"ח הסרת החסמים: "ההנחיות המסתמנות יעשו טוב לתחום ההתחדשות העירונית"; "יש להיזהר ממעורבות יתר" גורמים רבים בענף הנדל"ן מגיבים, כצפוי, לפרסום הדו"ח מטעם משרד המשפטים ברגשות מעורבים • ויש מי שמזכיר: "פרק הזמן מכתיבת הדו"ח ועד מימושו יהיה ארוך מאוד"

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

משרד הבינוי והשיכון מזהיר: בפרויקטים להתחדשות עירונית של קבוצות רכישה - הדיירים עשויים להיחשב כיזמים

המשרד, בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הוציא נייר עמדה בנושא ובו "סימני אזהרה לזיהוי קבוצות רכישה פיקטיבית בפרויקטים של התחדשות עירונית" • לצפייה בנייר העמדה כולו – לחצו כאן

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

החלטה תקדימית בפרויקטים לפינוי-בינוי: "בחינת ההשבחה תיעשה לפי התמורה שאותה מקבל בעל הדירה הישנה"

ועדת הערר המחוזית בתל אביב קבעה כי היטל ההשבחה בפינוי-בינוי יוטל על בעלי הדירות • "התמורה שמקבל היזם - שווה ערך לשירותי הבנייה שהוא מספק לבעלי המקרקעין" • ההחלטה המלאה - בכתבה

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

עדי גזית: "קבוצות הרכישה נכנסות לתחום ההתחדשות העירונית - והמגמה צפויה רק לגדול"

אחרי עשור של צמיחה, ועל רקע המחסור בקרקעות באזורי הביקוש - לאחרונה החלו לצוץ קבוצות רכישה בפרויקטי תמ"א 38. בברקת מסבירים מהו היתרון בכך וכיצד מתאימים את עצמם גופי המימון לסוגי העסקאות החדשות?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  • © כל הזכויות שמורות