להורדת אפליקציה

השמאית המכריעה קבעה: הוועדה המקומית דרום השרון תשלם למושב נווה ימין כ-7.7 מיליון שקל

זאת בגין הפקעה של 180 דונם משטחי המושב לטובת הקמת בית עלמין • הוועדה המקומית קבעה את הפיצויים על כ-2.8 מיליון שקל, אך השמאית המכריעה קבעה כי הסכום יהיה גבוה כמעט פי שלושה

מושב נווה ימין (מועצת נווה ימין)
מושב נווה ימין (מועצת נווה ימין)

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון תשלם למושב נווה ימין – וליתר דיוק, ל"ארגון פועלים להתיישבות שיתופית בנווה ימין" – כ-7.7 מיליון שקל פיצויי הפקעה, בעבור הפקעת 180 דונם ששימשו את המושב לחקלאות. כך קבעה השמאית המכריעה רינת וויס-רביב. על השטחים הללו מתוכנן לקום בעתיד בית עלמין.

השטח המדובר ממוקם בתחום המשבצת של מושב נווה ימין, בצידו הצפון-מזרחי, בסמוך לכביש 6. הוא כולל מטעי אבוקדו וגידולי שדה. בנובמבר 2000 פורסמה למתן תוקף תוכנית "אזור תעשייה בנימין", המייעדת את החלקות וחלקי החלקות אשר כלולות בשומה לבית עלמין, לשטח לתוואי הסדרת נחל, לדרך, לחניה ולשצ"פ.

אפריל 2020 התקיימה ישיבה של ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון בנוגע לתביעת פיצויים של המושב, על סך של 9,320,000 שקל. באפריל 2020 ניתנה החלטת ועדת המשנה, שקבעה את הפיצוי על 2,819,551 שקל

במאי 2017 פורסמה הודעה ברשומות על כוונת הוועדה המקומית לקנות חזקה בחלקות ובחלקי החלקות הנדונות, בשטח כולל של 179.992 דונם, לצורך ציבורי של בית עלמין. באפריל 2020 התקיימה ישיבה של ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון בנוגע לתביעת פיצויים של המושב, על סך של 9,320,000 שקל. באפריל 2020 ניתנה החלטת ועדת המשנה, שקבעה את הפיצוי על 2,819,551 שקל. מכאן הגיעה הסוגיה אל שולחנה של השמאית המכריעה וויס-רביב.

השמאית, לאחר שעיינה בשומות של שני הצדדים – שומתו של השמאי יעקב פנר, שייצג את המושב, ושומתו של השמאי טובי גרש, שייצג את הוועדה המקומית – קבעה, בראש ובראשונה, כי "יש לקבוע את אומדן פיצויי ההפקעה הראויים לפי שווי השוק של המקרקעין במועד הקובע. הצדדים ביססו את שומותיהם על הערכים שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל, אך לאור העובדה כי הערכים המצוינים בהחלטה מהווים פיצויי בסיס ולא ערכי שווי, שעליהם יש להוסיף תמריצים נוספים, ובשל היותם מנותקים ממרכיבי השפעה נוספים, הגעתי למסקנה שאין להתבסס עליהם בקביעת שווי השוק למקרקעין המיועדים להפקעה.

בהתחשב במקום המקרקעין, בהיותם חלק ממשבצת מושב, בהיקפם, באפשרות עיבודם ובמועד הקובע, שווי השוק הראוי להם הוא 40 שקל למ"ר קרקע חקלאית. בהסתמך על מדידה גרפית שביצעתי, אני מקבלת את התפלגות שטח הגידולים הקבועה בשומת המבקשת: כ-68 דונם מטע אבוקדו וכ-112 דונם גידולי שדה"

לאחר שבחנתי את הנתונים, בהתחשב במקום המקרקעין, בהיותם חלק ממשבצת מושב, בהיקפם, באפשרות עיבודם ובמועד הקובע, אני סבורה כי שווי השוק הראוי להם הוא 40 שקל למ"ר קרקע חקלאית. בהסתמך על מדידה גרפית שביצעתי, אני מקבלת את התפלגות שטח הגידולים הקבועה בשומת המבקשת (המושב): כ-68 דונם מטע אבוקדו וכ-112 דונם גידולי שדה. 

אני סבורה שיש להביא בחשבון כי בידו של המושב האפשרות לנטוע ולעבד את הקרקע בכל עת, ולפיכך יש לקבוע את שווי השוק של המקרקעין בהתאם לפוטנציאל הגידול האפשרי בקרקע, כפי שהיה עושה זאת קונה סביר. מכאן שאביא בחשבון ערך אחיד לדונם ביחס לכלל שטח המקרקעין. באשר להשקעות בגידולים, בהתאם לתחשיבי משרד החקלאות ההשקעה המהוונת הממוצעת של מטע אבוקדו עד ניבה היא 7,500 שקל לדונם".

בידו של המושב האפשרות לנטוע ולעבד את הקרקע בכל עת, ולפיכך יש לקבוע את שווי השוק של המקרקעין בהתאם לפוטנציאל הגידול האפשרי בקרקע, כפי שהיה עושה זאת קונה סביר. באשר להשקעות בגידולים, בהתאם לתחשיבי משרד החקלאות ההשקעה המהוונת הממוצעת של מטע אבוקדו עד ניבה היא 7,500 שקל לדונם"

בהתאם לכל אלו, חישבה השמאית המכריעה את הפיצויים המגיעים למושב לפי התחשיב הזה:

השמאית וויס-רביב סיכמה וכתבה: "המשיבה תשלם למבקשת פיצויים בגין הפקעת המקרקעין בסך של 7,710,000 שקל, לא כולל מע"מ. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראת סעיף 8(א) לחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד – 1964".

לעיון בהחלטה במלואה לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search