המפקחת על הבנקים קוראת לשמור על "תמחור הוגן של הלוואות"

במכתב מיוחד ששלחה לכלל הבנקים כתבה ד"ר חדוה בר היא מציינת כי הציפייה מהם היא ש"יימנעו מהקשחה מיותרת של תנאי החיתום"

שיתוף הכתבה
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר (יח"צ)המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר (יח"צ)

בצל משבר הקורונה, ממשיכות להצטבר לא מעט חדשות נדל"ן הקשורות במציאות המיוחדת שבה אנו נמצאים. הינה כמה מהידיעות החשובות בהקשר זה, שהצטברו על שולחחנו לאחרונה:

• המפקחת על הבנקים, חדוה בר, קוראת לבנקים לנקוט תמחור הוגן של ההלוואות בתקופת משבר זו. במכתב ששלחה לבנקים אתמול (ה') כתבה בר כי "הציפייה הפיקוחית היא שהבנקים ימשיכו לספק בתקופה זו אשראי ללווים בכלל המגזרים במשק, בדגש על לווים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים ומשקי הבית, ויימנעו מהקשחה מיותרת של תנאי החיתום, הגם שאין באמור כדי לגרוע מהצורך בחיתום אשראי אחראי. 

כידוע, וכפי שהוצג בניתוח שפרסם בנק ישראל, ההתפתחויות בשווקי ההון הגדילו את עלות המקורות למתן אשראי, וגדל הסיכון בחלקים ניכרים מתיק האשראי. עם זאת, בבואכם לתמחר את האשראי בעת הזו, יש מקום לנקוט בראייה כלכלית הוליסטית, ארוכת טווח, שלוקחת בחשבון את צורכי המשק והלקוחות, גם אם הדבר יביא לפגיעה בשולי הרווח של המערכת הבנקאית בטווח הקצר. אני שבה וקוראת לכם לבחון מחדש את מדיניות התמחור של ההלוואות בעת הזו, ובפרט ללקוחות שערב המשבר עמדו בתשלומים כסדרם ואשר סביר להניח שהקושי שלהם הוא נזילותי באופיו".

• חברת אפי נכסים מודיעה על ביטול העסקה לרכישת חברות המחזיקות ארבעה פרויקטים ברומניה – זאת על רקע המשך המאבק בהתפשטות מגפת הקורונה. לפני ימים אחדים נערכו דיונים בין הצדדים סביב האפשרות לדחיית מועד ההשלמה של העסקה, לאור מצב החירום שהוכרז ברומניה ובשל מגבלות משמעותיות שהוטלו על ידי הרשויות ברומניה. כעת מסרה המוכרת כי העסקה בטלה, וכי היא דורשת קבלת פיצוי מוסכם שנקבע בהסכם הרכישה, בסך של 15 מיליון אירו, בגין אי-השלמת העסקה - זאת לאור עמדת המוכרת שלפיה לאור התקיימותם של כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם הרכישה (ובהתעלם ממצב החירום והמגבלות כאמור), הימנעות נציגי הרוכשות מהגעה למעמד ההשלמה של העסקה במועד שנקבע לכך בהסכם הרכישה, מהווה הפרה של ההסכם, אשר מקנה לה זכות לביטול העסקה ולקבלת הפיצוי המוסכם. "הנהלת אפי אירופה בדעה כי ביטול העסקה נעשה שלא כדין, ועל כן היא דוחה מכל וכל את הודעת המוכרת ביחס לביטול העסקה ואת הדרישה לתשלום הפיצוי כאמור", נמסר בהודעת החברה לרשות לניירות ערך.

• הנהלת קניון TLV הודיעה השבוע לשוכרים בקניון כי היא מקפיאה את מועד תשלום דמי השכירות ודמי ההחזקה והניהול עבור חודש אפריל 2020, עד להודעה חדשה, עבור שוכרים שפעילותם הופסקה בשל הנחיות המדינה סביב המשך התפשטות מגפת הקורונה. בהנהלת הקניון מדגישים כי גם התקופה שבה הפעילות לא התאפשרה במהלך חודש מרץ "תילקח בחשבון".

• חברת מדיפאואר מעדכנת השבוע כי כל המרכזים המסחריים של החברה בארה"ב ובקנדה פתוחים לפעילות. "למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדיווח כ-17% משטחי המסחר בנכסים של החברה, שהיו פעילים לפני התפשטות הקורונה, סגורים לפעילות". עוד מעדכנת החברה באשר לחתימה על מזכר עקרונות לרכישת נכס במדינת וירג'יניה בארה"ב – החברה החליטה בשלב זה שלא להמשיך בהליך הרכישה של הנכס.

לאורך השבוע הצטברו שלל חדשות נדל"ניות "טהורות", בכמות מפתיעה יחסית לשבועות הקודמים בצל הקורונה:

• הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים החליטה השבוע על הפקדת תוכנית להתחדשות עירונית בשכונת גילה בירושלים. התוכנית, המקודמת על ידי משרד הבינוי והשיכון , כוללת 1,300 יחידות דיור חדשות במקום 287 קיימות, 100,000 מ"ר שטחים עבור מבני ציבור, 2,500 מ"ר עבור שטחי מסחר, 2,000 מ"ר עבור שטחי תעסוקה ו-15 דונם עבור שטחים פתוחים. מדובר בתוכנית פינוי-בינוי של מתחם מרכז הקליטה בשכונת גילה. באמצע ינואר האחרון המליצה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים למחוזית על הפקדת התוכנית.

 המפקחת על הבנקים קוראת לשמור על המפקחת על הבנקים קוראת לשמור על

• הוועדה המחוזית תל אביב החליטה השבוע להפקיד שתי תוכניות להתחדשות עירונית ברמת גן הכוללות 433 יחידות דיור – האחת ברחוב בית חורון, הכוללת ארבעה מבני מגורים שבהם 343 יחידות דיור במקום 119 יח"ד קיימות, והאחרת ברחוב הרוא"ה, הכוללת מגדל מגורים בן 20 קומות ובו 90 יחידות דיור, במקום 29 יח"ד קיימות. הישיבה שבה ניתנה ההחלטה נערכה בהתאם לנוהל העבודה שפרסם מנהל התכנון , לפיה יש לקיים ככל האפשר דיונים, בעוד חברי הוועדה מצטרפים אליה בשיחת וידאו.

• חברת גבאי מניבים עדכנה בימים האחרונים כי היא משהה את מהלך מיזוג החברות הבנות לתוכה, כשבוע לאחר שהודיעה על הצעד. מדובר בחברות נוף ים כחול אזור יא׳ ואליתמר החברה הישראלית לנדל״ן, שנמצאות בבעלות בעל השליטה בחברה, אלי גבאי, וכן החברות אנגל לינקולן ואנגל השקעות וייזום פרויקטים, שתיהן חברות בנות בבעלות ושליטה מלאות של החברה, שהיו אמורות להעביר לגבאי מניבים את הבעלות וזכות השימוש הבלעדית בכל נכסי חברות היעד, וכן את כל התחייבויות חברות היעד. המהלך האמור מתוכנן להתבצע במסגרת הליך של שינוי מבנה – אך לאחרונה עדכנה גבאי מניבים על השהיית המהלך, "לצורך היערכות להשלמת מסמכי המיזוג ופרסום דו"ח מיזוג מהותי", נמסר מהחברה. "דירקטוריון החברה יתכנס לדון מחדש באישור המיזוג על בסיס דו"ח המיזוג ולאשר את דו"ח המיזוג בעוד כמה שבועות".

• קבוצת חג'ג' מעדכנת כי קיבלה את אישור עיריית תל אביב לתוכנית העיצוב עבור פרויקט איינשטיין בצפון העיר – אישור המהווה תנאי מרכזי להוצאת היתר בנייה בפרויקט. "החברה מעריכה שתוכל להשלים את יתר התנאים הנדרשים לצורך הוצאת היתר בנייה בפרויקטים אלה ולהתחיל בבנייתם בתוך כשישה חודשים", מעדכנת קבוצת חג'ג'. הקבוצה מחזיקה בחמישה מגרשים ברחוב איינשטיין, בתחומי הגוש הגדול, שעליהם תוכל להקים 695 יחידות דיור ו-19,000 מ"ר מסחר.

 המפקחת על הבנקים קוראת לשמור על המפקחת על הבנקים קוראת לשמור על

• חברת אספן גרופ מודיעה כי השלימה את עסקת הרכישה של שני בנייני משרדים בהולנד, לצד החברות אלטשולר שחם ושלמה ביטוח, תמורת 59 מיליון אירו. "לאחר התקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה, הועברה יתרת התמורה לחשבון הנאמנות ובכך הושלמה העסקה", נמסר מהחברה.

• חברת י.ח דמרי מעדכנת כי העסקה שבה זכתה, לצד חברת יהלומית פרץ, במתחם האומן 17 בתל אביב, הושלמה באופן רשמי. במסגרת העסקה ישלמו שתי החברות יחד 335 מיליון שקל עבור 9.5 דונמים סלמה-שלבים בדרום העיר.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושליםי.ח דמרייהלומית פרץקניון TLVקבוצת חג'ג'מדיפאוארגבאי מניביםאפי נכסיםהוועדה המחוזית לתכנון ובניהאספן גרופחדוה בראלי גבאימתחם האומן בתל אביבהפיקוח על הבנקים
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...