עוד קרקעות ביישובי השפלה "נחטפות": מגה אור תקים כ-26,000 מ"ר להשכרה במושב יסודות

הפרויקט מיועד לשוכר ספציפי, שזהותו לא נחשפה – ושישלם מדי שנה 12.5 מיליון שקל • אתמול נודע כי החברה נמצאת בעיצומו של מו"מ למכירת שטחים בקריית מלאכי לחברת אוריין, תמורת 28 מיליון שקל

שיתוף הכתבה
צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)צחי נחמיאס, בעלי מגה אור (יח"צ)

הקרקעות ה"לוהטות" בארץ – ביישובי השפלה: חברת מגה אור הודיעה היום (ג') כי התקשרה – באמצעות תאגיד ש-74% ממנו מוחזקים על ידה – בהסכם עם צד שלישי, שזהותו לא נמסרה, להקמת כ-26,000 מ"ר במושב יסודות הסמוך למחלף שורק בכביש 6. הפרויקט יושכר במלואו לאותו צד שלישי, לתקופה של עשר שנים לפחות. עלויות ההקמה לא צוינו בהודעה.

"בהתאם להסכם, תקופת השכירות הראשונה הינה בת עשר שנים, אשר תחילתה במועד מסירת החזקה במושכר", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך, "ותוארך באופן אוטומטי בתקופת שכירות נוספת בת עשר שנים, אלא אם יודיע השוכר 12 חודשים לפני סיומה על אי-רצונו בהארכתה. 

מועד מסירת החזקה יחול בתוך עשרה חודשים מחתימת ההסכם ו/או מאישור התוכנית על ידי הצדדים להסכם, לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה אשר יוגש על ידי המשכיר (המאוחר מבין שני המועדים), ובכפוף לקבלת טופס 4 /אישור אכלוס למושכר, למעט אם אלו לא נתקבלו מסיבות הנעוצות בשוכר"

מועד מסירת החזקה יחול בתוך עשרה חודשים מחתימת ההסכם ו/או מאישור התוכנית על ידי הצדדים להסכם, לצורך הגשת בקשה להיתר בנייה אשר יוגש על ידי המשכיר (המאוחר מבין שני המועדים), ובכפוף לקבלת טופס 4 /אישור אכלוס למושכר, למעט אם אלו לא נתקבלו מסיבות הנעוצות בשוכר".

עוד מעדכנת מגה אור כי בחלוף 90 ימים מתחילת תקופת השכירות הראשונה, ישלם השוכר דמי שכירות שנתיים בסך של כ-12.5 מיליון שקל. "בתחילת תקופת השכירות השנייה יועלו דמי השכירות בשיעור של 5% ביחס לדמי השכירות בתקופה השכירות הראשונה", ציינה מגה אור.

ההסכם הינו במתכונת של Lease Net Triple, שבמסגרתה השוכר יהיה אחראי לניהול, לאחזקה, לתחזוקה ולתפעול של המושכר ושל כלל מערכותיו. בהתאם למפורט בהסכם, אם לא יתקיימו התנאים המפורטים בו בלוחות הזמנים כפי שנקבעו בו, נתונה לצדדים הזכות לבטלו"

חלקה של מגה אור בדמי השכירות הוא בשיעור של 89.5%, המהווה סך שנתי של כ-11.2 מיליון שקל בתקופת השכירות הראשונה, וסך שנתי של כ-11.8 מיליון שקל בתקופת השכירות השנייה. "יצוין כי ההסכם הינו במתכונת של Lease Net Triple, שבמסגרתה השוכר יהיה אחראי לניהול, לאחזקה, לתחזוקה ולתפעול של המושכר ושל כלל מערכותיו. בהתאם למפורט בהסכם, אם לא יתקיימו התנאים המפורטים בו בלוחות הזמנים כפי שנקבעו בו, נתונה לצדדים הזכות לבטלו. 

להבטחת מילוי התחייבויותיו של השוכר על פי ההסכם, המציא השוכר למשכיר במועד חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית בגובה דמי השכירות החודשיים לתקופת השכירות הראשונה בתוספת מע"מ כדין עבור תקופה של שלושה חודשי שכירות. במועד מסירת החזקה וכתנאי למסירה, יוגדל סכום הערבות הבנקאית כך שיהיה שווה לדמי השכירות החודשיים לתקופת השכירות הראשונה בתוספת מע"מ כדין, עבור תקופת שכירות של שישה חודשי שכירות. עוד המציא השוכר שטר חוב סחיר צמוד למדד בסכום השווה לדמי השכירות בתוספת מע"מ כדין, עבור תקופת שכירות בת שנה אחת".

חברת אוריין במו"מ לרכישת 25% מזכויותיה של מגה אור בקרקע בקריית מלאכי

אתמול הודיעה חברת אוריין ש.מ. כי היא נמצאת במו"מ מול חברת מגה אור לביצוע עסקה שבמסגרתה אוריין תרכוש ממגה אור 25% מזכויות החכירה שלה במקרקעין בשטח כולל של כ-51 דונם באזור התעשיה קריית מלאכי, בתמורה לסך של כ-28 מיליון שקל, כולל מס רכישה בשיעור של 6%. 

"בד בבד עם החתימה על הסכם הרכישה כאמור, יתקשרו הצדדים בהסכם שיתוף שיסדיר את היחסים ביניהם בקשר עם הבעלות המשותפת במקרקעין וכן בהסכם הקמה ושכירות המסדיר את הקמת מרכז לוגיסטי על הקרקע ("המרלו"ג"), על פי דרישות וצרכי אוריין, בעוד הצדדים נושאים בעלויות ההקמה", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך.

עם סיום ההקמה תשכור אוריין את המרלו"ג לצרכיה לתקופה של עד 25 שנים, בתמורה לדמי שכירות שנתיים בשיעור השווה ל-8% מעלות מגה אור בהקמת הפרויקט (קרקע + בנייה). להערכת החברה למועד זה, חלקה בעלויות הקמת המרלו"ג יסתכם לסך של כ-12 מיליון שקל, וסך של כ-20 מיליון שקל יידרש לטובת התאמת המרלו"ג לצורכי אוריין"

"עם סיום ההקמה תשכור אוריין את המרלו"ג לצרכיה לתקופה של עד 25 שנים, בתמורה לדמי שכירות שנתיים בשיעור השווה ל-8% מעלות מגה אור בהקמת הפרויקט (קרקע + בנייה). להערכת החברה למועד זה, חלקה בעלויות הקמת המרלו"ג יסתכם לסך של כ-12 מיליון שקל, וסך של כ-20 מיליון שקל יידרש לטובת התאמת המרלו"ג לצורכי אוריין (כגון מלגזות, מידוף וכיו"ב). להערכת החברה, המשא ומתן כאמור יסתיים בתוך 90 ימים".

יצוין, על פי הודעת אוריין, כי היא ומגה אור מחזיקות יחד במקרקעין שעליהם מוקמים מרכז ניהול במודיעין, וכן במקרקעין שעליהם מוקם מרכז לוגיסטי בקריית אתא. עוד מציינת החברה כי עיכבה את הדיווח על אודות המשא ומתן, "בשל החשש כי דיווח על אודותיו עלול היה למנוע את העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה. עם התחלת תכנון הקמת המרלו"ג על ידי הצדדים, הוסר להערכת החברה החשש האמור".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הרשות לניירות ערךמגה אורמרכז לוגיסטיטופס 4אוריין ש.מ.
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...