search

מגדל אינפיניטי

מגדל Infinity עולה עוד "קומה''

המגדל המרכזי בפארק העסקים החדש יכלול 30 קומות, ובהן בין היתר יותר מ-60,000 מ"ר שטחי תעסוקה • זכויות הבנייה שמעניקה התוכנית, בשטח של כ-21 דונם – עד 550%

  • © כל הזכויות שמורות