בזכות דמי הצלחה גבוהים ומעבר לשווי הוגן: רווח אלקטרה נדל"ן עלה השנה בכ-38%

הרווח הנקי עלה ל-181.5 מיליון דולר. ההכנסות עלו ב-38% ל-272.6 מיליון דולר. עם זאת בהשוואה רבעונית הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר, לעומת כ-51.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

שיתוף הכתבה
אמיא יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אלדד רפאלי)אמיא יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן (אלדד רפאלי)

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן , מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, עלה בשנת 2022 בכ-38% לכ-181.5 מיליון דולר, לעומת כ-131.7 מיליון דולר בשנת 2021. כך עולה מפרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022. במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן כמנהלת קרנות ושותפויות ההשקעה, לחברה ארבעה מקורות הכנסה: דמי ניהול כשופתות כללית;  דמי הצלחה כשותפות כללית; רווחים שוטפים  כשותפות מוגבלת; רווחי שערוך כשותפות מוגבלת.

בנוסף הכנסות אלקטרה נדל"ן בשנת 2022 עלו בכ-38% לכ-272.6 מיליון דולר, לעומת כ-197.6 מיליון דולר בשנת 2021. עיקר הגידול בהכנסות נבע מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) לכ-208.7 מיליון דולר לעומת כ-143.4 מיליון דולר בשנת 2021, וכן מגידול בחלק החברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים לכ-42.6 מיליון דולר, לעומת כ-29.8 מיליון דולר בשנת 2021.

ירידה בהכנסות לעומת הרבעון המקביל

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו בכ-20.8 מיליון דולר, לעומת כ-70.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר, לעומת כ-51.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקר השינוי בהכנסות וברווח הנקי ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע מרישום תוספת הכנסות מדמי הצלחה בהיקפים נמוכים יותר, לאור העובדה כי כמות הנכסים המשוערכים שונה בין רבעון לרבעון וכן מהעובדה כי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור מומשה במלואה עד תום הרבעון השלישי של שנת 2022. 

התרומה לרווח ברבעון הרביעי לשנת 2022 נבעה בעיקרה מהקרנות הוותיקות להשקעות במקבצי דיור אשר השלימו את הליך הייצוב וההשבחה, לעומת הקרנות אשר הוקמו לאחרונה ותרומתן לרווח עדיין שולית.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן , ליום 31 בדצמבר 2022, עלה לכ-403.5 מיליון דולר (מתוכו כ-398.8 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות),לעומת כ-251 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021 (מתוכו כ-247.2 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות). הגידול בהון העצמי, נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ-182 מיליון דולר, בניכוי דיבידנד ששולם בסך כ-24 מיליון דולר ובניכוי רכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ-7 מיליון דולר. בנוסף החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 40 מיליון שקל.

לדברי אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן : "אנו מסכמים את שנת 2022 עם תוצאות חזקות אשר נובעות מיישום מוצלח של אסטרטגיית החברה- ניהול קרנות השקעה פרטיות המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים. אנו ערוכים לתקופה זו המאופיינת בחוסר וודאות. מחד, תחום הדיור להשכרה ממשיך להפגין יציבות לאור הפער האדיר בין ביקוש והיצע, במיוחד בעידן של ריבית משכנתא יקרה, מאידך, לחברה התחייבויות בלתי מנוצלות ממשקיעי קרנות בהיקפים מהותיים, המאפשרות זמני תגובה מהירים ויכולת ביצוע עסקאות הזדמנותיות, בעיקר בקרנות בתחומי החוב למקבצי דיור, מלונות ומשרדים בבריטניה"

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום עלו הכנסות קבוצת אלקטרה  ב-2022 בכ-35.3%

מתוצאות כלל קבוצת אלקטרה עולה כי הכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל עלו בשנת 2022 בכ-18% לכ-5.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-4.5 מיליארד שקל ב-2021. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהיקפי הביצוע בכל תחומי הפעילות בהם פועלת הקבוצה במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר זינק בכ-93.5% לכ-116.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60.1 מיליון שקל בשנת 2021. 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל עלו ההכנסות ב-2022 בכ-23.8% לכ-1.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארד שקל ב-2021. הגידול נבע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה בתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות באירופה. במגזר נרשם הפסד תפעולי בתקופה של כ-7 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-1.6 מיליון שקל בשנת 2021. הירידה נבעה בעיקר מהשפעות משבר הקורונה ב-Electra USA אשר השפיע על התוצאות גם בתקופה המדווחת. יצוין כי, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה בקצב כניסת העבודות בארה"ב ובאירופה, מה שמאפשר קביעת יעדים של חזרה לרווחיות בהמשך השנה.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום עלו ההכנסות ב-2022 בכ-35.3% לכ-588.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-435.1 מיליון שקל ב-2021. הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפרויקטים אותם מבצעת הקבוצה שהביאו לגידול בהכנסה עם התקדמות בביצוע הפרויקטים. הרווח התפעולי במגזר זה צמח בשנת 2022 בכ-62% לכ-74.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-45.7 מיליון שקל בשנה הקודמת. 

.


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:קבוצת אלקטרהאמיר יניבשוק ההוןאלקטרה נדל"ן
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...