search

תזכיר חוק

עוד נדבך בפעילות לגיבוש חלופה? פורסם תזכיר חוק להתחדשות עירונית מטעם משרד המשפטים

מטרת התזכיר הכללית - הסדרת מערכת היחסים בין בעלי הדירות לבין עצמם, ובין הדיירים לבין יזם פינוי-בינוי • בין הצעות התזכיר: הקטנת הרוב הדרוש לשם הגשת תביעה כנגד דייר סרבן; הגשת תביעה נגד סרבן גם מצד היזם • התזכיר המלא - בכתבה

לא הפתרון הנכון: ביטול מוסד ההקלות יאריך את הדרך לבנייה חדשה

תזכיר חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128) התשפ"א–2020 שפורסם לאחרונה מציע כמה תיקונים בחוק התכנון והבנייה, וביניהם שינוי מהותי של הדין הנוגע למוסד ההקלה מתוכנית. על פי התזכיר, "מוצע לצמצם באופן מהותי את האפשרות לבקש הקלות, זאת לצד קביעת

תזכיר החוק החדש: היתרון העצום של תמ"א 38 נמחק – וכל הכוח חוזר לרשויות המקומיות

תזכיר חוק התיקון לתכנון והבנייה שהופץ בימים אלה עוסק במגוון נושאים, ומהווה את השינוי המקיף והמהותי ביותר בחוק מאז תיקון 101 שאושר לפני כחמש שנים. הנושאים שהוא נוגע בהם, בין היתר, הם קביעת חלופה לתמ"א 38, ביטול מוסד ההקלות, צמצום השימוש בהנחיות מרחביות והסדרת קביעת שטחי ציבור במגרשים פרטיים במסגרת

  • © כל הזכויות שמורות