היזם תובע מיליונים: "עיריית בת ים טרפדה את פרויקט הפינוי בינוי"

חברת נחלת יורם תובעת את הוועדה המחוזית ת"א, הוועדה המקומית בת ים ואת הדיירים, שמבקשים להשתחרר מהסכם ההתקשרות. נציגי החברה: "לא יעלה על הדעת שיזמים משקיעים מיליונים בקידום תוכנית שאושרה ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, ומוסדות התכנון מחליטים בדקה ה-90 על דחיית התוכנית בשל 'שינוי מדיניות'". נציג הדיירים: "תביעה מופרכת לחלוטין"

שיתוף הכתבה
רחוב ירושלים 48-50 בבת ים. (סתיו שאולוב) רחוב ירושלים 48-50 בבת ים. (סתיו שאולוב)

הסתבכות בפרויקט פינוי-בינוי בבת ים: חברת נחלת יורם תובעת את הוועדה המחוזית תל אביב, הוועדה המקומית בת-ים ואת נציגי הדיירים ברחוב ירושלים 48-50 במרכז בת ים, בשל ביטול תוכנית פינוי-בינוי שקודמה על ידה במקום,  על ידי הוועדה המחוזית.

במסגרת התביעה שהגישה, דורשת החברה כי יינתן צו הצהרתי, לפיו הסכם הפינוי-בינוי שעליו חתמו הדיירים מלכתחילה הוא מחייב, וכי אסור להם להתקשר עם חברה אחרת בפרויקט ההתחדשות העירונית או לחילופין כי ייפסק לטובת החברה פיצוי בסך 250,000 שקלים מכל דייר בגין הפרת ההסכם.

עוד דורשת חברת נחלת יורם סעד כספי של חמישה מיליון שקלים מהוועדה המקומית בת ים והוועדה המחוזית תל אביב בגין ההפרש בין רווחיה הצפויים על פי התב"ע המקורית, לבין ההפסדים בפועל. 

נחלת יורם טוענת בתביעה: ראש העיר פעל לסיכול התוכנית 

בכתב התביעה אומרת נחלת יורם כי "במהלך שנת 2016 החלו הדיירים לחתום על הסכם התקשרות עם התובעת, לצורך ביצוע פרויקט פינוי-בינוי, בו ייהרסו הבניינים הישנים ובמקומם ייבנה מגדל אחד חדש. ב-22.5.17, לאחר שהושג רוב נדרש של כ-80% מבעלי הזכויות, חתמה על ההסכם אף התובעת. במרוצת הזמן, חתמו על ההסכם 100% מבעלי הזכויות". בפרויקט המקורי אמור היה להיבנות מגדל מגורים משולב מסחר בן 25 קומות הכולל 117 יח"ד, במקום 2 בניינים ישנים הכוללים 24 יח"ד וחנות אחת.

על פי הנטען בתביעה, מאז בחירתו של ברוט לראשות העייריה, החלה הוועדה המקומית לקדם תוכנית מדיניות כוללת חדשה בשכונת לב העיר בת ים, בה נמצא הפרויקט של החברה. תוכנית המדיניות מעולם לא הופקדה בוועדה המחוזית וממילא מעולם לא אושרה. 

לאחר מכן, טוענת החברה כי עברה את כל שלבי התכנון הנדרשים מול הוועדה המקומית בזמנים המתוכננים וקיבלה את כל האישורים. "לאחר עבודה תכנונית מאומצת כאמור אל מול הוועדה המקומית, ביום 12.11.17 דנה הוועדה המקומית בתוכנית והחליטה, על יסוד המלצת מהנדס הוועדה, כי התוכנית תואמת מבחינת עוצמות ואופי הבינוי למדיניות העירייה לאזור. "לפיכך, החליטה הוועדה המקומית, פה אחד, לאשר להעביר את התוכנית לוועדה המחוזית בהמלצה להפקדה לאחר תיקונה בהתאם להערות שניתנו לתובעת".

לטענת החברה בכתב התביעה, הכל השתנה מאז בחירתו של צביקה ברוט לראשות העיר בת ים. "במאמר מוסגר ולהשלמת התמונה, במהלך חודש נובמבר 2018, התקיימו בחירות לראשות העיר בת ים, במהלכן נבחר ראש עיר חדש, מר צביקה ברוט, אשר מכהן מאז היבחרו גם כיו"ר הנתבעת 28 (הוועדה המקומית בת ים, ס"ש). לדאבון הלב, פעל ראש העיר לסיכול הוצאתה לפועל של התוכנית". 

עו''ד מתן פריידין (מיטל אזולאי) עו''ד מתן פריידין (מיטל אזולאי)

על פי הנטען בתביעה, מאז בחירתו של ברוט לראשות העייריה, החלה הוועדה המקומית לקדם תוכנית מדיניות כוללת חדשה בשכונת לב העיר בת ים, בה נמצא הפרויקט של החברה. תוכנית המדיניות מעולם לא הופקדה בוועדה המחוזית וממילא מעולם לא אושרה. 

בנובמבר 2019 נדונה התוכנית בוועדה המחוזית, שהחליטה לדחות אותה מחמת הדיונים בתוכנית המדיניות החדשה של עיריית בת ים - שכזכור מעולם לא הופקדה ולא אושרה ואף לא נמסרה הודעה על הכנתה. אגב, החלק התמוה הגיע כשלושה חודשים אחרי דחיית התוכנית, כאשר החליטה הוועדה המחוזית לדחות את התוכנית הכוללנית בי/644 לשכונת לב העיר, התוכנית שבגללה בוטלה תוכנית הפינוי בינוי של חברת נחלת יורם.

הטענה: חוסר תום לב, הפרת הבטחה ומצג שווא רשלני 

לפיכך, נחלת יורם תובעת את הדיירים ב-250,000 ₪ כל אחד בשל הפרת חוזה. כמו כן, היא תובעת את הוועדה המקומית בת ים והוועדה המחוזית תל אביב ב-5 מיליון שקלים, בשל רשלנות, הפרת הבטחה שלטונית וחוסר תום לב, מצג שווא רשלני וחריגה ממתחם הסבירות.

לדברי עו"ד מתן פריידין ונתי נחשון ממשרד נחשון פריידין, המייצגים את התובעת, "התביעה מלמדת על התנהלות שערורייתית וחסרת תקדים של מוסדות התכנון. לא יעלה על הדעת שלאחר שיזמים משקיעים מיליוני שקלים מכיסם בקידום תכנית שתכליתה התחדשות עירונית , אשר אושרה ע"י כל הגורמים הרלוונטיים, מוסדות התכנון מחליטים כעבור שנים ובדקה ה-90 על דחיית התוכנית בשל  'שינוי מדיניות', בניגוד לחוקי התכנון והבנייה".

(עו''ד נתן נחשון (מיטל אזולאי (עו''ד נתן נחשון (מיטל אזולאי

לדבריהם, "התוכנית נדחתה, כביכול בשל 'תוכנית כוללנית' בהכנה, אך ראשית לא הופעלה הפרוצדורה הרלוונטית בחוק (סע' 77-78 לחוק התכנון והבניה),שנית וחמור מכך - אותה 'תוכנית כוללנית' נזנחה ע"י הוועדה המקומית זמן קצר לאחר מכן. כל זאת נעשה מבלי שאיש נותן דעתו לנזקים הכספיים החמורים שנגרמו ליזמים כתוצאה מכך".

נציג הדיירים: "תביעה מופרכת לחלוטין"

תגובת עו"ד גיא פברמן, אשר מייצג את הדיירים: "אציין כי התביעה שהוגשה משוללת כל יסוד ומופרכת לחלוטין. היזם עצמו מודע שבפועל הוא לא יכול להוציא את הפרויקט לפועל במתווה של תמ"א 38 . ובהתאם להוראות ההסכם ובחלוף מעל 7 שנים מחתימת ההסכם המשפטי בין היזם לבעלים, ומשלא ניתן לממש את ההסכם, הודיעו הבעלים ליזם בהתאם לזכויותיהם בהוראות ההסכם ועל פי כל דין, כי ההסכם בטל ומבוטל מעיקרו, ללא כל זכות עמידה ו/או תביעה מצד היזם. 

"רק לשם הבהרה, להלן ציטוט מסעיף 3.7 להסכם התמ"א שנחתם בין הבעלים ליזם: 'מוסכם, כי אם ההסכם יבוטל עקב אי התקיימות התנאים המתלים, היזם לא יהא זכאי לתמורה כלשהיא בעד פעולותיו על פי הסכם זה עד לבטלות ההסכם ואף לאחריו, וכן לא יהא זכאי לדרוש מאת הבעלים השבת כספים כלשהם, לרבות כספים ששילם היזם עד אותו מועד לאנשים המקצוע בקשר עם ביצוע הפרויקט, לרבות מתכננים שכר טרחת עו"ד ו/או כספים שהתחייב לשלם, בין מכח הסכם זה ובין אם לא, גם אם טרם הגיע מועד פירעונם"

מהוועדה המחוזית נמסר: "עמדת הוועדה תובא בפני בית המשפט".

מהוועדה המקומית בת ים לא נמסרה תגובה.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:התחדשות עירוניתבת יםפינוי בינוי נחלת יורםהוועדה המחוזית בת ים
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...