לוינשטין: למהפכה המשפטית "עלולה להיות השפעה לרעה על הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה"

כך נכתב בסיכום שנתי של החברה שנשלח לבורסה היום (א'). עוד נכתב כי "השינויים המוצעים מעוררי מחלוקות בקרב גופים כלכליים בארץ ובעולם ובקרב מומחי משפט ואף הובילו למחאה ציבורית רחבה אשר לדעת תומכיה תחליש את כוחה של מערכת המשפט ותוביל לפגיעה בדמוקרטיה"

שיתוף הכתבה
שאולי לוטן, מנכ"ל קבוצת לוינשטין (יח"צ)שאולי לוטן, מנכ"ל קבוצת לוינשטין (יח"צ)

חברת לוינשטין נכסים מזהירה כי לצעדי הממשלה בתחום המשפט, התגובות במערכת הבינ"ל והמחאה החריפה בעקבותיהם, צפויה להיות השפעה שלילית על המשק. אזהרה זו מופיעה בדוח התקופתי לשנת 2022 שפרסמה היום (א') החברה.

"למועד דו"ח זה קיים חוסר ודאות באשר לצעדי הממשלה, רפורמות, וסדרי העדיפויות בתחומים השונים", נכתב בדוח. "יצוין כי הממשלה החדשה החלה לקדם שינויים משמעותיים במערכת המשפט. השינויים המוצעים מעוררי מחלוקות בקרב גופים כלכליים בארץ ובעולם ובקרב מומחי משפט ואף הובילו למחאה ציבורית רחבה אשר לדעת תומכיה תחליש את כוחה של מערכת המשפט ותוביל לפגיעה בדמוקרטיה. לשינויים כאמור עלולה להיות השפעה לרעה על הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה, על עלות מקורות הגיוס, על דירוג האשראי של המשק הישראלי ועוד. בשלב זה אין ביכולתה של החברה לאמוד את ההשפעות האמורות ככל ותהיינה".

עוד עולה מהדוח כי ב-2022 רשמה לוינשטין נכסים ירידה מתונה ברווח הנקי, כולל שערוכים, כך עולה מהתוצאות השנתיות שעליהן דיווחה החברה היום (א'). ללא שערוכים, נרשם שיפור ברווח ובמדדים התפעוליים של החברה. בסיכום שנתי, רשמה החברה רווח נקי של כ-205 מיליון שקל, כולל שערוכים של הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה, לעומת 223.5 מיליון שקל ב-2021 - ירידה של 8.28%.

הירידה ביחס השוטף נבעה בעיקר מעלייה באשראי לזמן קצר ובחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואג"ח. ההתחייבויות השוטפות נכון ל-31 בדצמבר 2022 כוללות חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך בסך כ-88 מיליון שקל, שעומדת לפירעון ב-15 לדצמבר 2023.
עם זאת, ללא השפעת שערוכים (בשווי ההוגן),רשמה לוינשטין ב-2022 רווח נקי של כ-46.6 מיליון שקל, לעומת כ-35.8 מיליון שקל ב-2021 – עלייה של כ-30%. חלק מהרווח נבע מעליית ערך מתחם התחנה המרכזית בתל אביב.

סך דמי השכירות שגבתה החברה מהנכסים שבבעלותה ב-2022 הסתכם בכ-84.8 מיליון שקל - עלייה של כ-18% לעומת כ-71.7 מיליון ב-2021. עלייה זו נבעה בעיקר מכניסת שוכרים חדשים, השכרת שטחים שהיו פנויים, ועלייה במחירי השכירות. התפוסה בנכסי החברה, נכון לסוף 2022 היא כ-100%.

מבחינת המדדים התפעוליים בתקופת הדו"ח, עולה כי ה-NOI (הכנסה תפעולית נטו) ב-2022 היתה 76.8 מיליון שקל – עלייה של כ-22% לעומת כ-62.8 מיליון שקל ב-2021. ה-FFO (רווח נקי בנטרול שערוכים והוצאות והכנסות חד-פעמיות) של החברה עלה בכ-25% לכ-34.9 מיליון שקל, לעומת כ-28 מיליון שקל ב-2021. ההון העצמי של החברה נכון למועד הדו"ח, מסתכם בכ-1.28 מיליארד שקל ומהווה כ-62% מסך המאזן.

לוינשטין נכסים רשמה כאמור בתקופת הדו"ח עלייה בשווי ההוגן של המקרקעין במתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, והכירה ברווח משערוך בסך כ-102 מיליון שקל. העלייה בשווי ההוגן נבעה בעיקר מהתקדמות הליכי התכנון ומעלייה בשווי למ"ר מבונה למשרדים ולמגורים, שדומה לעלייה בשווי מחירי הקרקעות בסביבת הפרויקט בתקופת הדו"ח.

כמו כן, הכירה החברה ברווחי שערוך בסך כ-35.3 מיליון שקל בגין מגדל לוינשטין , כתוצאה מעלייה בשיעורי התפוסה, שהגיעו ל-100%, ומעלייה בדמי השכירות. בגין מגדל דיסקונט, הכירה החברה ברווחי שערוך בסך של כ-15.1 מיליון שקל, שנבעו מעלייה בדמי השכירות שנגבים בפועל. בגין הערכת השווי המהותית של מתחם התעשייה רמת אליהו בראשון לציון, הכירה החברה ברווח שערוך בסך כ-39.1 מיליון שקל, שנבע בעיקר מאינדיקציות לעלייה בשווי לדונם קרקע בסביבת הנכס. בגין הערכות השווי של שאר הנדל"ן להשקעה, הכירה החברה ברווחי שערוך נטו בסך כ-17 מיליון שקל, הנובעים בעיקר מעליית שיעורי התפוסה ועדכון שכר דירה בפועל.

לדברי מנכ"ל קבוצת לוינשטין , שאולי לוטן, "אנו מסכמים שנה עם שיפור בתוצאות הכספיות לצד שיפור משמעותי בפרמטרים התפעוליים של החברה, בין היתר הודות לעלייה בשיעורי התפוסה, עליית מחירי השכירות ועלייה בשווי הנכסים. השערוך המהותי בתחנה מרכזית נובע מהתקדמות תכנונית מהותית.  בנוסף, בנטרול השפעת השערוכים, רשמנו עלייה דו-ספרתית בביצועים בכל המדדים הפיננסיים".
 


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:התחנה המרכזית הישנה בתל אביבשוק ההוןאשראישאולי לוטןלוינשטיין נכסיםתוצאות כספיות
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...