search

יונייטד שרונה

"לעסקת רכישת מקרקעין במסגרת קבוצות רכישה צריך להיכנס בעיניים פקוחות ובלב שלם"

נושא קבוצות הרכישה עלה לאחרונה לכותרות לאו דווקא בהקשרים חיוביים. אני רוצה לפתוח כאן דווקא בחדשה אחרת, מעניינת כשלעצמה – ובוודאי חיובית יותר: לאחרונה דחה בית המשפט העליון ערעור של רשות המיסים לחייב מארגני קבוצות רכישה לשלם מס רכישה על הקרקע, לאחר שקבע, כמו בתי המשפט המחוזיים לפניו, כי המארגן אינו

  • © כל הזכויות שמורות