search

מהו המודל הכלכלי של מטוס ואיך הוא שונה ממודל כלכלי של דירה?

את הדרך להרוויח כסף מדירה, שמחירה לרוב עולה, כולנו מכירים • אך כיצד מכונה, שנשחקת בהתמדה ומחירה רק יורד, מניבה רווח? • על הבנת מודלים כלכליים בעולמנו

×××¨× ××שקע×. ×××× ××××× ××××¢ ××××ר (ש××רס××ק)

הרבה אנשים מבינים היטב את המודל הכלכלי הבסיסי של דירה להשקעה: קונים היום ב-100, "יושבים" על הנכס 5 שנים, בינתיים מפיקים הכנסה שוטפת של, נניח, 6 בשנה, ומוכרים את הדירה ב-150. לאורך כל התקופה הנכס לא רק שאינו נשחק בערכו, אלא עולה בערכו, ובתוך כך גם מקבלים רווח נאה מההשכרה. הדבר שקשה יותר אינטואיטיבית להבין הוא מהו המודל הכלכלי של מכונה שמייצרת הכנסה. דוגמה טובה לכך היא מטוס נוסעים.

למה קשה להבין זאת? משום שהערך הכלכלי של מטוס נשחק לאורך תקופת השימוש שלו, ובוודאי שאיננו משתבח בדומה לדירה. למכונה יש פחת, שמשמעותו היא שאורך החיים שלה הולך ומתקצר, וערכה הכלכלי הולך ויורד, לאורך תקופת השימוש, כתוצאה משחיקת הרכיבים שלה ועייפות החומר. אז איך זה הגיוני שחברות תעופה קונות מטוסים? איך זה הגיוני שמפעלים קונים מכונות? למה לקנות מראש משהו שאתה יודע בוודאות שערכו יישחק?

התשובה לכך נעוצה בכלל החשוב הבא: תשואה של נכס תמיד שווה לסכום התשואה ההונית + התשואה הפירותית. אם הפקתי בשנה מסוימת תשואה של 15%, שכולה הונית, הרי שזה בדיוק אותו הדבר כמו להפיק תשואה הונית של 10% + תשואה פירותית של 5%. אין כל הבדל כלכלי בין שתי התשואות - זו שנכנסה לכיס מייד וזו שתיכנס לכיס בעתיד (בכפוף לתוספת מימונית קטנה שניתן להפיק מהתשואה הפירותית לאורך התקופה).

התשואה הפירותית שמצפה לה חברת התעופה היא כזאת שמצפה לה יזם שמקים בניין מגורים וצופה רווח שכולו הוני בסיום הבנייה, או כזאת שמצפה לה משקיע שקונה דירת מגורים להשקעה ומעוניין להפיק רווח הוני + פירותי גם יחד

לכן, כשקונים מטוס או מכונה, המטרה היא להפיק מהם תשואה שוטפת בלבד, אך כזו שתהיה גבוהה ככל הניתן - לא רק שתהיה מספיק גבוהה כשלעצמה, אלא גם כזו שתפצה אותי, בעליה, על השחיקה בערכו. התשואה הפירותית שמצפה לה חברת התעופה היא כזאת שמצפה לה יזם שמקים בניין מגורים וצופה רווח שכולו הוני בסיום הבנייה, או כזאת שמצפה לה משקיע שקונה דירת מגורים להשקעה ומעוניין להפיק רווח הוני + פירותי גם יחד.

על מכונה מפיקים תשואה שכולה פירותית. על יזמות מפיקים תשואה שכולה הונית, ועל נכס כמו דירה מפיקים תשואה משולבת – שתואה שהיא גם הונית וגם פירותית. מבחינה כלכלית, אין (כמעט) כל הבדל בין שלושת הסוגים, בהנחה שסכום הרכיבים זהה. כך למעשה אפשר להסביר את המודל הכלכלי של מכונה – ואף להבין טוב יותר את המודל הכלכלי של דירה או של בניין שלם.

עו"ד פלג דודוביץ, CEO & CO-Founder בחברת Investmart פלטפורמת השקעות בנדל"ן בשוק הגלובלי.

  • © כל הזכויות שמורות