search

תכנית בניין עיר

גרמושקה - המדריך לשנת 2021

מהי הגרמושקה? אותה תוכנית הגשה המתארת את פעולת הבנייה המתוכננת ומוגשת לוועדה • מדריך להיכרות עמוקה עם אחת התוכניות החשובות בעולם התכנון

  • © כל הזכויות שמורות