להורדת אפליקציה

ישראל קנדה הגישה הצעה לרכוש את כל מניות נורסטאר

בכוונת ישראל קנדה להפוך את נורסטאר לחברה פרטית שאינה תאגיד מדווח, כך שלא תהיה מחויבת בחוק הריכוזיות; בין הדרישות: ביטול המועדים הרלוונטים להנפקת הזכויות וחלוקת דיבידנד בעין והימנעות מניהול מו"מ עם אחרים במהלך ביצוע בדיקת נאותות

חיים כצמן, ברק רוזן ואסי טוכמאייר (יח"צ; אריק סולטן)
חיים כצמן, ברק רוזן ואסי טוכמאייר (יח"צ; אריק סולטן)

נורסטאר דיווחה הבוקר לרשות ני"ע כי ישראל קנדה, בשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר,  הציעה לרכוש את כל מניות החברה, בשליטת חיים כצמן.  ישראל קנדה, המחזיקה בכ- 22.36% מהון מניות החברה, הציעה לנורסטאר להיכנס למו"מ להתקשרות לרכישת יתרת המניות.  בכוונת ישראל קנדה להפוך את נורסטאר לחברה פרטית שאינה תאגיד מדווח וכך אינה תהווה חברת שכבה, כלומר לא תהיה יותר חברת אם ציבורית המחויבת בחוק צמצום הריכוזיות, תשע"ד 2013, המחייב חברות ריכוזיות להפריד בין הנכסים שלהן.

עיקרי ההצעה כוללים את רכישת מניות נורסטאר במחיר של 55.55 שקל למניה, כך לכל בעל מניות תינתן האפשרות לקבל מחצית מן התמורה במניות גזית גלוב, החברה הבת, ביחס המרה של 1.88 מניות גזית כנגד מניה אחת של נורסטאר. בנוסף פורטו בהצעה טכניקת הרכישה, התנאים המתלים לביצוע הרכישה לרבות פדיון מלא של כל איגרות החוב שהונפקו לציבור, אישור ביהמ"ש להסכם הרכישה, דחיית התובענות שהוגשו לרכישת מניות נורסטאר מצד ישראל קנדה, ביטול המועדים הרלוונטים להנפקת הזכויות וחלוקת דיבידנד בעין שהוחלטו ביום 10 באפריל 2022, אישור צדדים שלישיים לרבות מממנים לשינוי שליטה ומימוש מלוא כתבי האופציה של החברה.  בנוסף דורשת ישראל קנדה מן נורסטאר להימנע מניהול מו"מ עם אחרים במהלך ביצוע בדיקת נאותות.

דירקטוריון החברה יתכנס היום לבחון את ההצעה, ועל סדר היום החלטה האם להיכנס למו"מ ובאלו תנאים וכן בחינת אפשרות לביטול, בשלב זה, של הליך הנפקת הזכויות וחלוקת הדיבידנד בעין לצורך מיצוי המו"מ.

מובהר כי בשלב זה מדובר בקבלת הצעה בלתי מחייבת לעסקה ובחינת דירקטוריון החברה האם להיכנס למו"מ בלבד. אין כל ודאות באשר לקבלת ההצעה והתקשרות בעסקה, לרבות תנאי העסקה, מתווה העסקה ומועדיה.

ביום רביעי שעבר הגישה ישראל קנדה בקשה לביטול חלוקת דיבידנד בעין שעליו החליטה החברה. הכוונה היא להצעה מ-10.4 של נורסטאר, בשליטת חיים כצמן, לחלוקת מניות של החברה הבת גזית גלוב  בדרך של חלוקת דיבידנד בעין - דיבידנד שלא במזומנים, והנפקת הזכויות לבעלי המניות.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search