קרדן-גבע נכנסת כשותפה עם רני צים במרכז העסקים בכפר סבא תמורת 165 מיליון שקלים

רני צים: אחרי המכירה שיעור הרווח מהפרויקט יעמוד על 31 מיליון שקלים לפני מס לחלק של צים מרכזי קניות • רני צים מדווח על כניסה לתחום האנרגיה המתחדשת יחד עם חברת ברנמילר אנרג'י ויורם כהן לשעבר מנכ"ל חברת נגה

שיתוף הכתבה
ערן לב, בעלים שותף בגבע נדלן רוני בירם, מבעלי השליטה בקרדן ישראל, וגלעד רוזה, בעלים שותף בגבע נדלן (אלעד מלכה)ערן לב, בעלים שותף בגבע נדלן רוני בירם, מבעלי השליטה בקרדן ישראל, וגלעד רוזה, בעלים שותף בגבע נדלן (אלעד מלכה)

חברת צים מרכזי קניות בבעלותו של רני צים והחברה המשותפת קרדן-גבע, באמצעות קרדן ישראל,  הודיעו הבוקר לבורסה לניירות ערך על כניסה לשותפות במרכז העסקים שמקדמת חברת רני צים בשנים האחרונות בכפר סבא. לפי ההסכם, חברת רני צים תמכור 50% מהפרויקט לחברת גבע נדל"ן תמורת 165 מיליון שקלים לפי שווי שוק של 330 מיליון שקלים לפרויקט. ככל ותושלם העסקה, חברת רני צים צפויה לרשום רווח בסך של כ – 31 מיליון שקלים לפני מס בגין הפרויקט, התזרים הצפוי לחברה הינו כ – 120 מיליון שקלים לפני מס.

רני צים יו"ר צים מרכזי קניות (מאיר אדרי)

כאמור, המתחם אותו מקדמת מקדמת חברת רני צים ממוקמת בכפר סבא, "חטיבת קרקע של 53 דונם באזור התעשיה בצפון מזרח כפר סבא, עליו מפתחת המוכרת בהתאם להסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל, מבנה רב שימושים שכולל מסחר ושימושים לוגיסטיים. היקף הפרויקט המתוכנן קרוב ל- 90,000 מ"ר (כולל חניות תת קרקעיות). קומת המסחר צפויה להתאכלס במהלך שנת 2022 ושאר חלקי הפרויקט בשנת 2024, בכוונת הצדדים לקדם אישור להקמה במתחם של חוות שרתים ושל משרדים".

עוד נכתב כי "סוכם כי הצדדים יקימו מנהלת לצורך ניהול משותף של הפרויקט (Venture Joint) כפי שיקבע במסגרת הסכם עסקה משותפת שיחתם בין הצדדים בד בבד עם החתימה על הסכם מפורט (ככל שייחתם) ובו יסכימו הצדדים על אופן ניהול הפרויקט במשותף, בהתאם לעקרונות שהוסכמו בהסכם העקרונות"

מועד תשלום התמורות נקבע באופן הבא, "סך של 20 מיליון ש"ח - במועד החתימה על הסכם מפורט (ככל שייחתם),סך של 130 מיליון ש"ח ביום 3 בפברואר 2022 או 60 ימים מהמועד האמור במקרה בו הודיעה החברה לרוכשת על כוונתה לפרוע את ההלוואה מהבנק, ואשר בכפוף לפירעונה יסיר הבנק את כל השעבודים הרשומים לטובתו בקשר עם המקרקעין, וסך של 15 מיליון ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה – ביום 31 בדצמבר 2022 ("התשלום האחרון"). על אף האמור לעיל, ככל שעד מועד התשלום האחרון טרם התקבלה הסכמת רשות מקרקעי ישראל להארכת הסכמי הפיתוח (כמפורט בסעיף 4 להלן),אזי ידחה מועד התשלום האחרון עד אשר תתקבל ההסכמה כאמור".

ביולי האחרון פרסמו החברות קרדן ישראל בניהולו של אלון וולקן וגבע נדל"ן בהנהלת ערן לב, גלעד רוזה ובני לוי על שיתוף פעולה בתחום הנדל"ן המניב. חברת קרדן ישראל תחזיק ב-67% מהעסקאות המשותפות וחברת גבע נדל"ן תחזיק ב-33% מהעסקאות השותפות. מיד לאחר הפרסום על שיתוף הפעולה, החברות דיווחו על עסקה ראשונה לרכישת קרקע בשוהם תמורת 90 מיליון שקלים מידי היזם רפי נחושתן המחזיק בחצי השני של הקרקע, לטובת הקמת פרויקט לוגיסטיקה עם שימושים מעורבים שיכלול חוות שרתים, מחסן קירור אוטומטי ומבנה רמפה בשטח של כ-70,000 מ"ר. הפרויקט בשוהם מנוהל לצידו של היזם רפי נחושתן שכאמור מחזיק בחצי השני של הקרקע.

גם עסקה זו יצאה לפועל באמצעות השותפות בין קרדן ישראל לגבע נדל"ן כאשר בכל העסקאות המשותפות חברת קרדן ישראל מחזיקה ב-66% וחברת גבע נדלן מחזיקה ב-33%.

בתוך כך, חברת צים מרכזי קניות, באמצעות חברת רני צים אחזקות פרטיות שבשליטתו של רני צים, הודיעה על הקמת חברה חדשה בתחום האנרגיה המתחדשת  בשותפות עם יורם כהן, לשעבר מנכ"ל חברת נגה – ניהול מערכת החשמל בישראל, שיכהן כמנכ"ל הפעילות החדשה, וכן עם חברת ברנמילר אנרג'י הציבורית, בה צים הינו בעל מניות (מחזיק בכ-17.1% ממניות החברה).

בהודעת החברה נכתב, "החברה החדשה נשענת על הצורך הקיים בקרב יצרני וצרכני אנרגיה כגון מפעלים תעשייתיים, תחנות כוח, בתי חולים ובתי מלון לצמצם את היקף הפליטות ממתקניהם, וזאת על פי החלטת הממשלה בנושא כפי שבאו לידי ביטוי בוועידת האקלים בגלזגו ע"י ראש הממשלה ושרת האנרגיה. 

בכוונת החברה החדשה, ' רני צים אנרגיה מקיימת', להתחיל מיידית באיתור הזדמנויות להתייעלות אנרגטית, מתן פתרונות אגירה, הפחתת פליטות וזיהום משמעותיים בקרב יצרני וצרכני אנרגיה בישראל, ולאחר מכן בעולם. 

החברה החדשה תבסס את פעילותה הראשונית על הטכנולוגיה שפיתחה חברת ברנמילר בתחום צמצום הפליטות עבור תחנות כוח ומפעלי תעשיה, במקביל, תבחן החברה המשותפת גם שימוש בטכנולוגיות נוספות בתחומים של התייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות וזיהום ואגירת אנרגיה".

נציין, כי זו לא הפעם הראשונה בה חברת רני צים פעולת בתחום האנרגיה. בינואר אשתקד פרסמנו כי רני צים מקימה חברת בת חדשה שתפעל בתחום האנרגיה הסולארית. עם ההכרזה על היציאה לפעילות, החברה הודיעה כי במטרתה "להרחיב את פעילות ייצור החשמל מאנרגיה סולארית. בהתאם לתוכניות העסקיות של החברה הבת, בכוונתה לפעול להקמת מערכות סולאריות בהיקף של כ-40 מגה ואט עד לשנתיים וחצי ממועד הקמתה".

עוד קודם לכן, פעלה החברה בדרך של הפעלת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות ארבעה מהמרכזים המסחריים שבבעלותה (בערד, נתיבות, בית שאן ומעלות),וייצור החשמל בהן משמש במלואו לאספקת חשמל למרכזים המסחריים עצמם. היקף ההכנסות של פעילות זו הסתכם בשנת 2018 בכ-3 מיליון שקל. עם הקמת חברת הבת בתחילת 2020 העריכו בחברה כי ההכנסות הצפויות לה בגין הרחבת הפעילות בתחום הסולארי יסתכמו בכ-4.3 מיליון שקל בשנה.

רני צים , יו"ר צים מרכזי קניות: "אנו מעדכנים היום על התקשרות להכנסת שותפים אסטרטגיים מובילים לפרויקט שלנו בכפר סבא. שלב א' של הפרויקט מסתיים בימים אלה, כאשר בחודש מרץ 2022 יחל לפעול סניף של רשת 'אושר עד' אשר ישמש את אוכלוסיית האיזור וכן אוכלוסיות מהמעגל השני. השותפות עם קרדן-גבע , שהינה גורם מקצועי המתמחה בתחום הלוגיסטיקה,  תסייע לנו לקדם ולפתח את השלבים המתקדמים של פרויקט מרכזי זה ולהביא להמשך השבחתו ולמיקסום הפוטנציאל העסקי שלו. 

הפרויקט הינו רב שימושים, ובכוונתו לפעול כך שיכלול שטחי מסחר, לוגיסטיקה,  משרדים וחוות שרתים, כאשר כל אחד מהשותפים מביא עימו את נסיונו ואת הידע בתחומי ההתמחות שלו. עסקה זו, שהחלה משלב רכישת הקרקע לפני כ-4 שנים, עובר בשלבי הייזום וההשבחה, ועתה עם הכנסת שותף אסטרטגי, ממחישה פעם נוספת את יכולותיה היזמיות והמקצועיות של ' רני צים מרכזי קניות' לאתר עסקאות אטרקטיביות ולהשביח את נכסיה, ומציפה פעם נוספת ערך רב לבעלי המניות של החברה".

אלון וולקן, מנכ"ל קרדן ישראל: "השותפות עם קבוצת רני צים היא שותפות מנצחת, שתציף ערך לשתי החברות כשכל אחת מהחברות מביאה לשולחן את היכולות שלה- צים כמעצמת ריטייל, ואנחנו כשחקנים מקצועיים בתחומי הלוגיסטיקה. בהמשך לכניסתנו לפני מספר חודשים לפרויקט בשוהם, אנחנו ממשיכים לגדול בתחום הנדל"ן הלוגיסטי עם כניסה לפרויקט שגם הוא משלב לוגיסטיקה, חוות שרתים, מסחר ומשרדים ומתכננים להמשיך בגידול בתחום גם ב- 2022".

ערן לב, שותף בקרדן-גבע: "במסגרת השותפות עם קרדן ישראל, אנו ממשיכים בייזום משמעותי בתחומי הלוגיסטיקה, חוות השרתים והמשרדים, ומתמקדים בפרויקטים משמעותיים על  צירי תנועה ראשיים. הפרויקט אליו אנו נכנסים עתה בכפר סבא  הוא דוגמא לפרויקט last mile מהדור החדש, המשלב שימושים של לוגיסטיקה עם קומת מסחר מניבה, חוות שרתים תת קרקעית והרחבה של משרדים בעתיד. הביקושים לפרויקטי לוגיסטיקה זמינים  בפריים לוקיישן נמצאים בשיאם".


 


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:נדל"ן מניברני ציםגבע נדל"ןערן לבקרדן-גבעאלון וולקןקרדן ישראלצים מרכזי קניותכפר סבאבורסה לניירות ערךרני צים אחזקות פרטיות
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...