חדשות הנדל"ן: עשרות אלפי דירות חדשות בותמ"ל ובקבינט הדיור

שכונות חדשות בהוד השרון ובירכא • תוכניות מתאר ארציות לעורף נמל חיפה ולחופי אילת • סוף עידן בזק במגדלי עזריאלי ת"א • סיכום שבוע בתעשיית הנדל"ן

שיתוף הכתבה
סיכום שבוע בתעשיית הנדל"ןסיכום שבוע בתעשיית הנדל"ן

• הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז הפקידה להתנגדויות תכנית של רשות מקרקעי ישראל לבניית 1,755 יחידות דיור במרכז הוד השרון בשכונת מגורים חדשה במרכז העיר. השכונה תמוקם בין שכונת מגדיאל לדרך רמתיים בעיר ותשתרע על שטח של כ-265 דונם. היא תאפשר שימושים מעורבים של מגורים, מסחר, משרדים ומוסדות ציבור, תוך שילוב של בנייה מרקמית ובנייה גבוהה. 750 יח"ד ייבנו בבנינים של 6-10 קומות ו-1,000 יח"ד נוספות ייבנו במגדלים של 16-26 קומות.

הוד השרון. מנהל הפרויקט אורי הורוביץ ועורך התכנית אדריכל ברוך ברוך

• קבינט הדיור אישר את הצעת משרד הבינוי והשיכון לבניית שכונה חדשה ביישוב הדרוזי ירכא שתכלול כ-2,500 יח"ד חדשות, מוסדות ציבור ומסחר, בתי ספר וגני ילדים. מדובר במתחם הנמצא צפונית ליישוב, בשטח של 1,045 דונם, מהם כשליש מהקרקע שייכת למדינה והשאר קרקע פרטית. קידום המתחם הינו במסגרת תכנית מתאר ארצית תמ"א 35 . עם אישור עם אישור ההכרזה, המתחם יועבר לשולחן התכנון של הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור ( ותמ"ל ). במקביל לאישור מתחם זה, שווקו בחודשים האחרונים 230 יחידות דיור עבור תושבי ירכא בשכונה המערבית ביישוב ועוד 1,200 יחידות דיור בשכונת רבין ביישוב מקודמות בימים אלה.

• ואם בקבינט הדיור עסקינן - השבוע הוא אישר הקמת צוות שיפעל לקידום תיקוני חקיקה לייעול הליכי מתן היתרי הבנייה, במטרה להביא לקיצור ההליכים ולשחרור מהיר לשוק של יחידות דיור. במוקד עבודת הצוות יגובש מודל להוצאת היתרי בנייה ע"י אדריכלים ללא צורך באישור הרשות המקומית. בנוסף, יבחן הצוות גם את שינוי שיטת חישוב השטחים המהווה כיום חסם לקידום מהיר של היתרי בנייה ואת מדיניות ההקלות. המלצות הצוות יועברו לשר האוצר בתוך 60 ימים. בראשות הצוות יעמוד ראש מטה הדיור, זאב ביילסקי ויהיו חברים בה אגף תקציבים, החשב הכללי, מינהל התכנון , רמ"י, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.

• המועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה לממשלה לאשר את תוכנית המתאר הארצית לעורף נמל חיפה (13/ב/1), שנותנת מענה יבשתי לפעילות הכלכלית והלוגיסטית של נמל חיפה. התוכנית מהווה מסגרת תכנונית כוללת לפיתוח נמל חיפה והממשקים בינו לבין המרחב העירוני הסובב אותו ונותנת מענה לשינויים שחלו בתחום הספנות והנמלים, ובכללם גידול בהיקף המטענים והצורך בפיתוח שירותים לוגיסטיים הקשורים בפעילות הנמלית. כמו כן התוכנית נסמכת על צירי תחבורה בהם רכבת שיחברו את עורף הנמל עם מרחב העוטף אותו. תכנון השטחים היבשתיים נעשה תוך התחשבות בצרכי הנמל יחד עם השימושים השונים במרקם העירוני הקיים והעתידי. בתוך כך, התוכנית כוללת הוראות ביחס למעגנה הקיימת, שימור ופיתוח פארק מורד נחל הקישון ושדה התעופה. 

• המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה גם לקדם את תוכנית המתאר הארצית לחופי אילת (תמ"א 13). התוכנית מתייחסת למגוון רחב של צורות תיירות שלא קיימות כיום באילת כולל תיירות אקולוגית ומדברית שמותאמת ומשתלבת עם מדבר. מדובר בעדכון לתוכנית שאושרה בשנת 2005 שמטרתה התווית מדיניות שתותאם לשינויים הצפויים בעשורים הבאים בתחומי התיירות, המלונאות, התעסוקה וצרכי הקהילה המקומית, ותתבסס בין היתר על ידע אקולוגי עדכני ועל הניסיון המצטבר, תוך שמירה על איזון בין פיתוח לשימור. עקרונות התוכנית יתמקדו בשמירה על אוצרות הטבע, פיתוח רצועת החוף וממשק עם העיר. התוכנית כוללת את העקרונות הבאים: פיתוח העיר כיעד תיירותי מוביל המושתת על ערכי הטבע הייחודיים למפרץ אילת וסביבתו; שמירה, חיזוק והבטחת תנאים להתפתחותם של ערכי הטבע והמערכות האקולוגיות הייחודיות של מפרץ אילת; שמירה על גישה חופשית ככל הניתן של הציבור אל החוף; וחיזוק הקשר בין הים והמדבר בעזרת שימוש במאפיינים נופיים וחזותיים טבעיים-מקומיים וכן אלמנטים תיירותיים; הצבת עקרונות תחבורתיים יבשתיים וימיים מוטי תחבורה ציבורית, אשר יבטיחו את הזמינות התחבורתית תוך עמידה בכושר הנשיאה. 

עין סוף אילת. הדמיה עיריית אילת

• ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל אישרה השבוע את בקשת משרד המשפטים לתקן את תקנות המתווכים ולהפחית ב-40% את האגרות שנדרשים לשלם המתווכים במקרקעין לצורך חידוש רישיון. כיום עומדת האגרה על סך של 361 שקל ולפי ההצעה היא תופחת ל-217 שקל. ההפחתה המוצעת מצטרפת להפחתה של 25% שכבר אישרה הוועדה לפני כשנה. היו"ר כבל הזכיר כי לאחרונה דנה הוועדה בתקנות וסירבה לאשרן ודרשה שיהיה קשר ישיר בין האגרה שמשלמים המתווכים לבין הפעולות שמוציא משרד המשפטים לטובתם. 

• לאחר 20 שנה במגדלי עזריאלי בת"א, חברת בזק מעבירה את המטה לאזור התעשיה בחולון. החברה חתמה על הסכם שכירות עם קבוצת עזריאלי לשטח של כ-19,500 מ"ר בפרויקט המשרדים "עזריאלי המנור" בחולון לתקופה של 10 שנים עם אופציות להארכה ובהיקף כספי של 190 מיליון שקל. הבניין תוכנן על ידי האדריכל גידי בר אוריין, והוא יכלול 26 אלף מ"ר של שטחי השכרה למשרדים וכ-2,000 מ"ר של שטחי מסחר, על קרקע בשטח של כ-6.2 דונם. היתר בנייה לפרויקט התקבל בחודש ספטמבר האחרון והוא נמצא כיום לקראת גמר עבודות שלד החניונים ותחילת עבודות שלד בניין המשרדים. עלות הבנייה המשוערת צפויה להסתכם בכ-220-240 מיליון שקל, מועד הסיום המשוער של הפרויקט צפוי להיות במחצית השנייה של שנת 2020, כאשר בזק צפויה לאכלס את הבניין בתחילת שנת 2021. המעבר של בזק צפוי לפנות 17 קומות במגדל עזריאלי המשולש במרכז תל אביב.

עזריאלי המנור חולון. הדמיה AIKO

• חברת רוטשטיין חתמה על עסקת קומבינציה עם בעלי קרקע פרטיים לרכישת הזכויות בקרקע בשטח כולל של כ-62 דונם בבית שמש שבה זכויות בנייה של כ-640 יח"ד וכ-10,000 מ"ר שטחי מסחר. בעלי הקרקע הפרטיים יפעלו להגדלת כמות יחידות הדיור בפרויקט כדי שתתאפשר בסופו של תהליך בנייתן של כ-1,000 יח"ד במסגרת הפרויקט. רוטשטיין צופה כי סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט יסתכמו בכמיליארד שקל. המוכר יהיה זכאי לקבל חלק מהיחידות למגורים בבנייה רוויה בהתאם לשיעור קומבינציה של 32.5% וכן חלק משטחי המסחר בהתאם לשיעור קומבינציה של 45%. המוכר ידאג למשכנתא על הנכס שתקנה מסגרת אשראי של עד 135 מיליון שקל, ורוטשטיין תפעל להגדלת סכום ההלוואה האמור ב-40 מיליון שקל נוספים.

• הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור ( ותמ"ל ) אישרה להפקדה תכנית להקמת פרויקט פינוי בינוי במתחם הכלנית באור יהודה שמקדמת קבוצת יובלים , במסגרתה ייבנו 656 יחידות דיור, 20% מהן דירות קטנות, ב-8 בניינים בני 17 קומות. הדירות החדשות יבנו תחת 114 דירות קיימות ב-8 מבנים ישנים שיפונו ויהרסו. המתחם ממוקם ברחובות הכלנית והאיריס בעיר והפרויקט בשטח כולל של כ-16.9 דונם ייבנה בעלות מוערכת של כ-750 מיליון שקל. יובלים החלה בהחתמת הדיירים כבר ב-2012 ובשנה שעברה החליט קבינט הדיור על קידומו במסגרת הותמ"ל. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת 2 דונם עבור שטח ציבורי פתוח וכן שטח של דונם עבור מוסדות ציבור ובו יוקמו בין השאר מעונות יום וגני ילדים. 

פינוי בינוי הכלנית אור יהודה. יחצ יובלים

• חברת מנרב פרויקטים חתמה על עסקת קומבינציה עם בעלי קרקע פרטיים לרכישת הזכויות בקרקע בשטח כולל של כ-5,378 מ"ר בקרן הרחובות המסילה ונוף שדמות בהרצליה ב', עליה תקים החברה פרויקט מגורים שיכלול 54 יח"ד. להערכת החברה עלות ההשקעה הצפויה בפרויקט הינה כ-89 מיליון שקל והיקף ההכנסות הצפוי בפרויקט הינו כ-102 מיליון שקל. הבנייה צפויה להימשך כ-24 חודשים ממועד קבלת היתר בנייה.

•  שיכון ובינוי נדל"ן ומועדון חבר צרכנות יוצאים במבצע דיור משותף עבור עמיתי מועדון "חבר" בפרויקט חדש שמקימה שיכון ובינוי בשכונת "אור ים" באור עקיבא. מדובר בשכונה שתכלול כ-3,500 יחידות דיור, כאשר עד 530 יחידות דיור יוקצו לעמיתי מועדון "חבר" בהנחה של כ-12% ביחס למחירי השוק. 60% משטחי השכונה מיועדים לצרכי ציבור - צפויים לקום בה 4 קריות חינוך עצמאיות וחדשות (יסודי ועל יסודי וגני ילדים בכל הגילאים) במרחק קצר מבנייני המגורים. מבצע הדיור בפרויקט "חלומות אור ים" לעמיתי "חבר" כולל 20 בנייני בוטיק בני 5 עד 9 קומות מעל קומת קרקע. היתרי הבנייה לפרויקט צפויים להתקבל במהלך החודשים הקרובים.

הדמיה פרויקט חלומות אור ים. יחצ שיכון ובינוי

• במסגרת עבודות הפיתוח של פרויקט "אזורים מוצא עילית", חברת אזורים החלה לאחרונה בבניית מרכז התרבות החדש לשכונה שיבנה "בבית ארזה" ההיסטורי שבו בנימין זאב הרצל ודוד וולפסון נטעו עצי ארז בשנת 1898. העבודות כוללות שיקום, שחזור ושימור המבנה הנטוש שנבנה על ידי האדריכל יוסף ברלין. עלויות "בית ארזה" המחודש יגיעו למיליוני שקלים והבנייה תיערך כשנה. מרכז התרבות עתיד לכלול חדרי תרבות, ספרייה אלקטרונית, אודיטוריום להופעות והרצאות, חדר מוסיקה, מוזיאון קטן ואף בית קפה/מסעדה. פרויקט "אזורים מוצא עילית" כולל 221 יח"ד רובן דירות גן, מיני פנטהאוז, ופנטהאוז וכן 16 קוטג'ים. הפרויקט נבנה על שטח של כ-55 דונם הכולל פארק בשטח של כ-20 דונם.

בית ארזה במוצא עילית. יחצ אזורים

• רשת ריץ-קרלטון מדווחת כי מכרה ב-2018 ארבע דירות נופש במלון היוקרה "ריץ קרלטון - הרצליה" תמורת 18 מיליון שקל. הרוכשים הם שני משקיעים מארה"ב ושני אנשי עסקים ישראלים. המחירים משקפים טווח מחירים של 55,000-80,000 שקל למ"ר נטו. הדירות משתרעות על שטח שנע בין 50-180 מ"ר ברוטו וישמשו את בעליהן עד 180 יום בשנה.

ריץ קרלטון הרצליה. צילום מתיו שו

• רשת "עד 120" מקבוצת הפניקס זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל למגרש בשטח של 12,224 מ"ר בשכונת משכנות אומנים שבקריית מוצקין, שעליו תתכנן ותבנה בניין לדיור מוגן עם 250 יחידות דיור, מחלקה סיעודית ודיור תומך, כמו גם שטחים למסחר. עלות ההקמה המשוערת כ-350 מיליון שקל. הרשתתשלם על המגרש כ-40 מיליון שקל ועוד 30 מיליון הוצאות פיתוח.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הוועדה המחוזית לתכנון ובניהרשות מקרקעי ישראליחידות דיור חדשותקבינט הדיורהמועצה הארצית לתכנון ובנייהתוכנית המתאר הארצית לעורף נמל חיפהתמ"א 13איתן כבלועדת הכלכלהרוטשטיין נדל"ןחברת מנרבשיכון ובינויאזורים מוצא עיליתאזוריםריץ קרלטוןעד 120רשות מקרקעי ישראל
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...