"נטיעת עצי צל תשפר את תפקוד המרחב העירוני": מנהל התכנון ומשרד החקלאות פרסמו מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי

המדריך כולל המלצות לנטיעת עצים בראייה כלל עירונית, ואף במסגרת תוכניות כוללניות ותוכניות התחדשות עירונית • דלית זילבר: "חלק ממהלך להטמעת שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון"

עצים במרחב העירוני. "לנוכחותם יתרונות והשפעות מיטיבות" (שאטרסטוק)
עצים במרחב העירוני. "לנוכחותם יתרונות והשפעות מיטיבות" (שאטרסטוק)

עד כמה מהותית וחשובה נוכחות עצים במרחב הציבורי העירוני? דו"ח מיוחד שגיבשו אנשי מנהל התכנון ואנשי אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבהיר כי מדובר בעניין חשוב מאין כמותו, בעיקר נוכח התחזיות להתחממות גלובלית בעשורים הקרובים: "להיעדר צל רציף ואיכותי במרחבים העירוניים השלכות חברתיות, כמו הימנעות האוכלוסייה מיציאה למרחבים העירוניים בשעות היום והעדפה לבילוי במרכזים מסחריים ממוזגים; השלכות סביבתיות כמו עלייה בשימוש ברכב פרטי; השלכות כלכליות - נטישת הרחובות המסחריים; והשלכות בריאותיות - עלייה בתחלואת סרטן העור וקטרקט.

לאור מצבם הירוד של החללים במרחבים הבנויים הקיימים, היעדר הנחיות תכנוניות ברורות ואחידות בנושא הצללה, לצד תחזיות האקלים והדמוגרפיה, נוצר הצורך לקדם מסמך מדיניות ארצי להצללת החללים במרחבים הבנויים"

לאור מצבם הירוד של החללים במרחבים הבנויים הקיימים, היעדר הנחיות תכנוניות ברורות ואחידות בנושא הצללה, לצד תחזיות האקלים והדמוגרפיה, נוצר הצורך לקדם מסמך מדיניות ארצי להצללת החללים במרחבים הבנויים. הצללה של חללים במרחבים המבונים תיתכן בשני אופנים עיקריים: הצללה באמצעות עצים, ובאמצעים מבניים (ארקדות, פרגולות, יריעות הצללה, אלמנטים תלויים ועוד)".

הדו"ח מתייחס לכמה סוגיות הנוגעות לנוכחות עצים במרחב הציבורי, "עצי צל" כפי שהם נקראים על ידי אנשי המקצוע. בין היתר, הוא ממליץ על מדיניות פרישת צל עצים בראייה כלל עירונית, אשר כוללת נטיעת עצים באזורים אסטרטגיים בעלי פוטנציאל גבוה להליכה, ובמרחבים "המהווים אזורי מפתח ברשת הרחובות העירונית ובאלו הסובלים כיום מהיעדר הצללה מספקת", לדברי מנסחי המסמך. "כך, נטיעת עצי צל עשויה לחולל שינוי משמעותי בדפוסי הפעילות של האנשים ולשפר את תפקוד המרחב העירוני בכללותו".

הדו"ח מתייחס גם להיבט נטיעת העצים במסגרת תוכניות כוללניות, וממליץ להכין מסמך מדיניות להצללת עצים ברמה כלל יישובית. "מסמך זה יכול להיות נספח מנחה לתוכנית מתאר כוללנית או לשמש כתוכנית אב מנחָה". הוא גם מתייחס לתוכניות בנייה לגובה, וממליץ כי במסגרת הכנת נספח מיקרו-אקלים, אשר נדרש בתוכניות רבות כאלו, תינתן התייחסות גם להצללת עצים קיימים או אזורי נטיעה מתוכננים במרחב הציבורי, וכן לחותם הצל של הפרויקט.

קיים מתח מובנה בין הצורך להגדיל את הצללת העצים במרחב העירוני לבין תהליכי התחדשות של המרקם הבנוי ושל תשתיות עירוניות, שמובילים לעיתים לכריתת עצים ומקשים על נטיעות חדשות"

הדו"ח מעניק התייחסות נרחבת גם להשתלבות העצים בהליכי התחדשות עירונית ומציין: "קיים מתח מובנה בין הצורך להגדיל את הצללת העצים במרחב העירוני לבין תהליכי התחדשות של המרקם הבנוי ושל תשתיות עירוניות, שמובילים לעיתים לכריתת עצים ומקשים על נטיעות חדשות. 

אולם עצים יכולים להוות אלמנט מפתח בתהליכי התחדשות עירונית: הם יכולים לסייע ביצירת זהות נופית מקומית, להעלות את ערכי הקרקע ולהוות נדבך חשוב בשיפור המרחב הציבורי. לכן יש למפות את תהליכי ההתחדשות העירונית הצפויים במרחב ובסביבתו ולתכנן את פרישת עצי הצל בהתאם לתוכניות העתידיות, תוך הקפדה על יתר העקרונות המפורטים".

לעיון בדו"ח המלא לחצו כאן

תכליתו של המדריך היא הטמעת שיקולי שימור ונטיעת עצים בכל רמות התכנון וגיבוש אמות מידה ליצירת צל עצים רציף ואיכותי במרחב הבנוי. אני מקווה שמדריך זה יהווה כלי עבודה יעיל אשר יסייע לגורמים המקצועיים"

מנכ"לית מנהל התכנון, דלית זליבר: "מגמות ההתחממות הגלובלית וציפוף האוכלוסייה בערים צפויות לפגוע בנוחות האקלימית ובאיכות החיים של תושבי הערים. כבר כיום בתקופת הקיץ בישראל הטמפרטורות יכולות להיות גבוהות מאוד, ומרחבים ציבוריים רבים נותרים ללא צל. לפיכך, פעל מנהל התכנון בשיתוף אגף יער ואילנות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ליצירה של מדריך ארצי לצל במרחב הבנוי. 

תכליתו של המדריך היא הטמעת שיקולי שימור ונטיעת עצים בכל רמות התכנון וגיבוש אמות מידה ליצירת צל עצים רציף ואיכותי במרחב הבנוי. צעד זה הינו חלק ממהלך שמוביל מנהל התכנון להטמעת שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון תוך דגש על יצירת מרחבים ציבורים איכותיים. אני מקווה שמדריך זה יהווה כלי עבודה יעיל אשר יסייע לגורמים המקצועיים בהטמעת שיקולי שימור ונטיעת עצים במרחב הבנוי בהליך התכנוני".

ד"ר ארז ברקאי, מנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: "מסמך זה נולד עם הבנת האתגרים האקלימיים הקיימים באזורנו, הרצון והצורך לתכנן מרחבים ציבוריים בעלי נוחות אקלימית, ולהחיות רחובות קיימים המודרים מפעילות אנושית בשעות החום. על אף שניתן להשיג צל באמצעים מבונים מגוונים, ברור לכל כי הצל המעניק נוחות אקלימית מיטבית הינו צל עצים. 

לנוכחותם של העצים במרחב הבנוי יתרונות והשפעות מיטיבות נוסף על ההשפעה האקלימית, כגון הפחתת תסחיפי אוויר, קליטת פחמן דו-חמצני, פליטת חמצן, בית גידול למגוון בעלי חיים, דיוקן מקום ועוד"

לנוכחותם של העצים במרחב הבנוי יתרונות והשפעות מיטיבות נוסף על ההשפעה האקלימית, כגון הפחתת תסחיפי אוויר, קליטת פחמן דו-חמצני, פליטת חמצן, בית גידול למגוון בעלי חיים, דיוקן מקום ועוד. על כן החלטנו להוציא לאור מסמך המתווה מדיניות ליצירת צל עצים כמסמך ראשון לנושא הצללת המרחב הבנוי. מסמך זה מכיל בתוכו המלצות לתכנון מיטבי לצל עצים הכולל התייחסות לשלבי התכנון ולתכולתו; תוכנית שלד העצים של היישובים, מרחקי נטיעה, בתי גידול, תכנון ממשקי רחוב עם ייעודי קרקע ציבוריים ופרטיים ועוד".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search