הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: 70% זינוק בהוצאת היתרי בנייה ב-2022

על פי הדו"ח השנתי, למעלה מ-28 אלף יח"ד, המהוות 31% מכלל היתרי הבנייה למגורים, קיבלו היתרי בנייה במסגרת הליכי התחדשות. בירושלים ניתנה השנה הכמות הגדולה ביותר של היתרי פינוי בינוי עבור קרוב ל-3,000 דירות, וחדרה וקריית ים מופיעות לראשונה השנה בצמרת טבלת ההיתרים. בלוד וברמלה אושרו התוכניות בהיקף הגדול ביותר

שיתוף הכתבה
מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברג (רז רוגובסקי) מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אלעזר במברג (רז רוגובסקי)

זינוק חד בכמות היתרי הבנייה שניתנו למיזמי התחדשות עירונית במהלך 2022 - כך עולה מהדו"ח המסכם לשנה זו שפרסמה הבוקר (יום א') הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. על פי נתוני הדו"ח, בסך הכל ניתנו בשנה זו היתרי בניה ל-28,630 דירות במיזמי התחדשות עירונית, מספר המהווה 31% מכלל יחידות הדיור שקיבלו היתר בנייה בישראל בשנת 2022, שעמד על למעלה מ-80 אלף.

על פי הדו"ח, כמות זו משקפת עלייה בשיעור של כ-70% במספר יחידות הדיור שקיבלו היתר בניה במיזמי פינוי-בינוי, ובשיעור של 27% בתמ"א 38 ביחס לשנת 2021. כך, בעוד שבשנת 2021 התקבלו היתרים בגין כ-7,000 דירות במתחמי פינוי-בינוי ובגין 13,163 יח"ד במיזמי תמ"א 38 , בשנת 2022 התקבלו היתרי בניה בגין 11,867 יח"ד במתחמי פינוי בינוי ו- 16,763 יח"ד במיזמי תמ"א 38.

נתונים: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נתונים: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

כלומר, סכימה של שני מסלולי ההתחדשות מעלה כי במהלך השנה התקבלו היתרים לבנייה של 28.5 אלף דירות במהלך 2022. לפני כחודש פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נתונים אודות התחלות הבניה בפועל במסגרת הליכי ההתחדשות העירונית (פינוי-בינוי ותמ"א 38) שמהם עלה כי בסך הכל החלו להיבנות 14 אלף יח"ד במסגרת ההליכים האמורים. חלק מההסבר לשוני הגדול במספרים נובע מהעובדה שהרשות סופרת היתרים, ואילו הלמ"ס מודדת התחלות בניה בפועל. כמו כן, כפי שפורסם בעבר ב" מרכז הנדל"ן ", בחלק מהמקרים סופרת הרשות הממשלתית היתרי הריסה - מתוך הנחה כי מה שייהרס ייבנה בעתיד.

יציבות בכמות הבקשות לתמ"א 38 

בכמות הבקשות להיתר מכוח תמ"א 38 כמעט שלא חל שינוי מהותי בשנה החולפת, דבר שמעיד על יציבות בהיקף פעילות זו. מדובר בנתון מעניין שכן הציפייה הראשונית הייתה כי שנה זו תהיה עמוסה בבקשות על רקע הציפיות לסיומה של היוזמה. כידוע, ביום חמישי האחרון קיבלה המועצה הארצית לתכנון ולבניה החלטה שמשמעותה היא כי ברוב ערי המרכז תימשך התוכנית עד לאישורה של תוכנית מחליפה בכל עיר ועיר.

תמ''א 38 (שאטרסטוק) תמ''א 38 (שאטרסטוק)


עוד מצביע הדו"ח על חידוש פעילות הוותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור) ככזו שהמשיכה לסייע באופן משמעותי לעלייה באישורי התוכניות, עד כדי הכפלת כמות יחידות הדיור המאושרות. "בהתאם לכך, במהלך שנת 2022 אושרו 39,900 יחידות דיור ב-58 תוכניות להתחדשות עירונית (תכנון מפורט) - עלייה של כ- 200% במספר יחידות הדיור המאושרות בהשוואה לשנת 2021. כמו כן, קודמו 33 תוכניות מתאר ותוכניות אב, הכוללות כ-127,400 יחידות דיור תוספתיות", נכתב.

נתון מעניין נוסף הוא כי בשנת 2022 הכריז מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על 17 מתחמים חדשים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי (מסלול היזמים),בהם פוטנציאל של 4,671 יחידות דיור חדשות. "יש לציין כי מתחמים אלה הינם בעלי פוטנציאל מימוש גבוה ביותר, שכן ההכרזה במסלול זה מתקבלת לאחר שהתוכניות במתחמים אלה הופקדו או אושרו, ולמעלה מ-67% מבעלי הדירות בהם התקשרו עם היזם בהסכמי פינוי בינוי". במסלול הרשויות המקומיות, שבמסגרתו ההכרזה נעשית בתחילת התהליך ומתניעה את הפעילות במתחמים, הוכרזו בשנה 21 מתחמים נוספים, הכוללים 29,554 יח"ד חדשות.

 

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף (אלעד זגמן, ענבה, לע''מ)שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף (אלעד זגמן, ענבה, לע''מ)

בשנה זו חלה גם עלייה במספר המתחמים אשר הוגשו למנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מנת שיכריז עליהם כמתחמי פינוי בינוי , בין במסלול רשויות מקומיות ובין במסלול מיסוי. מדובר ב-74 מתחמים בהם צפויות להבנות 38,900 יחידות דיור חדשות – נתון המבטיח פעילות ענפה בתחום גם בשנים הקרובות.

הערים מובילות באישור תוכניות ובמתן היתרים: ירושלים ובית שמש 

בבחינת היתרי בנייה בתוכניות פינוי בינוי ב-2022 לפי ערים - בירושלים ניתנו השנה היתרים למספר הרב ביותר של דירות, לאחר ש-2,780 יח"ד במיזמי פינוי-בינוי בעיר קיבלו השנה היתר בנייה. בית שמש (1,170 יח"ד) מדורגת שנייה, וחדרה וקריית אונו במקומות ה-3 וה-4 עם כמות של כ-850 יח"ד בכל אחת. קריית אונו וקריית ים, בה ניתנו השנה היתרים ל-609 יח"ד בפינוי בינוי, גם מובילות במתן היתרי בנייה במיזמי פינוי בינוי ביחס לגודל האוכלוסייה בכל עיר.

קריית אונו היא גם העיר אשר מובילה את סך ההיתרים המצטבר במיזמי פינוי בינוי מאז תחילתה של היוזמה, כאשר בעיר הקטנה יחסית ניתנו עד היום היתרים לבניית 4,320 יח"ד במסלול זה, יותר מבירושלים (3,642 יח"ד) ומבתל אביב (3,012 יח"ד) המדורגות במקומות השני והשלישי.

בדו"ח נכתב כי "ניתן לראות במובהק כי הסכמי המסגרת אשר חתמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במהלך שנת 2011 עם 12 רשויות מקומיות בישראל והן ירושלים, לוד, בת ים, קריית אונו, חיפה, נתניה, גבעתיים, רמת גן, אשדוד, בית שמש, חדרה וקריית ים, האיצו את הוצאת היתרי הבנייה בשנת 2022, כאשר תשע מתוך עשר הרשויות המקומיות המובילות את הרשימה הינן רשויות שנחתם עמן הסכם כאמור, המעניק תמריץ כספי משמעותי לרשות המקומית כנגד הוצאת היתרי בניה למיזמי התחדשות עירונית , אשר משמש אותה כסיוע במימון מוסדות ציבור ותשתיות הנדרשים למיזמים אלה".

היקף התוכניות המאושרות הגדול ביותר - בלוד וברמלה

הערים שבהן אושרה כמות הדירות הגדולה ביותר במסגרת תוכניות פינוי בינוי שאושרו בשנת 2022 הן לוד, שמובילה את הרשימה עם 4,619 יח"ד, ואחריה רמלה (3,909 יח"ד),וירושלים (3,711 יח"ד).

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון, מסר כי " התחדשות עירונית היא צורך מהותי של ערי ישראל שהוקמו לפני עשרות שנים. היא מאפשרת שיפור באיכות החיים של הדיירים, שיפור בחזות הערים, לצד חיזוק המבנים הנחוץ לביטחונם. הדו"ח השנתי שמוציאה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מספק מאגר ידע חשוב להבנת השטח כיום ופיתוח הדרך בעתיד בענף זה. תהליכי ההתחדשות, לא רק שמחזקים בניינים שהתיישנו כאמור, אלא גם מאפשרים התאמה של הבניינים במרחב העירוני לסטנדרטים של איכות חיים ובטיחות המודרניים ביותר. נמשיך לקדם בכל הכלים העומדים לרשותנו תהליכים משמעותיים אלו, ולהוביל להמשך הוזלת מחירי הדיור".

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "ענף ההתחדשות העירונית היה הענף הצומח ביותר ב-2022 בתחום הדיור בישראל. הרגולציה שהשתכללה, הניסיון הנצבר בקרב החברות הרבות הפועלות בתחום, ועידוד הפעילות בכלים ובמשאבים ממשלתיים, הביאו למספרי שיא של היתרי בנייה, פעילות תכנון מסיבית ופריצת דרך לקידום התחום בפריפריה. השנה אנו פועלים לשמור ואף להעצים את המומנטום, על מנת להביא לקידום ולהאצה של מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים גדולים גם בשנה הקרובה ולאחריה".


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:התחדשות עירוניתאלעזר במברגרשר השיכוןיצחק גולדקנופף
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...