שיעורי תפוסה גבוהים ועלייה של 5% בהכנסות מנכסים זהים: ריט 1 מסכמת את הרבעון הראשון של 24

מהתוצאות הכספיות של קרן הנדל"ן המניב לסיכום הרבעון הראשון של השנה, עולה כי שיעורי התפיסה בנכסי הקרן עמדו על כ-96%, למרות המלחמה. ה-NOI מנכסים זהים צמחו בכ-4.8% לכ-105 מיליון שקל

שיתוף הכתבה
שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1 (נטי לוי)שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1 (נטי לוי)

למרות המלחמה, שיעור התפוסה בנכסי קרן ריט 1 יציב וגבוה ועומד על כ-95.8% (כ-97.7% בנטרול נכסים שהקמתם הושלמה במהלך הרבעון השלישי של 2023 ושנרכשו ברבעון הרביעי של שנת 2023) כך עולה מתוצאות הכספיות של קרן הנדל"ן המניב לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2024.  ה-NOI (ההכנסות התפעוליות נטו) מנכסים זהים ברבעון הראשון של שנת 2024 צמחו בכ-4.8% לכ-105 מיליון ש"ח, לעומת כ-100.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהנבה של שטחים שהושכרו בתקופה ומהשפעת עליית המדד על דמי השכירות. 

כלל ה-NOI ברבעון הראשון של השנה עלה בכ-2% לכ-110.4 מיליון שקל, לעומת כ-108.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הצמיחה ב-NOI נבעה מגידול בהכנסות מנכסים זהים ומהנבה של נכסים חדשים שנרכשו וכאלו שהקמתם הושלמה בתקופה, ולמרות ירידה של כ-6 מיליון ש"ח כתוצאה מפינוי שטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה במתחם אינפיניטי פארק ברעננה. 

ה-FFO (רווח נקי בתוספת דיבידנים, פחת והפחתות) הריאלי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-76 מיליון ש"ח (כ-0.39 ש"ח למניה), לעומת כ-78 מיליון ש"ח (כ-0.4 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ב-FFO הריאלי נבע בעיקר מהשפעת פינוי השטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה ברעננה ומעלייה בהוצאות המימון. 

ריט 1 מאשררת את תחזיותיה, לפיהן ה- NOI לשנת 2024 יעמוד על 452-462 מיליון ש"ח, וה-FFO הריאלי על 303-313 מיליון ש"ח (כ-1.56-1.61 ש"ח למניה). מעבר לתחזית לשנת 2024, צופה הקרן NOI שנתי עתידי בסך של 502-517 מיליון ש"ח, גידול שנובע מהנבה מלאה באינפיניטי פארק רעננה, מתוספת NOI חזויה מחלק החברה בהנבה מלאה של נכסים שרכישתם או הקמתם הושלמה ב-12 החודשים האחרונים, או צפויה ב-18 החודשים הבאים. על פי אומדני החברה, ה-FFO השנתי העתידי יסתכם בכ-353-368 מיליון ש"ח.   

 הרווח לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2024 עלה בכ-91% לכ-52.8 מיליון ש"ח (כ-0.27 ש"ח למניה), לעומת כ-27.7 מיליון ש"ח (כ-0.14 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברווח נובעת מירידה בהוצאות המימון נטו, שנבעה מירידה בהוצאות בגין הפרשי הצמדה של אג"ח והלוואות לזמן ארוך, וזאת בשל עליית המדד בכ-0.3% בתקופת הדוח, לעומת עלייה של 1.1% ברבעון המקביל אשתקד. 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה חצה את רף ה-4 מיליארד ש"ח והסתכם ליום 31.3.24 בכ-4.006 מיליארד ש"ח (משקף מחיר של כ-20.6 ש"ח למניה), והוא מהווה כ-49% מהיקף המאזן המאוחד. חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בגין 2024 תעמוד על סך מינימלי של כ-163 מיליון ש"ח, 84 אג' למניה, המשקף תשואת דיבידנד של כ-5.4%, ביחס למחיר המניה ליום 12 במאי 2024.

לעת מועד פרסום הדוח נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-67% משטחי מגדל אינפיניטי (כ-69% משטחי המשרדים) המוחזק בשיעור של 50% על ידי הקרן, ונחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-33% משטחיהם של הנכסים אינפיניטי קמפוס ופלאזה. 

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1: "פתחנו את שנת 2024 עם צמיחה ב-NOI מנכסים זהים ושמירה על שיעורי תפוסה גבוהים, וזאת על אף סביבת שוק מורכבת, דבר המעיד על עוצמת תיק הנכסים שלנו, המתאפיין בפיזור רחב ומגוון של שוכרים. במקביל, אנו ממשיכים בהשבחת הפורטפוליו. בהקשר זה, ראוי לציין את נכס הלוגיסטיקה בהר טוב, שהקמתו הושלמה באוגוסט האחרון ונמצא כבר עתה בתפוסה כמעט מלאה, וכן את מגדל אינפיניטי ברעננה שנבנה בסטנדרטים בינלאומיים מתקדמים של בניה ירוקה, לרבות עמידתו בתקן הבינלאומי LEED GOLD ורובו כבר מאוכלס (כ-67%). במבט קדימה ל-2024 אנו ממשיכים בתוכניותינו העסקיות כמתוכנן, תוך שמירה על תיק נכסים איכותי וצומח ואיתנות פיננסית". 


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:נדל"ן מניבריט 1קרן ריט
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...