אשטרום נכסים:דירקטוריון החברה אישר את מדיניות התגמול החדשה

סלע המחלוקת, שבגינו לא אישרו בעלי המניות את המדיניות החדשה: היחס שבין הרכיב הקבוע לרכיב המשתנה בתגמול המנכ"ל • הדירקטוריון: "סך תקרת חבילת התגמול סבירה וראויה"

שיתוף הכתבה
המנכ"ל ירון רוקמן על רקע אחד מנכסי אשטרום נכסים בגרמניה (יח"צ)המנכ"ל ירון רוקמן על רקע אחד מנכסי אשטרום נכסים בגרמניה (יח"צ)

בעלי המניות הצביעו נגד מדיניות התגמול החדשה של חברת אשטרום נכסים – אך הדירקטוריון החליט, בהמלצת ועדת התגמול, לאשר את המדיניות בכל זאת. כך עולה מדיווח שנמסר בתחילת השבוע לרשות לניירות ערך.

האספה הכללית של החברה התכנסה לקראת סוף אפריל, כדי לדון בין היתר במדיניות התגמול החדשה, שכללה עדכון של שכר המנכ"ל והמנהלים הבכירים, כמו גם של המענק השנתי המועבר להם. על פי הדיווח מצד אשטרום נכסים עצמה, גוף המייעץ לבעלי המניות הביע הסתייגות בנוגע למדיניות התגמול החדשה, באשר ליחס שבין הרכיב הקבוע לבין הרכיב המשתנה בתגמול המנכ"ל, ירון רוקמן. 

"לעמדת הגוף המייעץ, וכפי שנמסר לחברה, בהתאם למדיניות ההצבעה של הגוף המייעץ, תקרת מענק מותנה ביצועים בתגמול המנכ"ל לא תעלה על 100% מהרכיב הקבוע, ובמקרים חריגים תינתן תמיכה במענק עד לגובה של 150% מהרכיב הקבוע. 

החברה קיימה שיחות עם הגוף המייעץ במטרה להסביר את מודל תגמול המנכ"ל במדיניות התגמול החדשה, ולהציג את הנימוקים לבחירת המודל האמור"

החברה קיימה שיחות עם הגוף המייעץ במטרה להסביר את מודל תגמול המנכ"ל במדיניות התגמול החדשה, ולהציג את הנימוקים לבחירת המודל האמור, אך למיטב ידיעת החברה הגוף המייעץ המליץ ללקוחותיו להתנגד לאישור מדיניות התגמול החדשה".

בעקבות כך החליטה האספה הכללית של בעלי המניות, ברוב מיוחד של בעלי מניות המיעוט בחברה, להתנגד לאישור מדיניות התגמול החדשה. ועדת התגמול התכנסה בשל כך כדי לדון מחדש באישור מדיניות התגמול החדשה של החברה, וכן לדון בטעמים שהביאו להתנגדות בעלי המניות באספה הכללית. הוועדה החליטה פה אחד להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול החדשה - על אף ההתנגדות באספה. באותו יום התכנס דירקטוריון החברה והגיע להחלטה פה אחד: לאמץ את המלצת ועדת התגמול ולאשר את מדיניות התגמול החדשה.

עיקרי מדיניות התגמול החדשה בנושא השכר הם: שכרו החודשי הבסיסי של המנכ"ל לא יעלה על 90,000 שקל; החברה תוכל לעדכן את שכרו של המנכ"ל מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, עד לתקרה של 20% בשלוש שנים במצטבר; נושא משרה שאינו מנכ"ל או דירקטור - שכרו החודשי הבסיסי לא יעלה על 65,000 שקל. 

זכאות המנכ"ל למענק בשנה רלוונטית תותנה בשיעור תשואה שנתית על ההון של 7%; רכיב התגמול המשתנה למנכ"ל לא יעלה על 80% מסך עלות התגמול השנתי

עיקרי מדיניות התגמול החדשה בנושא מענק הבכירים הם: המענק, המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה, ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המדידים, אך לא יעלה על תקרות המענק השנתיות שהינן בגובה של עד שלושה מיליון שקל למנכ"ל; המרכיב המדיד יחושב על בסיס 2.5% מהרווח לפני מס; חישוב המענק יבוצע באופן מצטבר על פני שלוש שנים קלנדריות: בשנה הראשונה - על בסיס הרווח לפני מס בשנה השוטפת, בשנה השנייה - על בסיס הרווח לפני מס המצטבר בשנה השוטפת ובשנה שקדמה לה, בניכוי תשלומי מענק שבוצעו בשנה הקודמת, ובשנה השלישית ואילך - על בסיס רווח לפני מס מצטבר של השנה השוטפת והשנתיים שקדמו, בניכוי סכומי המענק ששולמו בשנתיים הקודמות; אם הרווח לפני מס הממוצע בשנה השוטפת ובשנתיים שקדמו לה נמוך מ-200 מיליון שקל, לא תהא זכאות לקבלת מענק בשנה זו; זכאות המנכ"ל למענק בשנה רלוונטית תותנה בשיעור תשואה שנתית על ההון של 7%; רכיב התגמול המשתנה למנכ"ל לא יעלה על 80% מסך עלות התגמול השנתי.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אף שטחו את נימוקיהם לאישור המדיניות, על אף התנגדות בעלי המניות: "בהתאם לניסיון חבריה והיכרותם עם חברות בעלות אופי והיקפי פעילות דומים לאלו של החברה, סך תקרת חבילת התגמול למנכ"ל הינה סבירה וראויה, תואמת לתפקידו ודרגתו ויש בה כדי לתמרץ את המנכ"ל להשגת יעדיה של החברה. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי מדיניות התגמול מגדירה את היחס הראוי בין התגמול הקבוע לתגמול המשתנה של המנכ"ל. 

הדבר מקדם את יעדי החברה ויוצר תמריץ ראוי ההולם את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה. תקרת המענק למנכ"ל סבירה וראויה בשים לב לכך כי לא חל שינוי בתקרת המענק לעומת מדיניות התגמול הקודמת"

כמו כן הם סבורים כי ישנה עדיפות למתן משקל רב יותר לתגמול המשתנה מתוך סך חבילת התגמול של המנכ"ל, שכן הדבר מקדם את יעדי החברה ויוצר תמריץ ראוי ההולם את מדיניות ניהול הסיכונים של החברה. תקרת המענק למנכ"ל סבירה וראויה בשים לב לכך כי לא חל שינוי בתקרת המענק לעומת מדיניות התגמול הקודמת".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הרשות לניירות ערךאשטרוםמדיניות תגמולירון רוקמןאספת בעלי מניותמענק שנתי
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...