search

שומת היטל השבחה

ועדת הערר המחוזית בת"א: "אין לחייב בהיטל השבחה בגין שטחי מרפסות שניתן היה לקבל מכוח תמ"א 38"

בשורה ליזמים הפועלים לקידום פרויקטי תמ"א 38 בתל אביב: לפני כמה ימים קיבלה ועדת הערר המחוזית תל אביב החלטה מעניינת בעררים שהוגשו בגין שומת היטל השבחה שנערכה לעת מימוש זכויות בדרך של היתר בנייה, לפרויקט הריסה ובנייה מכוח תמ"א 38 ולתוכניות החלות ברחוב מונטיפיורי בעיר.

אחת הסוגיות שנדונו במ

ביהמ"ש המחוזי: "תשלום מראש של היטלי פיתוח וקיבוע מראש של היטל השבחה טרם הלכת דירות יוקרה – אינם חוקיים"

שתי חברות בנייה תבעו את המועצה המקומית גני תקווה ואת הוועדה המקומית "מצפה אפק" על ביטול הסכמים שנחתמו לפני ההלכה המדוברת • ביהמ"ש דחה את התביעה, אך ביקר את הגופים וביטל את חיוב היטל ההשבחה

  • © כל הזכויות שמורות