אלעזר במברגר - מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

ענף ההתחדשות העירונית בישראל הוא הענף הצומח ביותר בתחום הדיור. הרגולציה שהשתכללה, הניסיון הנצבר בקרב החברות הרבות הפועלות בתחום, ועידוד הפעילות בכלים ובמשאבים ממשלתיים, הביאו למספרי שיא של היתרי בנייה בשנה האחרונה ולא פחות מכך - לפעילות תכנון מסיבית של מתחמים חדשים, אשר יהוו את העתודה לשנים הבאות בתחום זה.

בשנה האחרונה השוק חווה טלטלה כלכלית עמוקה עם עליית הריבית והחשש ממיתון, אך תחום ההתחדשות העירונית מסתמן כעוגן של יציבות בסערה זו. עלויות המימון הפחותות ביחס לבניה על קרקע פנויה, ואורך הטווח של פרויקטים אלו, המהווה בולם זעזועים מבחינת תנודות בשוק, שמרו על הפעילות בענף באותה רמת עצימות גבוהה שהושגה בשנים האחרונות, ללא נסיגה כלשהי.

הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית עם רשויות מקומיות, בהם נקבע מנגנון של תחרות פנימית בין הרשויות לצורך קבלת תמריץ כספי כנגד הוצאת היתרי בניה, יושמו השנה לראשונה והביאו לחלוקה של מאות מיליוני שקלים בהשקעה ממשלתית, שהניבה היתרי בניה בהיקף גדול ובקצב מהיר מתמיד ברשויות אלה. לאור האפקטיביות הברורה, אף מעבר למה שחזינו, של הסכמים אלה, אנו חותרים לחתימה על הסכמים נוספים מסוג זה והרחבת התקציב המושקע בהם.

לראשונה השנה גובשה תפיסת מדיניות ממשלתית רחבה לגבי האופן שבו יש לקדם פינוי בינוי בערי פריפריה. לצד זאת, פעלנו גם בשטח על מנת להוציא לפועל, לראשונה, פרויקטים מסוג זה בערי פריפריה מובהקות. זאת לצד הרחבת הליווי של מנהלות ההתחדשות העירונית, אשר עתה נפרסות בכל רחבי הארץ, ומספרן עלה מ-26 ל-42, בהתאם להיקף הפרויקטים המקודמים כיום ברשויות המקומיות השונות.

בשיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל הופעל המודל החדש של "קרקע משלימה", עם שימוש בכספים המתקבלים משיווק קרקע מדינה לטובת יזמי פינוי בינוי שמקדמים פרויקטים שאינם עומדים ברף הכלכליות המינימלי. מודל זה הופעל בצורה רחבה ברחובות ובלוד, בהיקף תקציבי של מאות מיליוני שקלים, ואפשר הקמה של אלפי יחידות דיור חדשות באזורי ביקוש, אשר לא היו נבנות ללא השלמה כלכלית זו מטעם המדינה. לאור ההצלחה, בכוונתנו להרחיב השנה מודל זה לכלל הערים בהם נדרשת השלמה כספית למיזמי פינוי בינוי.

כמו כן, הוצאנו לדרך בשנה האחרונה תכנון ממשלתי בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים עבור למעלה מ-60 אלף יחידות דיור, ולצד תכנון מתארי ומפורט המשכנו ביצירה של תכניות עירוניות המחליפות את תמ"א 38. בחוק ההסדרים הקרוב נמשיך לקדם פתרון חסמים המעיקים על הפעילות בשוק, כדוגמת מנגנון להכרעה בין יזמים אשר פועלים באותו מתחם וחוסמים זה את זה מלהוציא את המיזם לפועל, והשוואה של התנאים הקבועים בחוק לגבי מתחמי פינוי בינוי, לרבות שיעור הרוב הדרוש, הטבות המס, ההסדרים הייחודיים המובטחים לקשיש ועוד - גם ביחס למיזמי תמ"א 38/2.

בשנת 2023 נשאף לשמור ואף להעצים את המומנטום במטרה להביא לקידום ולהאצה של מיזמי התחדשות עירונית, הן במרחבים בהם היא פועלת כבר היום, והן במרחבים חדשים אשר לא עלו עד היום על מפת ההתחדשות העירונית. אנו צופים עלייה נוספת בהיקפי התכנון והמימוש של הפרויקטים, עם תפוקת פעילות מלאה במרכז הארץ לצד ניצני התחדשות בפריפריה.

התחדשות עירונית אינה רק חלק משמעותי מפתרון משבר הדיור, כי אם מהלך חברתי מן המעלה הראשונה. יש בה כדי לעצב את אורח החיים ואיכות החיים של אזרחי ישראל בעשרות השנים הבאות. נפעל בכל העוצמה על מנת שחידוש ערי ישראל יואץ כבר בשנה זו, וביתר שאת בשנים הקרובות שלפנינו.

אלעזר במברגר
מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים