לוגו מדד

מתודולוגיה למדד התחדשות עירונית - משרדי עורכי דין

המדד חושב באמצעות מערכת בינה עסקית ( BI ) חדשנית לניתוח שוק ההתחדשות העירונית בישראל, אשר פיתח אתר מדלן. מערכת ה- BI הייחודית משמשת את הדרג המקצועי בעשרות חברות עסקיות, גופי ממשלה ובנקים. חשוב לציין כי המדד מבוסס על נתונים ומסמכים רשמיים שנסרקו וחולצו מעשרות מקורות ואינו נשען על הצהרות של חברות. צוות המחקר הייעודי של המדד במדלן כולל שלושים מדעני נתונים, אנליסטים ומידענים. המדד נגזר מנתוני האמת באמצעות אלגוריתם סטטיסטי שפיתחה מדלן.

משרדי עורכי דין מובילים בייצוג דיירים ויזמים בהתחדשות עירונית
המדד מדרג את משרדי עורכי הדין המובילים בייצוג דיירים (בעלי הדירות) ואת משרדי עורכי הדין המובילים ביצוג יזמים על פי סך הניקוד בפרויקטים ובמתחמים שבהם מלווה המשרד את הדיירים/ יזמים בפרויקטי התחדשות עירונית (תמ"א 38 חיזוק ותוספת, תמ"א 38 הריסה ובנייה, שימור הכולל תוספת של יחידות דיור, פינוי-בינוי, עיבוי-בינוי ועוד).

פרויקטים של התחדשות עירונית שאינם מחייבים הליך תכנוני (כדוגמת מרבית הפרויקטים מסוג תמ"א 38 ) מקבלים ניקוד החל משלב הגשת הבקשה להיתר. בפרויקטים המחייבים הליך תכנוני (כדוגמת מהלכי פינוי-בינוי), מקבלים ניקוד החל משלב קליטת התכנית בוועדה המחוזית. אם מדובר על תכנית בסמכות מקומית, תנאי הסף הוא דיון להפקדה להתנגדויות.

גובה הניקוד של פרויקט או מתחם התחדשות עירונית נקבע על פי מספר הדירות המקוריות (ובליווי יזמים גם על פי מספר הדירות החדשות), על פי סוג הפרויקט ועל פי הסטטוס התכנוני או שלב הרישוי. פרויקטים שהושהו, נדחו, או שחלף בהם פרק זמן חריג (ביחס להתפלגות העירונית) ללא התקדמות סטטוטורית, לא זכו בניקוד.

"הצלחה מוכחת" - אם המשרד ליווה דיירים בפרויקט התחדשות עירונית שהבשיל לכדי היתר, ולחילופין, אם המשרד ליווה יזמים בפרויקט התחדשות עירונית שהושלם ואולכס, אזי פרויקטים אחרים שמלווה המשרד הנמצאים בשלבים מוקדמים יותר, יקבלו תוספת ניקוד.

"התיישנות" - אם חלפו יותר משלוש שנים ממועד קבלת טופס 4, ניקוד הפרויקט יופחת בהדרגה על כל שנה נוספת שחולפת.

ההתייחסות באתר זה למצב הפרויקטים והמתחמים נכונה ל 31- באוגוסט 2019

חלק ממשרדי עורכי הדין המדורגים במדד קיבלו דף שיווקי באתר זה. בדף השיווקי מופיעים נתונים לגבי היקף הפעילות של המשרד בתחום ההתחדשות העירונית. נתונים אלו כוללים גם פרויקטים ומתחמים בשלבים "מוקדמים", אשר לא עברו את תנאי הסף לקבלת ניקוד. נתונים אלו לא השפיעו על המדד. הם מבוססים על הצהרות המשרד ולא אומתו באופן מלא על ידי צוות המחקר של מדלן.

משרדי עורכי דין מובילים בתכנון ובנייה ובמיסוי בהתחדשות עירונית
משרדי עורכי הדין המובילים בתכנון ובמיסוי הם אלו שקיבלו את מירב ההמלצות של משרדים אחרים העוסקים בתחום. דירוג זה אינו מבטא היקף ניסיון, אך משקף הערכה לה זוכה המשרד בקרב הקולגות בתחום.
להלן ביאור המונחים המופיעים במדד עורכי הדין ובדפי משרדי עורכי הדין:

תמ"א 38
* בשלב מוקדם - לפני שהוגשה בקשה להיתר בנייה (לא מקבל ניקוד לטובת המדד).
* בשלב מתקדם - לאחר שהוגשה בקשה להיתר ולפני אכלוס הפרויקט.
* מאוכלס - לאחר קבלת טופס 4.

פינוי-בינוי ועיבוי-בינוי
* בשלב מוקדם - לפני קליטה בוועדה המחוזית, או לפני פרסום להתנגדויות (אם מדובר על תכנית בסמכות מקומית).
* בשלב מתקדם - אחרי קליטה בוועדה המחוזית, או אחרי פרסום להתנגדויות (אם מדובר על תכנית בסמכות מקומית).
* מאוכלס - פרויקט לאחר קבלת טופס 4.

יודגש כי האמור הוא הסבר כללי בלבד, ואין בו למצות את תנאי הסף של המדד או את אופן עריכתו. בנוסף, ביחס לכל פרויקט יש לבחון את התאמת משרד עורכי הדין באופן ספציפי לפי מכלול הפרמטרים הרלוונטיים, ואין לראות במדד משום ייעוץ כלשהו.

כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ואתר מדלן 2022בניית אתרים בניית אתרים