search

הופקדה תוכנית להקמת שכונה חדשה ברהט

התוכנית משתרעת על פני כ-3,163 דונם, ומיועדת לבני שבט אייזדנה, אשר חיים במקום במבנים ללא היתר • התוכנית כוללת גם 32,359 מ"ר מבני ציבור

העיר רהט (שאטרסטוק)
העיר רהט (שאטרסטוק)

התקדמות בתוכנית חשובה נוספת לבני המגזר הבדואי בנגב: לאחר אישורה של התוכנית לשכונה חדשה ביישוב תל שבע הסמוך לבאר שבע, חלה התקדמות גם באישורה של תוכנית לשכונה חדשה בעיר רהט, עבור תושבי שבט אייזדנה שחיים כיום בשטח זה במבנים ללא היתר: הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה לאחרונה את הפקדת התוכנית לשכונה, שתשתרע על פני כ-3163 דונם ותכלול 1,893 יחידות דיור חדשות.

בתיאור התוכנית נכתב כי היא מיועדת ל"יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חקלאית לקבוצת האוכלוסייה של אזיידנה במקום מושבם הקיים בשטח התוכנית, ומענה לצורכי מגורים עתידיים של האוכלוסייה. מטרת שטח הביניים בין אזיידנה לרהט הינה יצירת צמידות דופן לתוכנית המתאר של העיר רהט, ומתן מענה לצורכי הגידול העתידי של אוכלוסיית נעיר, כאשר תכנונו המפורט יהיה בעתיד בתוכנית מפורטת.

אזורי מבני משק תוכננו בנפרד ממגרשי המגורים, ותוכנן הליך להוצאתם מאזורי המגורים הקיימים, על מנת למנוע השפעות סביבתיות מטרדיות ולאפשר יצירת מתחם מבני משק מודרני"

אזורי מבני משק תוכננו בנפרד ממגרשי המגורים, ותוכנן הליך להוצאתם מאזורי המגורים הקיימים, על מנת למנוע השפעות סביבתיות מטרדיות ולאפשר יצירת מתחם מבני משק מודרני. מגרשים למבני המשק מיועדים לדור הנוכחי. בתכנית נפרדת מותר לשנות את הייעוד למגורים ולשימושים נלווים.

הקצאת השטחים למבני ציבור כוללת שטחים לגני ילדים, מגרשי משחקים, מסגדים ושיג, המשולבים באזורי המגורים. השימושים לכלל השכונה יהיו במרכז השירותים, כולל שטחים לבתי ספר יסודיים, תיכון וחטיבת ביניים. שירותים ברמה גבוהה יינתנו במרכז רהט. שטחים שכונתיים למסחר ותעסוקה נקבעו באזורי המגורים ובמרכז השירותים השכונתי".

שטח התוכנית נמצא בתחום שיפוט העיר רהט, לאחר שהועבר אליה מהמועצה האזורית בני שמעון. התוכנית נערכת ביוזמת הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב, על ידי צוות תכנון רב-מקצועי, והיזמית שלה היא רשות מקרקעי ישראל. היא מתבססת על סקר מבנים ואוכלוסייה, ועל שיתוף הציבור שנערך בשטח התכנון, בהשתתפות יוזמי התוכנית וצוות התכנון, ונוכחות נציגי האוכלוסייה בדיוני ועדות התכנון. העורכת הראשית היא אדריכלית אסתריטה דונסקי-פוירשטיין.

"התוכנית באה להתוות את מערכת הדרכים והתשתית ההנדסית, לייצר חיבורים למערכת הדרכים הארצית ולשטח המפותח של רהט, לייעד תאי שטח למגורים ולצורכי ציבור, ולשפר את איכות הסביבה על ידי הוצאת הייעוד לגידול בעלי החיים מהמגורים", נכתב בתיאור התוכנית. 

הצפיפות הממוצעת היא ארבע יח"ד לדונם נטו. התכנון הכמותי נערך לשנת יעד 2035 על בסיס המצב הקיים. צפי גידול האוכלוסייה הוא כ-4,135 נפשות עד לשנה זו"

למגורים א' מיועדים כ-486 דונם, המחולקים ל-443 מגרשים ולמתחמי תכנון למגורים. הצפיפות הממוצעת היא ארבע יח"ד לדונם נטו. התכנון הכמותי נערך לשנת יעד 2035 על בסיס המצב הקיים. צפי גידול האוכלוסייה הוא כ-4,135 נפשות עד לשנה זו. בהנחה של אי-ודאות במילוי הקיבולת של מגרשי ומתחמי המגורים, נקבע מקדם תכנון נומינלי המאפשר גידול עד לכ-1,890 יח"ד בטווח הרחוק".

עוד נציין כי התוכנית מקצה 32,359 מ"ר שטחים למבני ציבור, 486 מ"ר שטחי מסחר ו-486 מ"ר לתעסוקה. הבינוי בתוכנית מגיע עד לשלוש קומות לכל היותר, ורבים ממבני המגורים הם בני קומה אחת בלבד.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות