להורדת אפליקציה

קבוצת לוזון תסיים חד-צדדית הסכם שכירות עם חברת גמלא ברעננה? עלולה לשלם 5.3 מיליון שקל עלות עודפת

החברה וחברת הבת, רום גבס, מתכוונות לעבור למשרדים חדשים בגני תקווה, שעלות השכרתם נמוכה ביותר ממיליון שקל – אך זאת לפני שנמצא להן מחליף ולמרות שבהסכם השכירות ברעננה אין אפשרות יציאה

בעלי קבוצת לוזון, עמוס לוזון (יח"צ)
בעלי קבוצת לוזון, עמוס לוזון (יח"צ)

קבוצת לוזון מעוניינת לסיים הסכם שכירות ברעננה – ועלולה לשלם על כך סכום עודף של 5.3 מיליון שקל: החברה עדכנה היום (ד') את הרשות לניירות ערך כי "על רקע השינויים שחלו עקב משבר הקורונה", בין היתר, פנתה רום גבס – חברה בת של הקבוצה - כמה פעמים לחברת גמלא, המשכירה לה ולקבוצת לוזון שטח משרדים ברעננה, בבקשה להפחתת עלויות שכירות. "ניסיונות אלו לא צלחו", כך בהודעת החברה, ולכן קבוצת לוזון ורום גבס חדלו מלשלם את דמי השכירות, ופועלות לסיים את ההסכם. 

"על רקע השינויים שחלו עקב משבר הקורונה", בין היתר, פנתה רום גבס כמה פעמים לחברת גמלא, המשכירה לה ולקבוצת לוזון שטח משרדים ברעננה, בבקשה להפחתת עלויות שכירות. "ניסיונות אלו לא צלחו", כך בהודעת החברה, ולכן קבוצת לוזון ורום גבס חדלו מלשלם את דמי השכירות, ופועלות לסיים את ההסכם

קבוצת לוזון רואה בצעד זה, כך נראה, כמהלך מחייב. בהודעה שהוציאה היא טוענת כי "העלות החודשית והשנתית הכוללת הנוכחית גבוהה ואינה משקפת את מחיר השוק באזור ובכלל. חברת רום גבס מבקשת לסיים באופן חד-צדדי את הסכם השכירות הנוכחי לאור מחירי השכירות הגבוהים והעובדה שהמשרדים אינם עונים עוד לצרכיה ונדרש שיפוץ בעלות משמעותית להתאמתם לצרכיה. רום גבס סבורה כי שטח המשרדים הנוכחי מהווה נטל כבד ומיותר עבורה לאור צמצומים שחלו במטה ובמצבת העובדים ברום גבס בשנים האחרונות".

נציין כי בשל העובדה שהשתיים לא שילמו את דמי השכירות, 2021 חולטו הערבויות שלהן, בסך של כ-1.1 מיליון שקל. "בחודש אוקטובר 2021 שילמו רום גבס והחברה למשכירים חלק מדמי השכירות בגין התקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2020 וסופה ביום 31 בדצמבר 2021", כך מוסיפה קבוצת לוזון, "וזאת בקיזוז הערבויות שחולטו.

רום גבס פועלת למציאת שוכר חלופי, שייכנס בנעליה להסכם השכירות, גם במחיר נמוך יותר, שכן כאמור דמי השכירות בגין הסכם השכירות ברעננה הינו גבוה ממחירי השוק כך שגם שוכר חלופי במחיר נמוך יותר יביא לצמצום החשיפה לרום גבס ואף עשוי לאיין אותה"

יצוין כי נכון למועד זה הסכימו הצדדים לפנות להליך של גישור והביעו הסכמתם בנוגע לזהות המגשרת. עם זאת יצוין כי אין כל ודאות כי הליך הגישור יושלם וכי החלטת המגשרת תהא מקובלת על ידי שני הצדדים. רום גבס פועלת למציאת שוכר חלופי, שייכנס בנעליה להסכם השכירות, גם במחיר נמוך יותר, שכן כאמור דמי השכירות בגין הסכם השכירות ברעננה הינו גבוה ממחירי השוק כך שגם שוכר חלופי במחיר נמוך יותר יביא לצמצום החשיפה לרום גבס ואף עשוי לאיין אותה".

החברות מתכוונות לעבור למשרדים בגני תקווה – בבעלות עמוס לוזון

במסגרת ההודעה – אשר נשלחה כחלק מעדכון להזמנת אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, שתתקיים ב-29.12.2021 – הודיעה קבוצת לוזון כי בכוונת רום גבס לעבור בתחילת ינואר 2022 למשרדים בשטח של 880 מ"ר ברוטו (683 מ"ר נטו) "אשר להם צמוד חניון חופשי לשימוש", בגני תקווה. "המשרדים מוחזקים בבעלות משותפת של בעל השליטה בחברה, עמוס לוזון, הדירקטור בחברה, עופר כדורי וצד ג' שאינו קשור לחברה.

שטח המשרדים בגני תקווה סביר ומתאים לצרכיה של רום גבס, וממילא החלופות שנבחנו בטרם בחרה לעבור רום גבס למשרדים בגני תקווה הן בגודל דומה". נציין כי שכר הדירה המוצע במשרדים בגני תקווה הוא כ-76,600 שקל בחודש, "המשקפים עלות שנתית של 919,200 שקל, הנמוכה ביותר ממיליון שקל מהעלות השנתית הכוללת הנוכחית"

תקופת השכירות היא לעשר שנים, ולאחר חמש שנים יעודכנו דמי השכירות בתוספת של 5%; לרום גבס תהיה אפשרות לסיים את תקופת השכירות וזאת בהודעה מוקדמת של שנה מראש. דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. שטח המשרדים בגני תקווה סביר ומתאים לצרכיה של רום גבס, וממילא החלופות שנבחנו בטרם בחרה לעבור רום גבס למשרדים בגני תקווה הן בגודל דומה". נציין כי שכר הדירה המוצע במשרדים בגני תקווה הוא כ-76,600 שקל בחודש, "המשקפים עלות שנתית של 919,200 שקל, הנמוכה ביותר ממיליון שקל מהעלות השנתית הכוללת הנוכחית". 

החברה עלולה לספוג עלות עודפת של יותר מחמישה מיליון שקל

באשר להסכם מול גמלא, שאותו החברות מבקשות לסיים, מדובר בהסכם שכירות עד ליוני 2024, שסך דמי השכירות החודשיים בו מסתכם בכ-109,000 שקל, שנוסף עליהם משלמת רום גבס כ-26,000 שקל עבור דמי ניהול וכ-29,000 ששקל ארנונה בחודש. "נכון למועד זה, העלות החודשית הנוכחית מסתכמת לסך של כ-164,200 שקל בחודש, המשקפים עלות שנתית של 1.97 מיליון שקל לחודש.

נציין כי הסכם השכירות אינו כולל אפשרות לביטול וליציאה מן ההסכם במהלך תקופת ההסכם. "בהנחה שלא יימצא שוכר חלופי להסכם השכירות עד לתום תקופת השכירות (32 חודשים) או שלא ישתכלל הליך הגישור לכדי הסכמה, חשופה רום גבס לכלל התשלומים העתידיים הנובעים מהסכם השכירות הנוכחי, קרי סך של 5.3 מיליון שקל, השווה לסך דמי השכירות וכל התשלומים הנלווים לכך, למשך תקופת יתרת הסכם השכירות ברעננה". 

"בכפוף לאישור התקשרות זו שעל סדר היום, רום גבס תישא בעלות התאמת המבנה לצרכיה. לאור כך, לכאורה, העלות העודפת לרום גבס כתוצאה מהתקשרות זו, אם לא יימצא שוכר חלופי או ישתכלל הליך הגישור לכדי הסכם, הינה עלות השכירות העודפת בניכוי הפחת בגין התאמת המשרדים בגני תקווה, אשר מסתכמת לסך של כ-2.5 מיליון שקל"

עם זאת, במאי האחרון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביצוע עבודות התאמה על ידי רום גבס במשרדים בגני תקווה, שאליהם החברה מתכננת לעבור. "בכפוף לאישור התקשרות זו שעל סדר היום, רום גבס תישא בעלות התאמת המבנה לצרכיה כפי שהיתה נדרשת לו במקרה שבו הייתה נדרשת לו הייתה נשארת במשרדים ברעננה. לאור כך, לכאורה, העלות העודפת לרום גבס כתוצאה מהתקשרות זו, אם לא יימצא שוכר חלופי או ישתכלל הליך הגישור לכדי הסכם, הינה עלות השכירות העודפת בניכוי הפחת בגין התאמת המשרדים בגני תקווה, אשר מסתכמת לסך של כ-2.5 מיליון שקל".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search