בבחינה: בטוחות חוק מכר - לא רק מטעם בנקים וחברות ביטוח?

משרד הבינוי והשיכון בוחן את פתיחת התחום לגורמים נוספים – כדוגמת חברות מתחום שוק ההון • "היקף העמלות בשוק זה נאמד במאות מיליוני שקלים בשנה"

רכישת דירה חדשה. הקונים יוכלו לקבל בטוחות גם מגופים נוספים? (שאטרסטוק)
רכישת דירה חדשה. הקונים יוכלו לקבל בטוחות גם מגופים נוספים? (שאטרסטוק)

האם בקרוב יסתיים עידן הבלעדיות של הבנקים וחברות הביטוח בכל הנוגע למתן בטוחות חוק מכר? משרד הבינוי והשיכון הודיע היום (ד') כי הוא בוחן לראשונה את פתיחת השוק לגורמים נוספים, אשר יוכלו לספק בטוחות חוק מכר בעת רכישת דירה חדשה. בהודעה מציינים אנשי המשרד כי היקף עמלות בטוחות חוק מכר נאמד כיום במאות מיליוני שקלים בשנה, ומחולק בין בנקים וחברות ביטוח בלבד. כעת נבחרת האפשרות לפיה גם חברות משוק ההון וחברות נוספות יוכלו להיכנס לתחום.

כידוע, כיום כאשר יזם מעוניין לקבל ליווי פיננסי לפרויקט בנייה, מרבית הסיכויים שיפנה לאחד הבנקים לצורך ליווי פיננסי של הפרויקט, ובתוך כך – יקבל ממנו ערבות לרוכשי הדירות כנגד תשלומים ששילמו עבור הדירה. בשנים האחרונות הצטרפו אל הבנקים גם חברות הביטוח, שמעניקות כיום גם הן ערבויות כאלו.

"העמלות שנגבות בגין מתן ערבויות חוק המכר מסתכמות במאות מיליוני שקלים בשנה, המתחלקים בין הבנקים וחברות הביטוח", נכתב בהודעת המשרד. "האלטרנטיבה העיקרית למתן בטוחה מסוג ערבות היא רישום הערת אזהרה - כ-13% מהדירות החדשות בישראל נקנות כאשר הבטוחה הניתנת לרוכש הדירה היא מסוג הערת אזהרה.

לאור תקדים משפטי אשר ביטל הערת אזהרה, והוביל לפגיעה ברוכשים, פועל ממונה חוק המכר, עמית גריידי, להרחיב את האלטרנטיבות הקיימות בשוק, וכעת בוחן את האפשרות להכניס שחקנים נוספים שיוכלו להעניק בטוחות חוק מכר בעת רכישת דירה".

תפקידנו לאפשר לשוק להתנהל ביעילות תוך מתן מגוון רחב ככל הניתן של דרכים חלופיות לסיפוק בטוחה כנגד כספם של הדיירים, במהלך שלבי הבנייה ועד לרישום הדירה על שמם. אנו פונים לציבור במטרה לבחון מגוון כלים רחב ככל האפשר, ולגבש חלופה נוספת של בטוחה הולמת לרוכשי הדירות"

הפנייה מצד ממונה חוק המכר נעשית כחלק ממסמך בקשה לקבלת מידע (RFI) אשר הופץ היום לציבור, ובו מבקש גריידי מידע כיצד ניתן לאפיין גופים אשר יכולים לשמש כ"חברת נאמנות" לעניין מתן בטוחה כפי שקובע החוק. מטרת המהלך, בסופו של דבר, היא הפעלת אפשרות נוספת למתן בטוחה הקבועה בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974, שבה מעולם לא נעשה שימוש קודם לכן.

לצפייה במסמך הרשמי שהוציא ממונה חוק המכר לחצו כאן

עמית גריידי

עוד נכתב בהודעת משרד הבינוי והשיכון כי בדיקה שנעשתה במשרד ממונה חוק המכר העלתה ממצאים לפיהם רוכשים רבים אשר סופקו להם הערות אזהרה בתור בטוחת חוק מכר, נפגעו כאשר החברה היזמית התפרקה. לעומת זאת, באותה בדיקה נמצא כי לא נפגעו רוכשי דירות מקריסה של החברה היזמית כאשר הבטוחה הייתה מסוג ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח.

בנימין דרייפוס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "כבר 46 שנים שחוק המכר מאפשר לספק לרוכשי דירות סוג מצומצם מאוד של ערבויות, לרוב על ידי ליווי בנקאי או ביטוחי, או באמצעות הערות אזהרה. פנייה זו לציבור נעשית על מנת שנוכל ללמוד כיצד להביא לשולחן אפשרות שלישית, אשר תהווה אלטרנטיבה לשיטות הנהוגות כיום".

אלעזר במברגר, היועץ המשפטי למשרד הבינוי והשיכון: "תפקידנו לאפשר לשוק להתנהל ביעילות תוך מתן מגוון רחב ככל הניתן של דרכים חלופיות לסיפוק בטוחה כנגד כספם של הדיירים, במהלך שלבי הבנייה ועד לרישום הדירה על שמם. אנו פונים לציבור במטרה לבחון מגוון כלים רחב ככל האפשר, ולגבש חלופה נוספת של בטוחה הולמת לרוכשי הדירות, העומדת בדרישות החוק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search