search

הראשונה ליזום את הצעד? עיריית ירושלים הגישה תוכנית חדשה להארכת תמ"א 38 עד שנת 2025

התוכנית, מכוח סעיף 23, תחליף את תוכנית 10038 אשר צפויה לפוג עם ביטולה של תמ"א 38 • ראש העיר ליאון: "תוכנית תמ"א 38 מתאימה למאפייניה הייחודיים של ירושלים"

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון (מרכז הנדל"ן)
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון (מרכז הנדל"ן)

עיריית ירושלים הגישה אתמול (ד') לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תוכנית חדשה מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 (תוכנית לחיזוק מבנים) – שתאפשר את הארכת תמ"א 38 בתחומיה עד 2025, זאת על רקע ביטולה הצפוי של התוכנית באוקטובר 2022. זו אחת הרשויות הראשונות בארץ, ואולי אף הראשונה, שיוזמת מהלך שכזה באופן רשמי.

"התוכנית החדשה אמורה להחליף את תוכנית 10038, אשר תוקפה עתיד לפוג עם ביטולה של תמ"א 38 בשנת 2022", נכתב בהודעת העירייה. "המועצה הארצית לתכנון ובנייה אומנם החליטה על סיום התמ"א בשנת 2022, אך אפשרה לרשויות להגיש תוכנית מכוח סעיף 23, אשר יתאימו את הזכויות בתמ"א למאפייני הערים בהן הם חלות". 

עוד צוין בהודעתה של העירייה כי על פי החלטת המועצה הארצית, עם הגשת תוכנית חדשה למוסדות התכנון, הוראות תמ"א 38 ימשיכו לחול עד 2025, "לכן עצם הגשת התוכנית החדשה מהווה בשורה ליזמים ולדיירים בעיר".

התוכנית מציעה להבחין בין אזור העיר ההיסטורית לבין יתר חלקי העיר, ולתת שיקול דעת נרחב הנוגע למבנים היסטוריים. נושא ההתחדשות העירונית חשוב כיום יותר מאי פעם. התמ"א אינה מתחרה בפרויקטים להתחדשות עירונית, אלא כוללת הנחיות לאופן שבו תינתן עדיפות לפרויקטים של 'פינוי-בינוי'"

"נושא התאמת מאפייני התמ"א הארצית בירושלים חשוב במיוחד, לאור מאפייני הבנייה ומרקמי השכונות ההיסטוריות בעיר", נכתב בהודעה. "התוכנית העירונית מציעה להבחין בין אזור העיר ההיסטורית לבין יתר חלקי העיר, ולתת שיקול דעת נרחב הנוגע למבנים היסטוריים. נוסף על כך, נושא ההתחדשות העירונית חשוב כיום יותר מאי פעם. התמ"א אינה מתחרה בפרויקטים להתחדשות עירונית, אלא כוללת הנחיות לאופן שבו תינתן עדיפות לפרויקטים של 'פינוי-בינוי'".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "תוכנית תמ"א 38 היא תוכנית המתאימה למאפייניה הייחודיים של ירושלים. הגורמים המקצועיים העירוניים ראו את חשיבותה ואת התאמתה לציבור היזמים והדיירים, ועל כן פעלו לקידומה, למען התושבים".

נזכיר כי גם בהבהרה שהוציא מנהל התכנון בינואר האחרון, סביב שאלת סיומה של תמ"א 38, ניתנה התייחסות מפורשת לנושא הכנת תוכניות חדשות על ידי העיריות: "התוכניות שאושרו לפי סעיף 23 לתמ"א, שלא נקבע בהן במפורש או במשתמע כי יפקעו עם פקיעת התמ"א, ימשיכו להישאר בתוקפן גם לאחר פקיעת התמ"א וניתן יהיה להגיש היתר מכוחן גם אחרי אוקטובר 2022", נכתב בהבהרה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-24 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות