הקפאת מועדי התכנון הקבועים בחוק; דחיית תשלומים לרמ"י

הממשלה החליטה על צעדים נוספים במטרה "לצמצם את השפעת מצב החירום על הליכי התכנון והבנייה"

שיתוף הכתבה
ראש הממשלה, בנימין נתניהו. התקנות - בשל "קושי רב לנהל בתקופה זו את הליכי התכנון ורישוי הבנייה" (שאטרסטוק)ראש הממשלה, בנימין נתניהו. התקנות - בשל "קושי רב לנהל בתקופה זו את הליכי התכנון ורישוי הבנייה" (שאטרסטוק)

הממשלה מודיעה על הקלות נוספות לענף הבנייה בצל משבר הקורונה: אמש (ג') נערך משאל טלפוני בקרב חברי הממשלה, שבו הוחלט על שורת צעדים נוספת עבור הענף, שכידוע הוחרג מההנחיות לשעת חירום שניתנו במטרה להילחם בהתפשטות מגפת הקורונה. ההנחיות - "במטרה לצמצם את השפעת מצב החירום על הליכי התכנון והבנייה".

על פי החלטת הממשלה, יוארכו "מרבית המועדים המפורטים בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובנייה ולהחלטות מוסדות התכנון. נוסח התקנות המוצע מקפיא, למעשה, את כלל התקופות המפורטות בחיקוקים הנוגעים לתכנון ובנייה, מיום 15.3.20 ולמשך 60 יום".

בדברי ההסבר לתקנות החדשות נכתב כי הן מתקבלות בשל הקושי הרב לנהל בתקופה זו את הליכי התכנון ורישוי הבנייה – קידום תוכניות לפי חוק התכנון והבנייה , החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, בדיקת בקשות להיתרים ומתן היתרים, בקרה על ביצוע בנייה ומתן תעודת גמר הנדרשת לצורך אכלוס בניין.

בין היתר כוללות ההנחיות הקלה בתנאים המאפשרים מתן תעודות גמר לבניין שבנייתו הסתיימה, במהלך תקופת החירום. "חלק מהתנאים שנקבעים בהיתר הינם תנאים פרוצדורליים במהותם שאי-קיומם אינו פוגע ביציבות ובבטיחות הבניין, בבטיחות המשתמש או הציבור", נכתב בהחלטה, "ולכן קיימת הצדקה לאפשר לרשות הרישוי, לפי שיקול דעתה, שלא לעכב את מתן תעודת הגמר לבניין גם אם לא התקבל תנאי כאמור".

לעיון בנוסח ההחלטה המלא לחצו כאן

מעבדות יוכלו להמשיך לפעול; עובדי רשות הרישוי - עובדים חיוניים

לצד כל אלו, הוחלט במסגרת כי מעבדות המאשרות לפי חוק התקנים ומכוני הבקרה לפי חוק התכנון והבנייה יוגדרו כמפעלים שרשאים להמשיך לפעול (במגבלות שנקבעו), וזאת בשל היותם גורמים חיוניים כחלק  הכרחי בתהליך הרישוי. עובדי רשות הרישוי (בודקי רישוי, מידענים, פקחים) הוגדרו כעובדים חיוניים, כדי שתהליך הרישוי לא יפגע. 

בדומה ליתר גופי הממשלה, מינהל התכנון עובר למתכונת של עבודת עובדים חיוניים בלבד, מתוך הבנת החשיבות של המשך הפעלת מערכת התכנון והרישוי. חלק מעובדי מערכת רישוי זמין ומערכת תכנון זמין הוגדרו כחיוניים, על מנת לספק את המשך תפקוד המערכות בעת הזו.

מנכ"לית מנהל התכנון , דלית זילבר: "אנו מודעים לחשש הברור שקיים עם האטת קצב העבודה במערך התכנון והרישוי, ושותפים לתחושת האתגר הגדול שאיתו כל המדינה מתמודדת, אשר ניצב גם לפתחנו. כולי תקווה כי בכוחות משותפים נצליח לעמוד בו. אנו עומדים כאן לכל שאלה, הבהרה ומקווים יחד איתכם לימים שקטים יותר". 

לעיון במסמך המפרט את היערכות מנהל התכנוןלחצו כאן

רמ"י דוחה את מועד תשלום התשלומים הקבועים

אתמול החליטו שר האוצר, משה כחלון, ושרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא-ביטון, בשיתוף רשות מקרקעי ישראל , על דחיית התשלומים הקבועים בשוברי התשלום שהונפקו על ידי רמ"י עד לסוף החודש הבא. "ההחלטה על דחיית התשלומים התקבלה על רקע משבר הקורונה, ורצונה של רשות מקרקעי ישראל להיות קשובה לצורכי המשק ולמצוקת היזמים והקבלנים", נכתב בהודעת הרשות. "יודגש כי ההחלטה על דחיית תשלומים לא חלה על תשלום תמלוגים לרמ"י מכל סוג שהוא".

לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד 27.04.2020 ולא יאוחר מכך"

על פי החלטת רמ"י, לקוח המחזיק בידו שובר לתשלום שהונפק על ידי הרשות ואשר התשלום האחרון הנקוב בו הינו בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל לשלם את הסכום הנקוב בשובר - ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן - עד 27.04.2020 ולא יאוחר מכך. נדגיש כי ניתן לבצע את התשלום המאוחר ללא תוספת הצמדה וריבית, ומבלי שדחיית התשלום כשלעצמה תחשב לאיחור או להפרה של תנאי העסקה או תנאי המכרז. רמ"י מבהירה כי כאשר התשלום הינו תנאי לביצוע פעולה או להנפקת הסכם על ידי הרשות, לא יינתן השירות ולא יונפק הסכם עד להשלמת ביצוע התשלום המלא, והכול בהתאם לתנאי ההתקשרות. 

בעסקות להקצאת קרקע במכרז ובפטור ממכרז יחולו, נוסף על כך, גם ההוראות הבאות:

א. עם דחיית מועדי תשלום הקבועים בתנאי העסקה עבור רכיב הקרקע והוצאות הפיתוח, יידחו ליום 27.4.2020 גם מועדי ביצוע ההתחייבויות על פי תנאי העסקה, המהווים תנאי לחתימת הסכם פיתוח או חכירה על ידי הרשות, דהיינו - המצאת ערבויות, חתימה על הסכם תשתיות, והמצאת הסכם חתום לרמ"י. 
ב. יובהר כי דחיית מועדי תשלום הוצאות הפיתוח תחול גם במקרה שבו הוצאות הפיתוח לא משולמות לרשות (אלא למשרד הבינוי והשיכון או לגורם מפתח אחר). סעיף זה לא יחול על תשלומי אגרות והיטלים על פי דין
ג. דחייה זו לא מהווה אישור לדחיית מועדים או למתן אורכה לביצוע חיובים אחרים המעוגנים בהסכם הפיתוח או החכירה
ד. הרשות מבהירה כי ייתכן איחור במועד מסירת המגרשים בהתאמה.

שר האוצר, משה כחלון: "המדיניות של ממשלת ישראל, כפי שנקבעה על ידי ראש הממשלה, היא שבכל מקום שבו נוכל לסייע בהקלה על האזרחים והעסקים בישראל - נעשה זאת. ענף הבנייה הוא ענף חשוב מאוד במשק הישראלי, וחשוב לנו להמשיך ולסייע לענף גם בתקופת משבר הקורונה".

ההחלטה מהווה צעד נוסף שיסייע לייצב את ענף הבינוי בתקופה מאתגרת זו. אנו נמצאים בקשר רציף עם התאחדות הקבלנים, על מנת לתת מענים לאתגרים של התקופה ולמזער פגיעה ברוכשי הדירות, בקבלנים וביזמים"

שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא-ביטון: "ההחלטה על דחיית מועדי התשלום של הקבלנים למכרזי קרקע היא עוד צעד שאנו נוקטים בשבועות האחרונים על מנת להקל על הקבלנים ולמנוע פגיעה ברוכשי הדירות. ההחלטה מהווה צעד נוסף שיסייע לייצב את ענף הבינוי בתקופה מאתגרת זו. אנו נמצאים בקשר רציף עם התאחדות הקבלנים, על מנת לתת מענים לאתגרים של התקופה ולמזער פגיעה ברוכשי הדירות, בקבלנים וביזמים".

מנהל רשות מקרקעי ישראל , עדיאל שמרון: "כפי שהובטח, רמ"י עוקבת כל העת אחר ההתפתחויות במשק ומקבלת החלטות בהתאם. חובתנו להמשיך ולקיים ככל האפשר את המשך פעילותו של שוק הנדל"ן, ולהיות קשובים לצורכי היזמים והקבלנים".

ראש מטה הדיור הלאומי, זאב בילסקי: "מדובר בצעד נוסף שנועד להקל על היזמים והקבלנים בתקופה מורכבת זו. מטה הדיור הלאומי ימשיך לפעול ככל שניתן לצמצום הפגיעה בשוק הנדל"ן בישראל".

המנכ"ל החדש של משרד הבינוי והשיכון , עו"ד אלעזר במברגר: "ההחלטה לדחיית התשלומים מהווה צעד נוסף לייצוב הענף בתקופה מאתגרת זו. המשבר הנוכחי מחייב את כלל הגורמים לפעול מתוך אינטרס לאומי רחב לסייע ככל הניתן ולאפשר המשך עבודה רציפה בענף".

התמיכה הזו חשובה במיוחד ברגעים אלה של משבר עמוק, כי הענף עובד בפחות מחצי מהיקף הפעילות הרגיל שלו. הצעד הזה יאפשר לחברות הבנייה לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה יותר, ולהשלים את הבנייה של הדירות שלהן המשק זקוק"

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו: "ענף הבנייה והתשתיות ממשיך לפעול, גם אם בהיקף חלקי, בזכות הממשלה ובתמיכתה, והוא ימשיך לפעול כדי למנוע פגיעה אנושה בציבור רוכשי הדירות ובמשק כולו. כדי להמשיך את תנופת הבנייה, על כל הגורמים הפועלים מול הענף להמשיך לתמוך בקידום הבנייה ובהקמת התשתיות שעליהן מבוססת הכלכלה הישראלית. 

התמיכה הזו חשובה במיוחד ברגעים אלה של משבר עמוק, כי הענף עובד בפחות מחצי מהיקף הפעילות הרגיל שלו. הצעד הזה יאפשר לחברות הבנייה לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה יותר, ולהשלים את הבנייה של הדירות שלהן המשק זקוק".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:רשות מקרקעי ישראלמשרד הבינוי והשיכוןמשה כחלוןענף הנדל"ןיפעת שאשא-ביטוןזאב בילסקיעדיאל שמרוןמשרד האוצרהתאחדות בוני הארץבנימין נתניהוראול סרוגומשבר הקורונהתקנות לשעת חירוםממשלת ישראלמטה הדיור
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...