להורדת אפליקציה

תחילתה של תקופת מימושים? מדיפאואר בדרך למכור שני נכסים באמריקה תמורת סכום כולל של כ-30 מיליון דולר

לאחר הודעתה על מכתב כוונות לא מחייב למכירת מרכז Talbot בקנדה, הודיעה החברה על מכתב דומה בקשר עם מכירת מרכז מסחרי בארה"ב בשם Southbridge

בעלי מדיפאואר, יאיר גולדפינגר (יח"צ)
בעלי מדיפאואר, יאיר גולדפינגר (יח"צ)

חברת מדיפאואר בדרך למכור שני נכסים מניבים באמריקה, שסביבם חתמו לאחרונה חברות בת שלה על מכתבי כוונות לא מחייבים. על אחד הנכסים, מרכז Talbot בקנדה, דיווחנו כאן לפני כשבוע, וכעת החברה בדרך למכירה של נכס נוסף.

חברה בת של מדיפאואר, ושותפהּ, התקשרו במכתב כוונות לא מחייב עם צד שלישי למכירת מרכז מסחרי בארה"ב המכונה Southbridge, בתמורה לסך של 13 מיליון דולר. החברה הבת מחזיקה ב-80% מהנכס, נכון להיום, ואילו השותף מחזיק ב-20 האחוזים הנותרים

בהודעתה היום (א') לרשות לניירות ערך ציינה מדיפאואר כי חברה בת שלה, ושותפהּ, התקשרו במכתב כוונות לא מחייב עם צד שלישי למכירת מרכז מסחרי בארה"ב המכונה Southbridge, בתמורה לסך של 13 מיליון דולר. החברה הבת מחזיקה ב-80% מהנכס, נכון להיום, ואילו השותף מחזיק ב-20 האחוזים הנותרים.

מרכז Southbridge מוגדר בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2020 כנכס מהותי. מדובר בנכס בשטח של 10,540 מ"ר, אשר נקנה על ידי החברה בשנת 2018, לצד השותף, תמורת 10.375 מיליון דולר. ערך הנכס בספרים נכון לשנת 2020 עמד על סך של כ-13.4 מיליון דולר.

"אם תושלם עסקת מכירת הנכס, תזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואה הבנקאית שנתקבלה למימון רכישתו ותשלום העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מיסים על ההכנסה, הינו כ-4.4 מיליון דולר (חלק החברה)", נכתב בהודעת החברה. "לצד זה צפויה החברה להכיר בהפסד לאחר השפעת מס בסך של כ-300,000 דולר, לפני הוצאות עסקה". 

לפני כשבוע, כאמור, הודיעה החברה כי חברה בת אחרת שלה התקשרה במכתב כוונות לא מחייב עם צד שלישי למכירת המרכז המסחרי Talbot שבקנדה, בתמורה לכ-16.8 מיליון דולר. על פי ההודעה, ההשלמה תבוצע 30 ימים לאחר השלמת בדיקת נאותות מטעם הרוכש. ערך הנכס בספרים נכון לשנת 2020 עמד על סך של כ-15.7 מיליון דולר.

"אם ייחתם ההסכם המחייב, הרוכש יהיה זכאי להודיע על ביטול חד-צדדי שלו לפני שחלפו 30 ימים מהמועד המאוחר מבין – א. החתימה על ההסכם המחייב; ב. העברת כל המסמכים הנדרשים לבדיקות נאותות שמבקש לבצע הרוכש לנכס; ג. ויתור של זכות סירוב ראשון שיכולה וקיימת לאחד השוכרים.

אם תושלם עסקת מכירת הנכס, תזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואה הבנקאית שנתקבלה למימון רכישתו ותשלום העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מיסים על ההכנסה, הינו כ-5.5 מיליון דולר". החברה צפויה להכיר בעקבות העסקה ברווח לאחר השפעת מס בסך של כ-700,000 דולר, לפני הוצאות עסקה.

אם תתבצע העסקה, כך כתבה מדיפאואר באותה הודעה, "תממש למעשה החברה את כל פעילותה בקנדה, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה. אם החברה אכן תשלים את יציאתה מקנדה כאמור, תסווג החברה לסעיף העודפים בדו"חותיה הכספיים את קרן ההון בגין הפרשי שער של פעילות זו"

אם תתבצע העסקה, כך כתבה מדיפאואר באותה הודעה, "תממש למעשה החברה את כל פעילותה בקנדה, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה. אם החברה אכן תשלים את יציאתה מקנדה כאמור, תסווג החברה לסעיף העודפים בדו"חותיה הכספיים את קרן ההון בגין הפרשי שער של פעילות זו".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search