search

באר שבע טאצ'

במקום לפזר כסף במסגרת תוכניות סיוע – הגיע הזמן להשקיע בנדל"ן

בסקירה שפרסם אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש נובמבר עולה כי כרבע מרוכשי דירה ראשונה בשנים האחרונות נמנה עם האוכלוסייה שהוצאה לחל"ת/פוטרה בעקבות מגפת הקורונה. ניתוח רמות השכר של אוכלוסייה זו מלמד כי בשלושת החמישונים הנמוכים קיימת תלות גבוהה של משקי הבית בשכרו של בן הזוג שהוצא לחל"ת/פוטר. עוד

אושרה הקמת מלון חדש בי-ם

המלון, בשכונת רחביה, יכלול 22 חדרי מלון – וניתן יהיה להסב אותו במהירות לשימושים אחרים • בשכונת פארק הנחל בבאר שבע נמכרו כל 470 הדירות במסגרת התוכנית.

סוגיית היתרי הבנייה: מישהו חייב לשים סוף למציאות בלתי נסבלת של בירוקרטיה ולסרבול מתמשך

ישראל 2020 היא מדינה כושלת בכל הקשור להוצאת היתרי בנייה: כדי להוציא היתר, אדם זקוק לשירותי עורך דין צמוד, ואם זה לא מספיק – הרי שאחת לכמה חודשים מעמיסים עוד יועץ שצריך לקחת במטרה להוציא היתר. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקפו בין השנים 2014–2016, כדי להקל, כביכול, את הבירוקרטיה של מערכות

  • © כל הזכויות שמורות