search

ועדת ערר: "יש חשיבות לניצול יעיל של הקרקע, גם בדרך של הקלה"

ועדת הערר מרכז קיבלה ערר של תושבים בכפר יונה שביקשו לבנות בצפיפות שחורגת מהתוכנית במקום; עם זאת, ציינה הוועדה, "צפיפות אינה מילת קסם" 

צפיפות זה הבאזז וורד החדש, וגם ועדות הערר מיישרות קו. בימים האחרונים קבעה ועדת ערר לתכנון ובנייה במחוז מרכז כי על ועדות מקומיות לאשר הקלה של תוספת צפיפות יחידות דיור בתוכניות קיימות. "ככלל", כתבה יו"ר הועדה עו"ד רונית אלפר, "אנו סבורים כי במציאות הקיימת יש חשיבות לניצול יעיל של משאב הקרקע וניצול מיטבי של זכויות בנייה המוקנות. מקום בו המקרקעין והתכניות החלות מאפשרים זאת, קיימת הצדקה תכנונית לצופף את יחידות הדיור הקיימות בדרך של אישור הקלה, זאת כמובן בהנחה שהתשתיות ושטחי הציבור נותנים מענה מספק לציפוף המוצע ואין פגיעה בצדדים שלישיים".

במקרה המדובר, נידון ערר על החלטת הועדה המקומית כפר יונה שלא לאשר תוספת יחידת דיור רביעית במגרש ששטחו 830 מ"ר, שמותר להקים בו על פי התוכנית 3 יח"ד. מדובר בבית שמוקם בשכונות המזרחיות החדשות של כפר יונה, שיכללו בסופו של דבר 2,066 דירות, מתוכן 600 צמודי קרקע. תוספת היחידה הרביעית תביא לכך שכל יחידת דיור תהיה בנויה על שטח ממוצע של כ-207 מ"ר ובשטח עיקרי של 157.5 מ"ר. בכפר יונה הדגיש כי החשש הוא "מפריצת מפתח הצפיפות שנקבע בתוכניות", שקבע מינימום של 250 מ"ר לכל יח"ד צמודת קרקע.

[quote]

ועדת הערר ציינה כי גודל המגרש המינימלי אינו עיקרון מוקדש וכבר נפרץ פה ושם. "עם זאת, חשוב לומר כי צפיפות אינה מילת קסם ואין פירוש הדבר כי הצורך התכנוני, ככל שהוא קיים, מצדיק איכות חיים ירודה. כלומר, גם אם קיימת הצדקה תכנונית להוספת יחידות דיור בדרך של הקלה, עדיין יש לבחון אם יהיה בכך כדי לפגוע במרקם החיים הקיים או המתוכנן ו/או לשינוי באופי היישוב ו/או בצדדים שלישיים".

במקרה המדובר, לא הוגשו כלל התנגדויות לבקשה. ועדת הערר ציינה כי "על הוועדה המקומית לקבוע את סעיפי הגמישות והסטייה האפשרית על בסיס פרמטרים תכנוניים סדורים, כמו למשל ממדי המגרש, מיקומו, אופי הבינוי המוצע, אופן העמדת המבנים במגרש והמרווחים ביניהם וכיוצ"ב, שיוכלו להתוות אותה בבחינת בקשות דומות בעתיד. בנוסף, על הוועדה המקומית להביא בחשבון את פוטנציאל תוספת יחידות הדיור במתחם התכנית בדרך של הקלות על פי הפרמטרים שיקבעו על ידה וליתן דעתה גם להשפעותיו של פוטנציאל זה על סביבת המגורים, על כל המשתמע מכך, לרבות התייחסות לאפשרות פיצול דירות".

בשורה התחתונה, "נכון לעת הזאת וכל זמן שהוועדה המקומית לא הציגה מדיניות ברורה ומפורטת", החליטה ועדת הערר שלא לדחות את הבקשה לתוספת יח"ד במגרש והתיק חזר לדיון בוועדה המקומית, "מאחר והוועדה לא התייחסה כלל לבקשה לגופה ולא בחנה את אופי הבינוי המוצע, העמדת הבניינים במגרש והמרווחים ביניהם וכן לא נתנה דעתה להיבטים נוספים של רישוי, תנועה וכיוצ"ב".

ההחלטה פורסמה ביומון "כל יום" בענייני תכנון ובנייה שמוציא משרד עו"ד עפר טויסטר.

(ערר 19-02-1017 מוציא קשת ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר יונה).

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות