ירידה חדה של 20% בהיקפי הבניה בהתחדשות העירונית ב-2023. אלו הערים שבנו הכי הרבה

כך עולה מהדוח השנתי של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. בסך הכל ניתנו ב-23 היתרי בנייה ל-22.3 אלף דירות במיזמי התחדשות ותמ"א 38. הירידה חדה יותר משמעותית לעומת כלל הענף בו חלה ירידה של 6% בלבד. מבחינה תכנונית אושרו השנה כ-41 אלף יח"ד בתוכניות פינוי בינוי. נתניה, י-ם ולוד בראש רשימת הערים בהן החלה בניית מיזמי פינוי-בינוי

שיתוף הכתבה
אלעזר במברגר (רז רוגובסקי)אלעזר במברגר (רז רוגובסקי)

ירידה חדה של כ-20% חלה בשנת 2023 בהיקפי הבנייה בתחום ההתחדשות העירונית לעומת שנת 2022, כך עולה מדוח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשנת 2023, אשר פורסם היום (ה'). אמנם, גם בבנייה הכללית למגורים חלה ירידה ב-2023, שהיתה אחת השנים הקשות לענף בשל עליית הריבית במשק, הרפורמה המשפטית ומלחמת חרבות ברזל, אך הירידה במספר ההיתרים במגזר הכללי היתה מתונה משמעותית לפי נתוני הלמ"ס ועמדה על שיעור של 6% בלבד לפי נתוני הלמ"ס.

בסך הכל נתנו ב-2023 היתרי בנייה לבניית 22,356 יח"ד במיזמי פינוי-בינוי ותמ"א 38. מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נמסר כי "מדובר בהיקף יח"ד המהווה 30% מכלל יחידות הדיור שקבלו היתר בנייה בישראל בשנת 2023, יחס זהה לזה של אשתקד".

במסגרת מיזמי פינוי-בינוי בלבד נתנו השנה היתרי בנייה עבור 9,640 יח"ד, נתון המשקף ירידה של כ-19% לעומת היתרים עבור כ-11,870 יח"ד שניתנו ב-2022. במספר ההיתרים למיזמי תמ"א 38 חלה ב-2023 צניחה דומה של 21% ל-508 היתרים לעומת 642 היתרים שנתנו בשנת 2022.

מקור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתמקור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הצד המעודד של הנתונים הוא כי במספר הבקשות להיתר שהוגשו לוועדות המקומיות חלה דווקא עליה, ו-835 בקשות הוגשו ב-2023, נתון המשקף עליה של כ-12% לעומת 744 ב-2022. "הדבר מעיד על המשך מגמת העלייה שמאפיינת את השנים האחרונות, ביחס לפעילות זו. להערכת הרשות הממשלתית, מגמה זו צפויה להימשך ואף להתרחב, על בסיס התכניות העירוניות מחליפות תמ"א 38 שהרשות מקדמת בימים אלה ב-18 רשויות מקומיות גדולות", נכתב בדוח.

מספר התוכניות שאושרו הוכפל

בצד התכנוני - במהלך שנת 2023 אושרו תכניות פינוי-בינוי בהיקף כולל של 40,928 יח"ד, בתוספת שטחי מסחר, תעסוקה ושימושים ציבוריים, זאת בדומה להיקף יחידות דיור שאושרו בשנת 2022. מהרשות הממשלתית להתחדשות נמסר כי מדובר בהיקף יח"ד שעולה באופן משמעותי על היעד שהציבה הממשלה במסגרת התכנית האסטרטגית לדיור, העומד על 31,250 יח"ד לשנה זו. 


במספר התוכניות שאושרו חלה הכפלה -111 תכניות פינוי ובינוי מפורטות אושרו במהלך 2023 - עלייה של כ-200% במספר התכניות המאושרות בהשוואה לשנת 2022. "לצד אלה, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כיום 30 תכניות מתאר ותכניות אב שכונתיות, הכוללות כ-117,852 יחידות דיור תוספתיות", נמסר.

עוד על פי הדוח, בשנת 2023 הכריז מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברגר, בהתאם לסמכותו בחוק, על 38 מתחמים חדשים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי (מסלול היזמים), הכוללים 18,411 יח"ד חדשות. "יש לציין כי מתחמים אלה הינם בעלי פוטנציאל מימוש גבוה ביותר, שכן ההכרזה במסלול זה מתבצעת לאחר שהתכניות במתחמים אלה הופקדו או אושרו, ולמעלה מ-67% מבעלי הדירות בהם התקשרו עם היזם בהסכמי פינוי בינוי", מסרה הרשות.

מקור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתמקור: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית


במסלול הרשויות המקומיות, שבמסגרתו ההכרזה נעשית בתחילת התהליך ומתניעה את הפעילות במתחמים, הוכרזו בשנה 10 מתחמים נוספים, הכוללים 20,978 יח"ד חדשות. 

עוד נמסר כי "בשנה זו חלה גם עלייה במספר מתחמי פינוי ובינוי אשר החלה בהם פעילות, בין במסלול רשויות מקומיות ובין במסלול מיסוי. מדובר ב-81 מתחמים בהם צפויות להבנות 51,696 יח"ד חדשות – נתון המבטיח פעילות ענפה בתחום גם בשנים הקרובות". 

נתניה מובילה במספר ההיתרים

הערים המובילות במספר יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי שאושרו בשנת 2023 הן העיר ירושלים, אשר מובילה את הרשימה עם 6,657 יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי. לצידה, בולטות הערים תל אביב-יפו, אשר בתחומה אושרו תכניות התחדשות עירונית בהיקף של 4,584 יחידות דיור, והעיר נתניה אשר בתחומה אושרו תכניות בהיקף של 4,565 יחידות דיור.

במתן היתרי בנייה בתכניות פינוי-בינוי בשנת 2023, העיר נתניה עם מתן היתרים לארבעה פרוייקטים בהיקף 1,378 יח"ד, ואחריה ירושלים עם 6 פרויקטים בהיקף 1,149 יח"ד ואחריה תל אביב עם היתרים ל-908 יח"ד. עם זאת, בשקלול מספר ההיתרים ביחס לגודלה היחסי של העיר, מי שמובילות את הרשימה הן לוד (774 יח"ד), גבעתיים (720 יח"ד) וקריית אונו (486 יח"ד).

מהרשות להתחדשות נמסר כי "מהנתונים עולה במובהק כי הסכמי המסגרת אשר חתמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית עם 12 רשויות מקומיות בישראל האיצו את הוצאת היתרי הבנייה בשנת 2023, כאשר תשע מתוך עשר הרשויות המקומיות המובילות את הרשימה הינן רשויות שנחתם עמן הסכם מסגרת. הסכם זה מעניק תמריץ כספי משמעותי לרשות המקומית כנגד הוצאת היתרי בנייה למיזמי התחדשות עירונית , אשר משמש אותה למימון מוסדות הציבור והתשתיות הנדרשים למיזמים אלה. נוכח נתונים אלה, מקדמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בימים אלה חתימה על הסכמי מסגרת עם רשויות מקומיות נוספות".

"קפיצה אדירה בהיקפי העבודה"

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון: "המלחמה, שאנו עדיין בעיצומה, הנכיחה באופן מאוד ברור את חשיבותו של תכנון אסטרטגי ארוך טווח בכל התחומים, ובהם גם בתחום הדיור והיצירה של סביבות מגורים איכותיות ובטוחות, המותאמות לצרכי האוכלוסיות השונות. התחדשות עירונית מטבעה דורשת הסתכלות ארוכת טווח, על כל משמעותה להמשך חייהן וצמיחתן של הערים המרכזות את מרבית הציבור בקרבן. הדוח השנתי שפרסמנו היום מעיד על אותו תכנון צופה פני עתיד, כאשר היום אנו קוצרים את התוצרים של המדיניות שפותחה בתחום לאורך השנים, לצד הופעת ניצנים המבשרים את התרחבות הפעילות החשובה הזו לכל אזור בו היא נחוצה בשנים הבאות".

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "השנים האחרונות בענף ההתחדשות העירונית התאפיינו בקפיצה אדירה בהיקפי העבודה. למרות ששנת 2023 הביאה עמה אתגרים קשים במיוחד לציבור בכלל ולמשק הדיור בפרט, הצלחנו ביחד עם שותפינו השונים לשמר את נפח וקצב העבודה, כאשר מגמה זו עולה כמעט בכל פרמטר שנסקר בדוח שאנו מפרסמים כעת. בשנה הקרובה נפעל להרחבת הפעילות הקיימת למחוזות נוספים, ולקבוצות אוכלוסיה נוספות. הכוח והנחישות שהציבור הישראלי מפגין במהלך תקופה זו מתבטאים גם ברצון לקדם את תהליכי ההתחדשות ולחזק את הערים בבנייה מודרנית ואיכותית. נמשיך ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית לקדם את הרצון הציבורי הזה לכדי מימוש בכל הכלים העומדים לרשותנו".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הרשות הממשלתית להתחדשות עירוניתאלעזר במברגרתמ"א 38פינוי בינוי
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...