להורדת אפליקציה

חדשות ועדכונים בנושא קבלני משנה

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבנייה למגורים עוקב אחרי שינויים בהוצאות הנדרשות לרכישת הרכב קבוע מראש של חומרי בנייה (כגון ברזל, מלט, חומרי מחצבה),שירותים ומוצרים המשמשים קבלנים לבניית בית מגורים. תפקידו של המדד הוא לייצג את מרכיב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. הממד מפורסם על ידי הלמ"ס ב-15 בכל חודש

בשורה או גזרה? העליון קבע כי אין להוסיף רווח יזמי בחישוב שווי מכירה של עסקאות קומבינציה - אך רשות המיסים לא תוותר בקלות

לאחר מחלוקות של שנים קבע העליון כי אין לכלול בשווי המכירה של עסקאות קומבינציה את מרכיב "הרווח היזמי", אך בה בעת קיבל את גרסת רשות המסים ביחס לחלק מן החלופות שיושמו לאמידת השווי, לפיה נלקח בחשבון רווח יזמי בשיעור של 15%. ממה נובעת הסתירה, מה מקור הבעיה ומי אחראי לפתור את אי הוודאות? ניתוח של עו"ד ורו

"הנזקים לדירות בישראל במבצע שומר החומות נאמדים בכ-130 מיליון שקל – פי שניים ויותר מצוק איתן"

כך על פי הערכת התאחדות קבלני השיפוצים • הנזק – על אף שמבצע שומר החומות ארך כחמישית מהזמן שארך מבצע צוק איתן • העלות המוערכת אינה כוללת נזקים לתשתיות, לרכבים ולרכוש שאינו הבתים עצמם

  • © כל הזכויות שמורות
search